Kontaktskjema
Vet du hvem som befinner seg på anleggsområdet? Styre risiko og sikkerhet knyttet til arbeidsstyrken

Artikkel, Artikkel

Vet du hvem som befinner seg på anleggsområdet? Styre risiko og sikkerhet knyttet til arbeidsstyrken

De som jobber på anleggene dine, er viktige for fullføringen av hvert prosjekt, og mens de er på anlegget, har de også ansvar for å opprettholde selskapets renommé. Du er avhengig av dem hver eneste dag, men vet du hvem de er?

Statistikk om moderne slaveri

Antall tilfeller av moderne slaveri i Storbritannia som ble rapportert til det som tilsvarer det britiske Økokrim, National Crime Agency, økte med 36 % mellom 2018 og 2019. I 2013 var det anslagsvis mellom 10 000 og 13 000 ofre for moderne slaveri i Storbritannia.

Dette og det faktum at bygg- og anleggsbransjen i 2017 bidro med GBP 113 milliarder til nasjonaløkonomien og stod for 6,8 % av alle jobber i 2018, utgjør dette en betydelig risiko. Med en arbeidsstyrke som består av så mange mennesker, og med så store og ulike nettverk av leverandører, entreprenører og underentreprenører, er bransjen et mål for «gangmasters» (arbeidsformidlere som ansetter et stort antall arbeidere, ofte ulovlig og for svært liten betaling) som er ute etter å utnytte ønsket om en konstant strøm av billig arbeidskraft.

Modern Slavery Act 2015, loven om moderne slaveri som ble innført i 2015, krever at selskaper med en årlig omsetning på GBP 36 millioner eller mer publiserer en erklæring om moderne slaveri og innlemmer denne i retningslinjene for samfunnsansvar. Med dette kravet har det blitt viktig med åpenhet i leverandørkjeden, og mange innkjøpere samarbeider nå bare med reviderte leverandører og entreprenører.

Å vite akkurat hvem som er på anleggsområdet, bidrar til å sikre virksomheten og sørger for at dere oppfyller lovfestede og etiske krav.

Bli kjent med arbeidsstyrken

Forskning fra selskapet Donseed, som produserer biometrisk programvare for styring av arbeidsstyrken, viser det potensielle omfanget av problemet. En spesialistentreprenør de undersøkte, brukte papirrevisjoner, og undersøkelsen viste at 46 % av de ansatte ikke stemplet inn regelmessig.

Smartkort for ansatte er én måte man kan holde oversikt over folk på anleggsområdet, men denne løsningen har sine egne problemer. En undersøkelse utført av Construction Industry Training Board og Construction Skills Certification Scheme viste at 14 % av arbeiderne som deltok i undersøkelsen, aldri hadde fått kortene sine kontrollert, mens 44 % bare hadde blitt kontrollert den første gangen de ankom et anleggsområde. Visuelle kontroller med papirbasert registrering er fortsatt normen, og smartteknologi utgjør bare 6 % av kortkontrollene.

Dette er et problem fordi smartkort ikke bare er utformet for å gi folk tilgang til anleggsområder, men også for å bekrefte at kortinnehaveren er kvalifisert til jobben vedkommende utfører. Med papirbaserte systemer kan du risikere svindel, falske kort og at ukvalifiserte arbeidere får tilgang til anleggene dine. Dette kan sette helsen og sikkerheten på spill og bidra til at du uten å vite det er en del av det moderne slaveriet i Storbritannia.

Outsourcing av arbeid, ikke ansvar

Etter vår oppfatning krever overvåking av hvem som er på anleggsområdet, to ting: revisjoner og banebrytende digitale løsninger.

En byggeplassrevisjon (Labour Practices Audit) gir et selskap synligheten det trenger for å jobbe mer effektivt og levere bedre resultater. Revisjonen, som utføres på anlegget, går ut på å hente inn informasjon fra de ansatte, som deretter kanaliseres inn i selskapets etiske retningslinjer, retningslinjer for samfunnsansvar og erklæringer om moderne slaveri.

Våre revisjoner vektlegger både anleggsområdet og styringsystemer ved å kartlegge de ansatte, i tillegg til å se på styringssystemer og om krav knyttet til personalmapper etterleves. Dette kan være særlig nyttig for bygg- og anleggsselskaper som bruker mange underleverandører.

Onsite Workforce hjelper deg med å hente inn informasjonen du trenger for aktivt å redusere risikoen ved bruk av underentreprenører. I samarbeid med Donseed bruker vi banebrytende biometrisk identifikasjon for å gi deg et krystallklart bilde av hvem som er på anleggsområdet, og hva de gjør.

Bruk av biometrikk gir bygg- og anleggsselskaper en rekke fordeler:

Effektivitet

Biometriske data kan hjelpe deg med alt fra å forbedre helsen og sikkerheten på arbeidsplassen og måten du styrer arbeidsstyrken på, til å spare materialer og andre utgifter. Dermed kan du øke effektiviteten på anleggene.
Ved å vite akkurat hvem som gjør hva på anleggsområdene, kan du også forbedre måten du planlegger prosjekter, anbudsprosesser, rapporterering til investorer og måten revisjoner presenteres.

Produktivitet

Så snart papirbaserte revisjonssystemer elimineres, får folk tid til å gjøre viktigere og mer verdiskapende oppgaver, og det kan bidra til at man jobber på en bedre måte. Systemer som Onsite Workforce hjelper bygg- og anleggsselskaper med å finne ut hvordan de kan spare tid og penger, og betaler seg vanligvis innen et par måneder.

Kostnadsbesparelser

En klar og revidert oppmøteregistrering betyr at du alltid kan være sikker på at lønningslistene er nøyaktige. Det kan hende du oppdager at du kan redusere lønnsutgifter, reiseutgifter og andre utgifter.

Økningen av moderne slaveri i Storbritannia viser hvor viktig det er at du har oversikt over hvem som jobber for deg. Ved å utnytte den siste teknologien kan bygg- og anleggsselskaper i stor grad forenkle og forbedre måten de styrer arbeidsstyrken på, og sørge for at de oppfyller lovfestede og etiske krav underveis.

← Artikkel