Komma i kontakt
Vem befinner sig på bygget?  Hantering av arbetskraftsrisk och säkerhet

Artikel, Branschinsikter

Vem befinner sig på bygget? Hantering av arbetskraftsrisk och säkerhet

Arbetarna på bygget fyller en viktig funktion för att projekt ska lyckas, och när de är på byggplatsen har de en skyldighet att upprätthålla ditt företags rykte. Du förlitar dig på dem varje dag, men vet du vilka de är?

Fakta om modernt slaveri

Antalet fall av modernt slaveri i Storbritannien som rapporterats till brittiska National Crime Agency ökade med 36 procent mellan 2018 och 2019. År 2013 uppskattades att det fanns omkring 10 000 till 13 000 offer för modernt slaveri i Storbritannien.

Sätter man detta i samband med att byggindustrin under 2017 bidrog med 113 miljarder pund till den nationella ekonomin och stod för 6,8 procent alla arbetstillfällen under 2018 finns här en avsevärd risk. Med så många människor i arbetsstyrkan och med stora, mångskilda leverantörsnätverk, entreprenörer och underentreprenörer är branschen en magnet för kriminella ligor som försöker utnyttja efterfrågan på ett konstant flöde av relativt billig arbetskraft.

Modern Slavery Act 2015 innebär att företag med en årsomsättning på 36 miljoner pund eller mer måste publicera ett uttalande om modernt slaveri som en del av sitt samhällsansvar. Kravet har lagt stor vikt på leverantörskedjans transparens och många inköpare arbetar numera endast med kontrollerade leverantörer och entreprenörer.

Genom att veta exakt vem som befinner sig på byggarbetsplatsen skapar man trygghet i verksamheten och säkerställer att lagstadgade och etiska krav uppfylls.

Lär känna arbetskraften

Undersökningar från Donseed, ett företag som tillverkar mjukvara för biometrisk personalhantering, visar problemets potentiella omfattning. Ett entreprenadföretag som de studerade använde pappersrevision och undersökningen visade att 46 procent av arbetarna inte stämplade in regelbundet.

Smartkort är ett sätt att hålla koll på personal som befinner sig på byggplatser, men den här lösningen är inte problemfri. En undersökning utförd av Construction Industry Training Board och Construction Skills Certification Scheme visade att 14 procent av arbetarnas kort aldrig hade kontrollerats och bland 44 procent kontrollerades kortet endast första gången de kom till bygget. Visuella kontroller med manuella personalliggare i pappersform är vanligast, medan smartkort endast utgör sex procent av alla kortkontroller.

Det här är ett problem eftersom smartkort inte bara ska ge tillträde till byggarbetsplatser utan även bekräftar att korthållaren är kvalificerad att utföra arbetet. Med pappersbaserade system kan man bli utsatt för bedrägeri och falska kort och dessutom riskera att okvalificerad arbetskraft kommer in på byggarbetsplatserna. Det kan äventyra hälsa och säkerhet. Dessutom riskerar du att omedvetet bli delaktig i modernt slaveri i Storbritannien.

Outsourca arbete – inte ansvar

Vi anser att en effektiv bevakning av vem som befinner sig på byggarbetsplatsen kräver två saker: revision och toppmoderna digitala lösningarna.

En revision av arbetsrutiner ger företag den insyn de behöver för att kunna arbeta effektivare och leverera bättre resultat. Den genomförs på plats och fokuserar på att samla in information från anställda som sedan används i företagets uppförandekod, policy för samhällsansvar och uttalanden om modernt slaveri.

Våra revisioner tittar både på byggplatsen och kontorsavdelningarna genom att granska arbetare såväl som styrsystem och regelefterlevnad i personalhandlingar. Det är framför allt viktigt för byggföretag som använder många underentreprenörer.

Onsite Workforce hjälper dig att få den information du behöver för att minska risken som uppstår när man använder underentreprenörer. I samarbete med Donseed använder vi en toppmodern biometrisk identifiering som ger dig en tydlig bild av vem som befinner sig på bygget och vad de gör.

Biometri innebär flera fördelar för byggföretag:

Effektivitet

Tekniken bidrar med allt från att förbättra hälsa och säkerhet på arbetsplatsen och hantering av arbetskraft till att spara material och andra utgifter. Biometriska data kan öka effektivitet mellan byggarbetsplatser.
Genom att veta exakt vem som gör vad på byggarbetsplatserna kan man förbättra planeringen av projekt, anbudsprocesser, rapporter till investerare och presentation av granskningar.

Produktivitet

När man tar bort pappersbaserade system frigörs personal till att utföra viktigare och värdeskapande arbetsuppgifter, och det hjälper dig att se till att du arbetar på bästa möjliga sätt. System som Onsite Workforce brukar betala för sig själv inom några månader genom att de hjälper byggföretag att upptäcka var de kan spara tid och pengar.

Besparingar

Ett tydligt och verifierbart närvaroregister innebär att du kan vara säker på att lönebeskeden stämmer. Du kanske rentav upptäcker att du kan minska närvaro, resor och andra utgifter.

Tillväxten av modernt slaveri i Storbritannien visar hur viktigt det är att upprätthålla en effektiv översikt över vem som arbetar för dig. Genom att använda den senaste tekniken kan byggföretag förenkla och förbättra hanteringen av arbetsstyrkan och försäkra att de samtidigt uppfyller lagstadgade och etiska krav.

← Artikel