Kontaktskjema

Ansvarlig sourcing

Når det tas hensyn til sosiale, etiske og miljømessige sider ved valg og håndtering av leverandører, brukes relasjonene i leverandørkjeden til å få til endringer i stor skala.

DREVET AV INNSIKT

Sertifiserte leverandører har tre ganger mer sannsynlighet for å overholde arbeidsstandarder.

Back to all products

Ansvarlig sourcing erikke bare et moteord. Det er avgjørende for å heve standarden i leverandørkjeden og levere bedriftens verdier.

Myndighetenes lovgivning legger stadig større vekt på å sikre at etisk forretningspraksis preger alle aspekter i ulike bransjer. Uansett om det er snakk om forpliktelser om å behandle arbeiderne rettferdig, unngå uetisk utvinning av mineraler eller å begrense karbonutslipp, er trenden klar: Uansvarlig sourcing i leverandørkjeden kan være et lovbrudd. Den internasjonale lovgivningen om alt fra moderne slaveri til konfliktmineraler utgjør en svært kompleks struktur – fra fullt ansvar for overtredelser i leverandørkjeden til vanlig rapportering.

I tillegg til alle forskriftene som må følges, er ansvarlig sourcing også en mulighet til å fremme forretningsverdi. De økonomiske markedene verdsetter prinsippene som gjenspeiles i ansvarlig sourcing. Bærekraftige indeksfond har blitt firedoblet siden 2017, og nå utgjør de 20 % av totalen. Over 40 børser krever ESG-rapportering (Environmental, Social, Governance) .

Vår ekspertise ligger i å hjelpe deg med å utnytte de økonomiske, driftsmessige og omdømmemessige fordelene ved å samarbeide med ansvarlige leverandørkjeder. Vi er ikke bare opptatt av å hjelpe selskaper med å oppfylle rapporteringsforpliktelsene de har – vi fremmer også effektivitet, reduserer risikoen og får ned kostnadene. Bedrifter er stadig mer opptatt av å finne konkurransefordeler for den sosiale, miljømessige og økonomiske delen av driften. Vi samarbeider med globale leverandørkjeder om å heve standardene i mer enn 30 emner for ansvarlig sourcing. Vi vet hvordan man får effektiv åpenhet i leverandørkjeden, fra sikkerhet til cyber. Vi forenkler bærekraft og har omfattende rapportering og innsikt for å fremme forretningsavgjørelser som kan settes ut i livet.

0%

En undersøkelse utført av Chartered Institute of Purchasing and Supply viste at av bedriftsledere mener at det er sannsynlig at det kan forekomme moderne slaveri i organisasjonens leverandørkjede

FORDELER

Hever standardene for ansvarlig sourcing

Administrasjon av cybersikkerhet

Risikoene utvikler seg stadig, og cybersikkerhet i leverandørkjeder blir stadig mer kompleks.

Miljømessig bærekraft

Bærekraftig styring av leverandørkjeden bidrar til en bedre fremtid – ikke bare for planeten, men for mennesker og virksomheter.

Etisk leverandørkjedestyring

Omdømme, rettsforfølgelse, økonomisk tap og risiko for livene til de ansatte betyr at etisk atferd i forretningslivet er nødvendig.

Helse og sikkerhet

Et trygt arbeidsmiljø påvirker ikke bare kvaliteten på arbeidet – det gjenspeiler også selskapets kultur og verdier.

Be om å bli kontaktet av ekspertteamene våre

Ta kontakt

HOVEDELEMENTER

Slik fungerer det

Tjenestene våre er utviklet for å redusere tredjepartsrisiko og forbedre etterlevelse – i alt fra sourcing og utvelging til eksisterende relasjoner.

Prekvalifiseringsspørreskjema
CarbonReduce-programmet
Revisjon av arbeidspraksis
Konfliktmineraler
Prekvalifiseringsspørreskjema

En del av prekvalifiseringsprosessen vår for leverandører er å innhente og verifisere data knyttet til miljøet. Dette gir innkjøpere en mer komplett og nøyaktig oversikt over risikoprofilene til potensielle og eksisterende leverandører. Vi fjerner usikkerheten ved å jobbe med nye selskaper og bidrar til å styrke eksisterende relasjoner.

CarbonReduce-programmet

Karbonreduksjonsprogrammet i samarbeid med Toitu er globalt sertifisert i henhold til ISO 14064-

Vi gir selskaper muligheten til å måle karbonfotavtrykket og utvikle effektive strategier for å redusere utslippene. Nettplattformen både registrerer og beregner karbonutslipp, mens ekspertteamet utfører revisjoner på stedet og bruker forskjellige verktøy for å hjelpe deg med å vise kontinuerlig forbedring hvert år.

Revisjon av arbeidspraksis

Vi hjelper selskaper ved å sørge for at prinsippene deres følges i alle deler av driften. Vi intervjuer arbeidere på arbeidsplassen og ser på styringssystemer, slik at du får full oversikt over leverandørkjeden. Revisjon av arbeidspraksis sikrer at leverandørene ikke er involvert i utrygge arbeidsforhold, menneskehandel og moderne slaveri. Ved å skreddersy tjenestene våre til forskjellige bransjer kan vi beskytte selskaper mot skader som konfliktmineraler, bestikkelse og korrupsjon eller uetiske standarder kan medføre.

Militsgrupper over hele verden har lenge brukt kontrollen de har over gruver og mineraler, til å finansiere blodige konflikter. I dag blir virksomheter i økende grad presset til å sikre at varene de tilbyr, ikke kommer fra kompromitterte kilder. Jo mer kontroversiell saken er, desto større er skaden dersom merkevaren deres skulle bli knyttet til den. Selv om forbindelsen gjerne er minimal, kan konsekvensene være alt annet enn det hvis det viser seg at dere bidrar til å fremme voldelige konflikter.

Tjenesten vår gir klare resultater – raskt og med mye mindre administrasjonsbyrde.

Det er avgjørende å involvere leverandørkjeden. Som en frittstående organisasjon er det grenser for hvor mye du kan oppnå, men når du engasjerer leverandørkjeden, oppnår du langt mer betydelige reduksjoner. Ikke nok med det: Vi ønsker også å samarbeide med ledende leverandører som ønsker å forbedre seg.

David Riley, carbon manager, Anglian Water

Les casestudien

PAKKER

Velg pakken som passer for deg

Les disse blogginnleggene siden du er interessert i ansvarlig sourcing