Kontaktskjema
Vi hjelper Roofline Group med å sementere omdømmet sitt og heve den interne kompetansen med BuildingConfidence.

Case Studier

Vi hjelper Roofline Group med å sementere omdømmet sitt og heve den interne kompetansen med BuildingConfidence.

Roofline Group er en viktig aktør i markedet for flattak og spesialisert vanntetting i Storbritannia, og har utført rundt 12 millioner m2 med taklegging de siste 30 årene. Selskapet jobber sammen med noen av landets største entreprenører, som Wates, Willmott Dixon, Sir Robert McAlpine og LandLease, og er en etablert takspesialist.

Roofline har vært involvert i noen høyprofilerte prosjekter i årenes løp, inkludert arbeid på Westgate kjøpesenter, Butlins-hoteller og hovedkvarterene til store aktører som British Airways SSE, Imperial Tobacco, Mercedes-Benz og Porsche. Selskapet leder også an innen bærekraftig byggepraksis, som en av Storbritannias mest prominente «grønne» takleggere.

Utfordring
Rooflines gode omdømme når det gjelder kvalitet, er knyttet til det faktum at selskapet ikke bruker underentreprenører. I stedet utføres all takleggingen av deres egne ansatte. Denne strategien skiller tydelig selskapet fra konkurrentene, og har vært et viktig skritt for å sikre kvalitet og konsekvens i driften.

Kunder av Roofline hadde tidligere forespurt bruken av underentreprenører for å utføre ytterligere arbeid, ulikt de primære tjenestene deres for flat- og vanntett taklegging. Dette kunne for eksempel dreie seg om takrennemontering og metallisolering. Fordi selskapet hadde et fokus på sine egne spesifikke områder av ekspertise, hyret det underentreprenører til å fullføre arbeidet. Selv om disse entreprenørene var forhåndskvalifisert, var det fremdeles ikke nok til å sikre at Rooflines høye standarder alltid ble møtt.

«Det finnes ikke noe mer frustrerende enn å levere din del av en jobb til høy kvalitet, kun for å bli husket utelukkende for de delene som ikke gikk så bra,» ifølge Rooflines kommersielle sjef Steve Marsh.

Så selskapet bestemte seg for å fokusere på å bygge opp de ansattes kompetanse. Dette innebar å bruke tid og penger på opplæring og utvikling, og krevde en tredjepart som kunne vise selskapet hvor forbedringer kunne gjøres i interne prosesser, i tillegg til å tilføre reell operasjonell verdi.

Prosess
Roofline er et langvarig medlem av Achilles BuildingConfidence. Det gikk gjennom forhåndskvalifiseringen for leverandører og ble akkreditert i 2016. Deler av dette medlemskapet inkluderer årlige revisjoner, som teamet hos Roofline har vurdert som utrolig nyttig når det gjelder å identifisere mangler og områder som kan forbedres.

En femårsplan for å investere i å utvikle og lære opp de ansatte ble satt ut i livet. Dette ville kreve en betydelig kulturendring, og BuildingConfidence skulle vise seg å være en viktig ressurs. Som med et hvilket som helst etablert selskap er en av de største risikoene selvtilfredshet og å bli ute av stand til å tilpasse seg og vokse. For teamet hos Roofline var BuildingConfidence nyttig for å forvisse seg om at arbeidspraksisen deres og de ansattes ferdigheter fortsatt kunne skille dem fra konkurrentene. Ved å gjennomgå den strenge prosessen med forhåndskvalifisering ville selskapet bli gjenstand for et økt nivå av granskning.

Virksomheten begynte å fokusere på å bygge en kultur for kontinuerlig forbedring. Så langt har over 50 medlemmer av arbeidsstokken oppnådd bransjekvalifikasjoner, noe som viser et kontinuerlig engasjement for dyktighet og innovasjon. Et internt opplæringsakademi ble også etablert, hvor to NVQ-kvalifiserte inspektører holder skreddersydde interne treningsdager. Dette innebar en risiko i forhold til utbytte, da de som var med på opplæringen, ikke kunne være ute og legge tak.

Steve sier: «Vi har fått mye tilbake. Ofte ser vi at personene som har fått mest ut av opplæringen, er de som har vært her lengst. Det hjalp oss virkelig med å identifisere hvor vi kunne jobbe litt smartere og sikrere.»

Rooflines ledelsesteam så at målet ikke bare var å få akkreditering, men å aktivt identifisere hvor de kunne gjøre forbedringer og å sette i gang de nødvendige prosessene for dette. Steve bemerker: «Med Achilles må du jobbe for akkrediteringen, og jeg oppmuntrer virkelig til det. Hvis det er for enkelt, begynner det å miste verdien.»

Resultater
Rooflines forpliktelse til å forbedre sin egen arbeidsstyrke har sementert omdømmet deres – ikke bare som spesialistentreprenør, men som et selskap som har investert i fremtiden for medarbeiderne sine. Medlemskapet deres i BuildingConfidence har hjulpet dem med å vise evnene sine til rette typer kunder, og også gjøre operasjonene deres tryggere og mer effektive.

Et eksempel på dette er selskapets tilnærming til helse og sikkerhet (HMS). Tidligere hadde selskapet outsourcet HMS ved å rapportere til en tredjeparts konsulent, som ikke kunne sette av påkrevd tid etter hvert som Roofline vokste. Under en av Achilles’ todagersrevisjoner innså Steve Marsh og teamet hans at selskapet trengte å hyre sin egen HMS-leder. Det var en betydelig investering, men det har virkelig økt selskapets interne kompetanse.

«Å ha vår egen HMS-leder internt gir oss muligheten til å se på risiko og metoderapporter og hvordan retningslinjene våre måler seg med de siste reguleringene eller industristandardene hver eneste dag,» sier Steve. «Fordi de er en del av teamet, forstår de nøyaktig hva som foregår i selskapet – noe vår forrige konsulent ikke kunne.»

Selskapet får nå ukentlige HMS-rapporter, som bidrar til å sikre at de alltid jobber med å beskytte helsen og velferden til de ansatte. Det faktum at denne endringen oppstod fra en revisjon, viser den potensielle verdien som BuildingConfidence kan tilføre til leverandører. Innkjøpere drar på sin side fordel av bedre standarder og arbeidspraksiser gjennom leverandørkjeden sin.

Hos Achilles er vi stolte av å gi ekte fordeler til selskapene som blir med i fellesskapene våre. Roofline er et vitnesbyrd om resultatene som kan oppnås. «Achilles har et så utmerket omdømme i en rekke bransjer at vi kan overbevise klientene om at vi driver en robust virksomhet,» sier Steve. «En annen fordel med BuildingConfidence er at de har entreprenørene vi ønsker å jobbe med, så de bidrar til at vi vinner arbeid og blir involvert i flotte prosjekter.»

← Case Studier