Kontaktskjema
Transparente leverandørkjeder, ansvarlig sourcing og ansvarlighet:

Artikkel

Transparente leverandørkjeder, ansvarlig sourcing og ansvarlighet:

Nøkkelen til å skape positive endringer i engergisektoren

Det var en optimistisk stemning på årets AchillesLive-konferanse for Northern European Power & Utilities, med fokus på fornybar og ansvarlig sourcing. Bedrifter fremhevet sin ansvarsfølelse for å skape en lysere fremtid, som deles både av bedrifter og politiske beslutningstakere. Kan regionens sentrale aktører bidra til å lede verden i en positiv retning?

«I løpet av de 20 årene jeg har jobbet med forsynings- og energiselskaper, har jeg aldri kjent en slik følelse av motivasjon og lidenskap, engasjement og entusiasme.» Det sier Halvard Homme, Achilles’ direktør for Norden. Kommentarene hans kommer etter den fjerde AchillesLive-konferansen som ble holdt 18. og 19. september i Oslo, med fokus på endringsutfordringene som forsyningsselskaper over hele Nord-Europa står overfor. Inkludert regjeringenes investeringsplaner for å spille en grunnleggende rolle i domenet fornybare energikilder, også kalt en «grønn industriell revolusjon». I løpet av de to dagene var det noen klare tilbakevendende temaer, som fortsatt vekst av fornybare energikilder, der retningslinjer for utvikling av transparente leverandørkjeder og ansvarlig sourcing var populære emner begge dager.

Transparente leverandørkjeder – vi er ikke sterkere enn det svakeste leddet

«Vi er en nasjon av fornybar energi», sa Kjell-Børge Freiberg, Norges olje- og energiminister. «Vår fornybare andel er 70 prosent – EU har som mål å nå 20 prosent neste år. Og mens halvparten av energiforbruket vårt kommer fra strøm, er det mindre enn en fjerdedel i EU.»

«Vi skal utvikle Norge som en energinasjon, med den viktigheten det har for samfunnet, for arbeidsplasser og for industrien. Vi må ta vare på velferden til kommende generasjoner», uttalte Freiberg.

Leverandørkjeder er globale, ikke lokale eller regionale. I noen regioner er prosessen imidlertid mye tregere enn andre steder.

«Noen deler av verden trenger fortsatt å våkne opp – og det faktum at noen regioner henger etter, utgjør en klar risiko for selskaper overalt», sier Katie Tamblin, produktsjef i Achilles, som var vertskap for arrangementet. «En kjøper er ikke sterkere enn det svakeste leddet i leverandørkjeden sin. Hvis bare én virksomhet ikke helt samsvarer med ambisjonene dine eller retningslinjene for ansvarlig innkjøp og yter dårlig, lever du ikke opp til standardene du har satt for deg selv.»

Endring i leverandørkjeden

Dette er spesielt viktig med tanke på den nylige Deloitte-undersøkelsen, som viste at bare 6 % av innkjøpsledere verden over har full åpenhet i leverandørkjeden, og to tredjedeler har lite eller ingen synlighet utenfor leverandørene sine på nivå 1.

«En transparent leverandørkjede er nøkkelen til endring», er rådet fra Katie Tamblin. «Det å få kunnskap om leverandørkjeden og raskt kunne bestemme om en leverandør på ethvert nivå er egnet til å gjøre forretninger med, er viktig for den typen endring som så mange selskaper jobber mot. Og det vil bidra til å tvinge underpresterende leverandører enten ut av bransjen helt eller, mer positivt, til å reformere praksisene deres.»

I en annen skala finnes det selskaper som jobber med andre endringsstrategier, og Katie observerer: «Dette er ikke bare forsyningsselskaper som går over til fornybar energi, og kraftselskaper som helt fornyer seg selv – selv om disse er oppsiktsvekkende i sin visjon, skala og ambisjon. Jeg mener også firmaer som IBM og den digitale beskyttelsesspesialisten Darkbeam, som utvikler løsninger for kunstig intelligens og nettsikkerhet. Disse er spesielt utformet for å redusere risikoen tilknyttet endring i leverandørkjeden.»

Samarbeid for delte fordeler

Helle Herk-Hansen fra VP Environment Vattenfall snakket om hvordan Coca-Cola European Partners og Vattenfall har slått seg sammen med et klart budskap: Å bli kvitt fossilt drivstoff innen én generasjon. «Partnerskap er viktig for å sikre en fremtid uten fossilt drivstoff», sier Helle. Dette sterke partnerskapet er et flott eksempel på hvordan samarbeid kan fungere på tvers av sektorer, med ett felles mål: en mer bærekraftig fremtid.

Halvard Homme mener at muliggjøring av samarbeid er et viktig område for å skape endring. Som han sier: «I mange tiår har Norge konsentrert innsatsen sin rundt olje- og gassproduksjon offshore. Det har bygd opp massiv kompetanse innen teknologi, tekniske utfordringer samt helse- og sikkerhetsspørsmål.»

«Bedrifter bør prøve å dele ekspertisen sin om fornybare energikilder og ansvarlig sourcing og bidra til å skape den økonomiske og infrastrukturelle endringen som virkelig trengs i sektoren for fornybar energi.»

Halvard er også rask med å påpeke en annen nøkkelfunksjon for endringsskaping innen fornybare energikilder: ansvarlighet. «Forsynings- og energiselskaper både står til ansvar og føler ansvar for endring», sier han. «Jeg er i alle fall veldig stolt over lederrollen selskapene og industriene påtar seg, spesielt i de nordiske landene.

AchillesLive 2020 

← Artikkel