Komma i kontakt
Prosafe sparar tid och pengar med Achilles

Branschinsikter, Fallstudier

Prosafe sparar tid och pengar med Achilles

En ledande ägare och operatör av halvt nedsänkbara bostadsplattformar sparar tid och pengar med Achilles Oil and Gas Europe.

Halvt nedsänkbara bostads- säkerhets- och serviceplattformar (Accommodation, Safety and Support Vessels, ASV) erbjuder högkvalitativa välfärds- och cateringinrättningar för offshore-personal. Utöver catering, förvaring, hälso- och sjukvård och verkstäder har de gym, bostäder och fritidsanläggningar. Prosafe driver en global ASV-flotta och Achilles Oil and Gas Europe hjälper företaget att öka effektiviteten, spara tid och säkerställa kvalitet i deras leverantörskedja.

Utmaningen

För Emma Polson, som är chef för Prosafes inköp och leverantörskedja, är tid avgörande. Företagets ASV-flotta är verksam i tuffa offshore-miljöer från Nordsjön till Brasilien. Och när problem uppstår krävs snabba lösningar. Eftersom varje plattform är utrustad med omkring 45 000 reservdelar, förbrukningsvaror och verktyg är det en mängd olika problem som kan uppstå. Det innebär att företagets leverantörskedja är otroligt varierande med allt från stora OEM-tillverkare till mindre leverantörer. Den består just nu av över 800 aktiva leverantörer.

Detta skapar komplexa utmaningar när man jobbar med företagets leverantörskedja. Processen för att inleda samarbeten med nya leverantörer är ofta inte så smidig som företaget skulle önska. Det är inte effektivt för företaget att skicka ut kvalificeringsformulär eftersom det ofta tar flera veckor för leverantörer att fylla i formuläret och tillhandahålla dokumentation. När ett företag sedan väl har blivit godkänt är det en krävande process att hålla uppgifterna aktuella.

Lösningen

Nätverket Achilles Oil and Gas Europe består av 5 000 leverantörer inom olje- och gasindustri i hela Europa. Prosafe är en av nätverkets 133 inköpare och har därmed tillgång till en pool med granskade och kvalificerade leverantörer. Detta sparar inte bara tid och pengar vid lagerinköp utan ger dessutom smidighet och motståndskraftighet vid störningar i leverantörskedjan.

Det är ofta plattformarna själva som begär en ny leverantör. Det kan vara på grund av att en reservdel bara har en leverantör eller för att en ny leverantör medför konkreta fördelar för verksamheten. ”Jag kollar först i Achilles om produkten finns hos en registrerad leverantör”, berättar Emma. ”Om så är fallet kan jag se all certifiering och information jag behöver.” Prosafe kan också se om en leverantör har ett kvalitetsledningssystem och granska kreditvärdighet, ISO-ackrediteringar och ESG-information. Tillgång till denna viktiga information och vetskapen om att leverantören är verifierad av Achilles kan, i vissa fall, innebära att Prosafe inte behöver göra en revision.

Resultatet

Prosafes kontor i Storbritannien har sett flera operationella fördelar med Achilles Oil and Gas Europe sedan de började använda det 2009:

Bättre anbudsförfaranden

Prosafe anlitar fortfarande många företag som inte finns hos Achilles. Men när det gäller större anbud med höga värden vill man minska risken genom att söka efter godkända leverantörer. ”Kvalificerade leverantörer har ett bra utgångsläge framför allt eftersom Achilles gör att man snabbt och lätt kan be om mer information”, säger Emma.

Sparar tid

Efter att man flyttade över till den nya plattformen i februari har Prosafe gjort totalt 52 sökningar efter nya leverantörer – bara i april gjordes 21 sökningar. Eftersom Prosafe-teamet inte behöver skicka ut omfattande kvalificeringsformulär till nya leverantörer, och invänta svar, hanterar de förfrågningar från plattformarna betydligt snabbare. ”Om företaget i fråga är en godkänd leverantör hos Achilles kan vi i stort sett anlita dem direkt”, säger Emma. ”Jag kan få en ny leverantör på en dag i stället för att lägga veckor eller till och med månader på det.” Tiden Emma och hennes team sparar använder de till leverantörshantering och systemutveckling.

Förbättrad ESG-rapportering

Prosafe integrerar ESG-element i sina strategier, beslut och verksamheter. Standarderna och värderingarna omfattar även företagets leverantörer. ”Vi har stor nytta av uppgifterna i Achilles,” säger Emma, ”och under de närmaste åren blir de ännu viktigare.”

← Branschinsikter