Kontaktskjema
Hvordan ser en ansvarlig innkjøper ut?

Bransjeinnsikt

Hvordan ser en ansvarlig innkjøper ut?

Definisjonen på «ansvarlig» er ifølge Oxford Dictionary å være forpliktet til å gjøre noe, eller å ha kontroll over eller ta vare på noen som en del av en jobb eller rolle. Men for innkjøpere har begrepet en ekstra betydning: å gjennomføre en anskaffelse samtidig som man er bevisst innvirkningene den har på miljø, helse og sikkerhet, menneskerettigheter, kostnader og effektivitet.

Medarbeidere som kan balansere alt dette, betegnes som ansvarlige innkjøpere, og kravet om å tilføre verdi på denne måten blir stadig større. De fleste selskaper har retningslinjer for ansvarlige anskaffelser.

Så hvordan ser egentlig en ansvarlig innkjøper ut?

De er oppmerksomme på miljøet

Miljøbevissthet og bærekraft er i dag utrolig viktig for anskaffelsesprosessen, og virksomheter verden rundt retter oppmerksomheten mot disse prinsippene.

Skanska er bare ett av selskapene som har utarbeidet retningslinjer for bærekraftige anskaffelser. Ifølge organisasjonen er bærekraftige anskaffelser sourcing av produkter og tjenester som tar miljømessige, sosiale og etiske aspekter i betraktning gjennom hele livssyklusen – og som gir valuta for pengene. «Skanska anser dette som en avgjørende og effektiv forretningspraksis som er integrert i måten vi jobber på. Den hjelper oss å ta velinformerte og balanserte avgjørelser når vi anskaffer produkter og tjenester vi trenger til prosjektene våre.»

«Skanska gjør bare forretninger med ansvarlige leverandører og underleverandører som har forståelse for hva som kjennetegner produktene, materialene og tjenestene de tilbyr, og som erkjenner at de har et ansvar for å beskytte miljøet og fremme gode relasjoner med medarbeiderne og lokalsamfunnet.»

Som ledd i selskapets løfte om å gjennomføre ansvarlige anskaffelser, er Balfour Beatty også opptatt av miljøet. Da selskapet ble utfordret av en kunde til å redusere kostnadene på et prosjekt med 18 prosent, bidro det til en mer bærekraftig leverandørkjede. De generte null avfall ved å bygge utenfor anlegget, reduserte byggetiden med 95 prosent, leverte en fabrikktestet løsning og reduserte påvirkningen på lokalmiljøet og -samfunnet.

En miljøansvarlig innkjøper må konsentrere seg om å implementere systemer som øker bevisstheten i hele leverandørkjeden, gjøre en innsats for å redusere klimaendringene, bruke ressurser på en ansvarlig måte, for eksempel via resirkulering, og støtte biologisk mangfold. Det er viktig å samarbeide med leverandører som er ISO 14001-sertifisert eller som har oppnådd en tilsvarende sertifisering, som CEMARS som tilbys av Achilles. Dette viser at selskapet etterlever Energy Savings Opportunity Scheme (ESOS), som krever at store selskaper sender inn rapporter om energiforbruk og -effektivitet.

De fremmer helse og sikkerhet

Ikke på noe punkt skal anskaffelsesaktivitet utsette helsen eller sikkerheten til noen i leverandørkjeden for risiko.

Dette betyr at alle de involverte i kjeden skal jobbe i et trygt miljø som ikke er utbyttende.

Skanska sikrer dette gjennom en visjon om null ulykker, som krever at et effektivt styringssystem for helse og sikkerhet er på plass for å identifisere og redusere risiko.

I Achilles kan vi validere viktige leverandørrisikoområder, inkludert helse og sikkerhet, gjennom revisjonene våre. Vi kan altså validere leverandørenes kapasitet og kompetanse og om de oppfyller relevante kriterier i bransjen, og på den måten kan vi hjelpe dere med å være ansvarlige.

De beskytter menneskerettigheter

«Det er en trist sannhet at vi i dagens moderne verden fortsatt snakker om slaveri», skriver Chartered Institute of Purchasing and Supply (CIPS) i en blogg.

Walk Free Foundation anslår at det er 29,8 millioner moderne slaver, inkludert rundt 5000 slaver i Storbritannia som lager klær og plukker frukt og høster grønnsaker.

Ansvarlige innkjøpere har fullt innsyn i leverandørkjeden ved å kartlegge kjeden og følge strenge retningslinjer for samfunnsansvar. Slik sikrer de at de bare samarbeider med selskaper som kan dokumentere at det ikke forekommer slaveri.

De er opptatt av kostnader

Selvsagt prøver en ansvarlig innkjøper å få mest mulig ut av selskapets penger. Du må kunne tilføre verdi gjennom anskaffelser og sørge for at pengene styres på en tilfredsstillende måte. Men kostnadene må balanseres mot andre hensyn, dvs. alt det ovenstående.

De øker effektiviteten

Innkjøpsavdelingene er blant dem som i størst grad bidrar til å øke effektiviteten. De sørger for at leverandørkjeden fungerer effektivt og ledes på en måte som sikrer en bærekraftig, motstandsdyktig service.

Innkjøpere som kan gjøre dette uten at det går på bekostning av andre hensyn, vil vise hvordan ansvarlige anskaffelser kan bidra til å forbedre driften.

← Bransjeinnsikt