Komma i kontakt

Ansvarsfulla inköp

Hänsyn till sociala och etiska faktorer samt miljöaspekter när vi väljer och hanterar leverantörer förstärker leverantörskedjans möjlighet att skapa stora förändringar.

INSIKTSSTYRD

Det är tre gånger mer sannolikt att certifierade leverantörer följer arbetsstandarder.

Back to all products

Ansvarsfulla inköp är inte bara ett slagord. Det är fundamentalt för att höja standarder i leverantörskedjor och skapa goodwill.

Lagstiftning fokuserar i allt större utsträckning på att säkerställa att etiska affärsmetoder genomsyrar hela branschen. Oavsett om det handlar om skyldighet att behandla arbetare rättvist, undvika oetisk mineralbrytning eller bromsa koldioxidutsläpp är trenden tydlig – det kan vara ett brott att inte sträva efter ansvarsfulla inköp i leverantörskedjan. Den internationella lagstiftningen ställer upp omfattande krav på ansvar för överträdelser och regelbunden rapportering om allt från nutida former av slaveri till konfliktmineraler i leverantörskedjan.

Men den lagstiftade bördan för ansvarsfulla inköp innebär en möjlighet att skapa goodwill. Finansmarknader lägger stor vikt på principerna för ansvarsfulla inköp. Hållbara indexfonder har fyrdubblats sedan 2017 och utgör nu 20 %. Över 40 fondbörser kräver rapporter om ESG (miljö, samhällsansvar och bolagsstyrning) .

Vi är experter på att dra nytta av de finansiella, operativa och anseendemässiga fördelarna som finns i att arbeta med ansvarsfulla leverantörskedjor. Vårt fokus handlar inte bara om att hjälpa företag att uppfylla sina rapporteringsskyldigheter utan vi bidrar även till ökad effektivitet, reducerad risk och minskade kostnader. Företag skapar i allt större utsträckning konkurrensfördelar genom att arbeta med verksamhetens inverkan på samhället, miljön och ekonomin. Vi arbetar med globala leverantörskedjor för att höja standarder inom över 30 områden för ansvarsfulla inköp. Vi vet hur man uppnår effektiv insyn i leverantörskedjan inom alla områden från säkerhet till cyber. Vi gör hållbarhet enkelt och tillhandahåller omfattande rapportering och insikter för att skapa fungerande affärsbeslut.

0%

En studie av Chartered Institute of Purchasing and Supply visade att av företagsledare tror att det förekommer nutida former av slaveri i deras leverantörskedja.

FÖRDELAR

Höjer standarder inom ansvarsfulla inköp

Hantering av cybersäkerhet

Risker förändras och hantering av cybersäkerhet i leverantörskedjor är ett ytterst komplext och ständigt utvecklande problem.

Hållbar miljö

Hållbar leverantörshantering och kvalificering bidrar till att skapa en bättre framtid, inte bara för planeten utan även för människor och företag.

Etisk leverantörshantering och kvalificering

Risker förknippade med anseende, åtal, ekonomisk förlust och anställdas liv innebär att etiskt beteende är en förutsättning för varje verksamhet.

Hälsa och säkerhet

Säkerhet i arbetsmiljön påverkar inte bara produkternas kvalitet utan återspeglar även företagets kultur och värderingar.

Be en av våra experter ringa dig

Kontakta oss

FUNKTIONER

Så här fungerar det

Våra tjänster bidrar till att minska extern risk och förbättra regelefterlevnaden i alla stadier, från upphandling och urval till befintliga relationer.

Kvalificeringsformulär
Program för koldioxidminskning
Granskning av arbetsförhållanden
Konfliktmineraler
Kvalificeringsformulär

Vi samlar in och verifierar uppgifter om miljö som en del i vår kvalificeringsprocess. Detta ger inköpare en mer fullständig och korrekt bild av potentiella och nuvarande leverantörers riskprofiler. Vi tar bort den osäkerhet som kan uppstå när ni arbetar med nya företag och bidrar dessutom till att stärka befintliga relationer.

Program för koldioxidminskning

Vårt program för koldioxidminskning, som sker i samarbete med Toitū, är en ledande global certifiering enligt ISO 14064-1.

Vi ger företag möjlighet att mäta sitt koldioxidavtryck och utveckla effektiva strategier för att minska sina utsläpp. Onlineplattformen registrerar och beräknar koldioxidutsläpp medan vårt expertteam utför granskningar på plats. De använder flera verktyg som hjälper er att visa vilka framsteg ni gör varje år.

Granskning av arbetsförhållanden

Vi hjälper företag att säkerställa att deras principer uppfylls i varje del av verksamheten. Vi tillhandahåller full översikt över leverantörskedjan genom att intervjua arbetare på plats eller titta närmare på ledningssystem. Vår granskning av arbetsförhållanden ser till att leverantörer inte har otrygga arbetsförhållanden och inte utnyttjar människohandel eller nutida former av slaveri. Genom att anpassa våra tjänster till olika branscher skyddar vi företag från den skada som konfliktmineraler, mutor, korruption och oetiska normer medför.

Milisgrupper över hela världen har sedan länge använt kontroll över gruvor och mineraler till att finansiera blodiga konflikter. Företag förväntas i allt större utsträckning garantera att material inte kommer från komprometterade källor. Ju mer kontroversiell en fråga är, desto större skada på varumärket. Även om kopplingen är minimal kan konsekvenserna bli stora om det visar sig att ni har möjliggjort fortsatta våldsamma konflikter.

Vår tjänst ger tydliga och snabba resultat med mindre administrativ börda.

Leverantörskedjan måste involveras. Som enskild organisation kan man uppnå en hel del, men det är först när leverantörskedjan involveras som man uppnår betydande minskningar. Vi vill dessutom arbeta med ledande leverantörer som granskar sig själva.

David Riley, koldioxidansvarig, Anglian Water

Läs fallstudien

PAKET

Välj det paket som passar bäst

Eftersom du är intresserad av ansvarsfulla inköp rekommenderar vi följande blogginlägg