Komma i kontakt
Transparenta leverantörskedjor, ansvarsfull inköp och ansvarighet:

Artikel

Transparenta leverantörskedjor, ansvarsfull inköp och ansvarighet:

Nycklarna till att skapa positiva förändringar inom energisektorn

Det var en optimistisk stämning på årets AchillesLive-konferens för den nordeuropeisk el- och energisektorn. Fokuset låg på förnybar energi och ansvarsfull inköp. Företagen betonade känslan av ansvar, som delas lika av företag och beslutsfattare, i att skapa en ljusare framtid. Kan regionens nyckelspelare hjälpa till att styra världen mot positiv förändring?

”Under mina 20 års samarbetearbete med el- och energiföretag har jag aldrig upplevt en så stark känsla av motivation och passion, engagemang och entusiasm.” Så säger Halvard Homme, Achilles Nordenchef. Hans kommentar fälldes efter den fjärde AchillesLive-konferensen som hölls den 18 och 19 september i Oslo. Konferensen handlade om de omvälvningar som energiföretag står inför i norra Europa. Förändringarna omfattar även regeringarnas investeringsplaner för att de ska uppnå sina grundläggande roller inom förnybara energi även kallad ”den gröna industriella revolutionen”. Under de två dagarna fanns några tydligt återkommande teman som handlade om fortsatt tillväxt av förnybara energier, utveckling av transparenta leverantörskedjor samt vägledning för ansvarsfull inköp, som alla var högaktuella ämnen under båda dagarna.

Transparenta leverantörskedjor – vi är aldrig starkare än vår svagaste länk

”Vi är en nation av förnybar energi”, konstaterade Kjell-Børge Freiberg, den norske olje- och energiministern. ”Vår förnybara andel är 70 procent – EU förväntas nå sitt mål på 20 procent nästa år. Och medan hälften av vår energikonsumtion är elektricitet ligger EU:s andel på mindre än en fjärdedel.”

”Vi ska utveckla Norge som energination, vilket har stor betydelse för samhället, jobben och industrin. Det handlar om att förvalta välfärden åt kommande generationer”, fastslår Freiberg.

Leverantörskedjor är globala, inte lokala eller regionala. I vissa regioner går dock utvecklingen långsammare än i andra.

”Vissa delar av världen måste fortfarande vakna – och det faktum att vissa regioner sackar efter utgör en tydlig risk för företag överallt”, säger Katie Tamblin, produktchef på Achilles, som höll i evenemanget. ”En inköpare är aldrig starkare än den svagaste länken i sin leverantörskedja. Det räcker med att ett företag inte har anpassat sig efter era ambitioner eller riktlinjer om ansvarsfull anskaffning och levererar under förväntan, så lever ni inte upp till de standarder ni själva har satt.”

Leverantörskedjans förändring

Detta är framförallt viktigt med tanke på att aktuell forskning från Deloitte visar att endast sex procent av världens inköpschefer har full insyn i sina leverantörskedjor, och två tredjedelar har ingen eller liten insyn bortom sina primära leverantörer.

Katie Tamblin säger att: ”en transparent leverantörskedja är nyckeln till omvälvning. Den typ av omvälvning många företag arbetar för att uppnå kräver kunskap om leverantörskedjan och att man snabbt kan avgöra om en leverantör är lämplig att göra affärer med. Det leder till att underpresterande leverantörer antingen helt tvingas bort från branschen eller ännu bättre ändrar sina metoder.”

På en annan nivå arbetar företag med andra omvälvningstrategier, och som Katie konstaterar ”är det inte bara energiföretag som rör sig mot förnybar energi och kraftbolag som tar nya former, trots att detta är anmärkningsvärt i vision, skala och ambition. Jag syftar på att företag som IBM och den digitala skyddsspecialisten Darkbeam utvecklar AI och cybersäkerhetslösningar utformade specifikt för att minska risker som kopplas samman med omvälvning inom leverantörskedjan.”

Samarbete ger delade fördelar

Helle Herk-Hansen, miljöchef på Vattenfall, berättade på evenemanget om hur Coca-Cola European Partners och Vattenfall har gått samman för att sprida ett tydligt budskap. Fossilfri inom en generation. ”Partnerskap är viktiga för att säkra en fossilfri framtid”, säger Helle. Detta starka partnerskap är ett bra exempel på hur samarbete kan fungera mellan sektorer med en mer hållbar framtid som ett gemensamt mål.

Halvard Homme tror att det är viktigt att möjliggöra samarbeten för att kunna skapa omvälvning. Han säger: ”Under många årtionden fokuserade Norge helt på olje- och gasproduktion till havs, och byggde upp enorm expertis inom de teknik-, energi-, hälso- och säkerhetsfrågor som detta innebar.”

”Företag borde försöka dela sin expertis inom förnybara energier och ansvarsfull anskaffning, och på så vis bidra till att skapa den omvälvning av ekonomi och infrastruktur som vi desperat behöver inom den förnybara energisektorn.”

Halvard är också snabb med att peka ut att en annan viktig faktor för förändring inom förnybara energier: ansvarighet. ”Energiföretag känner både ansvar och ansvarighet för förändringen”, säger han. ”Jag är stolt över det ledarskap som energiföretagen i framförallt de nordiska länderna har tagit.”

AchillesLive 2020 

← Artikel