Komma i kontakt
Hjälp Roofline Group att stärka sitt rykte och öka sin interna kapacitet med BuildingConfidence

Fallstudier

Hjälp Roofline Group att stärka sitt rykte och öka sin interna kapacitet med BuildingConfidence

Akilles erfarenheter: Roofline Group är en stor aktör på den brittiska marknaden för platta tak och specialiserade tätskikt och har installerat cirka 12 miljoner m2 tak under de senaste 30 åren. Företaget arbetar med några av landets största entreprenörer, såsom Wates, Willmott Dixon, Sir Robert McAlpine och LendLease, och är en etablerad takläggningsspecialist.

Roofline har under årens lopp varit involverat i en rad uppmärksammade projekt, bland annat på Westgate shoppingcenter, Butlins hotell och huvudkontor för tunga aktörer som British Airways SSE, Imperial Tobacco, Mercedes-Benz och Porsche. Företaget är också ledande när det gäller hållbara byggmetoder och är en av Storbritanniens mest framstående installatörer av gröna tak.

Utmaning

Rooflines goda rykte är kopplat till det faktum att företaget inte använder några underleverantörer. Istället utförs alla takinstallationer av egna medarbetare. Denna strategi gör att företaget tydligt skiljer sig från sina konkurrenter och har varit ett viktigt steg för att säkerställa kvalitet och enhetlighet i hela verksamheten.

Det hade hänt tidigare att Rooflines kunder hade begärt att underleverantörer skulle utföra ytterligare arbete, som skilde sig från kärnverksamheten med platta och vattentäta tak, såsom takrännor och plåtavtäckning. Eftersom företaget fokuserade på sina egna specifika kompetensområden anlitade det underleverantörer för att slutföra arbetet. Även om dessa entreprenörer var prekvalificerade var det ändå inte tillräckligt för att säkerställa att Rooflines höga standarder alltid uppfylldes.

”Det finns inget mer frustrerande än att leverera sin del av ett jobb till hög kvalitet, bara för att bli ihågkommen enbart för de delar som inte gick lika bra”, enligt Rooflines Commercial Director Steve Marsh.

Därför bestämde sig företaget för att fokusera på att utveckla sina medarbetares kompetens. Detta innebar att man avsatte tid och pengar för utbildning och utveckling och krävde en tredjepartspartner som kunde hjälpa till att visa företaget var förbättringar kunde göras i de interna processerna, samt tillföra verkligt operativt värde.

Process

Roofline är sedan länge medlem i Achilles BuildingConfidence och har genomgått leverantörskvalificeringsprocessen för att bli ackrediterad 2016. En del av detta medlemskap omfattar årliga revisioner, som teamet på Roofline har funnit vara otroligt användbara för att identifiera luckor och områden som kan förbättras.

En femårsplan för att investera i utveckling och utbildning av medarbetarna presenterades. Detta skulle kräva en betydande kulturförändring, och BuildingConfidence skulle visa sig vara en viktig resurs. Som med alla etablerade företag är en av de största riskerna självbelåtenhet och oförmåga att anpassa sig och växa. Teamet på Roofline såg BuildingConfidence som ett sätt att se till att deras arbetsmetoder och medarbetarnas kompetens skulle fortsätta att särskilja dem från konkurrenterna. Genom att gå igenom den rigorösa förkvalificeringsprocessen skulle företaget bli föremål för en ökad granskningsnivå.

Företaget började fokusera på att bygga upp en kultur av ständiga förbättringar och hittills har över 50 medlemmar av arbetsstyrkan uppnått branschkvalifikationer, vilket visar på ett kontinuerligt engagemang för excellens och innovation. En intern utbildningsakademi inrättades också, där två NVQ-kvalificerade assessorer håller skräddarsydda interna utbildningsdagar. Detta innebar en risk för produktionen, eftersom de som deltog i utbildningen inte skulle vara ute och montera tak.

Steve sa: ”Det var verkligen givande. Ofta upptäckte vi att de som fick ut mest av utbildningen var de som hade varit här längst. Det hjälpte oss verkligen att identifiera var vi kunde arbeta lite smartare och säkrare.”
Rooflines ledningsgrupp insåg att målet inte bara var att få ackreditering, utan att aktivt identifiera var man kunde göra förbättringar och att införa de processer som behövdes för att göra dem. Steve anmärkte: ”Med Achilles måste man arbeta för sin ackreditering och det uppmuntrar jag verkligen. Om det är för lätt börjar det förlora sitt värde.”

Resultat

Som ett resultat av Rooflines engagemang för att förbättra sin egen personalstyrka har man befäst sitt rykte inte bara som en specialiserad entreprenör utan också som ett företag som har investerat i sina anställdas framtid. Medlemskapet i BuildingConfidence har hjälpt företaget att visa upp sin kompetens för rätt typ av kunder och även att göra verksamheten säkrare och effektivare.

Ett exempel på detta är företagets inställning till hälsa och säkerhet (H&S). Tidigare hade företaget lagt ut sin H&Srapportering på en tredjepartskonsult, som inte hade möjlighet att avsätta den tid som krävdes när Roofline växte. Under en av Achilles tvådagarsrevisioner insåg Steve Marsh och hans team att företaget behövde anställa en egen H&S manager. Det var en betydande investering, men den har verkligen stärkt företagets interna kapacitet.

”Med vår egen H&S manager kan vi varje dag titta på risk- och metodbeskrivningar och hur våra policyer uppfyller de senaste föreskrifterna eller branschstandarderna”, säger Steve. ”Eftersom de är en del av teamet förstår de exakt vad som händer inom företaget, vilket är något som vår tidigare konsult inte kunde göra.”

Företaget får nu hälso- och säkerhetsrapporter varje vecka, vilket bidrar till att säkerställa att det alltid arbetar för att skydda sina anställdas hälsa och välbefinnande. Det faktum att denna förändring uppstod efter en revision visar det potentiella värde som BuildingConfidence kan ge leverantörer. Köparna drar i sin tur nytta av bättre standarder och arbetsmetoder i hela sin leveranskedja.

På Achilles är vi stolta över att kunna erbjuda verkliga fördelar till de företag som ansluter sig till våra samhällen, och Roofline är ett bevis på vilka resultat som kan uppnås. ”Achilles har ett så gott rykte inom en rad olika branscher att det verkligen hjälper dig att visa kunderna att du driver en robust verksamhet”, säger Steve. ”En annan fördel med BuildingConfidence är att den har de entreprenörer som vi vill arbeta med, så det bidrar till att vi vinner uppdrag och blir involverade i några fantastiska projekt.”

← Fallstudier