Kontaktskjema
Prosafe sparer tid og penger med Achilles

Case Studier, Case Studier

Prosafe sparer tid og penger med Achilles

En ledende eier og operatør av halvt nedsenkbare boligfartøyer sparer både tid og penger med Achilles Oil and Gas Europe

Halvt nedsenkbare bolig-, sikkerhets- og støttefartøyer (Accommodation, Safety and Support Vessels – ASV) sørger for velferds- og cateringfasiliteter av høy kvalitet for offshoreansatte. De rommer ikke bare fasiliteter for catering, lagring, medisinske tjenester og verksteder, men også treningsstudioer, boligkvarterer og fritidsfasiliteter. Prosafe eier og opererer en global ASV-flåte, og Achilles Oil and Gas Europe hjelper selskapet med å redusere ineffektivitet, spare tid og sikre høy kvalitet i leverandørkjeden.

Utfordring

Tid betyr alt for Prosafes innkjøps- og leverandørkjedeansvarlige. Selskapets ASV-flåte opererer i utfordrende offshoremiljøer fra Nordsjøen til Brasil. Dette betyr at når det oppstår problemer, må de løses raskt. Når hvert fartøy består av rundt 45 000 reservedeler, forbruksvarer og verktøy, finnes det mange potensielle problemer. Selskapets leverandørkjede er følgelig ekstremt variert – den omfatter alt fra store produsenter av originalutstyr (OEM) til mindre leverandører, og består for øyeblikket av over 800 aktive leverandører.

Dette er en kompleks utfordring for administrasjonen av selskapets leverandørkjede. Prosessen for å innlede samarbeid med nye leverandører er ikke så smidig som selskapet har behov for. Det er ikke effektivt å sende ut et spørreskjema for forhåndsgodkjenning, og det kan ofte ta flere uker for leverandørene å fylle det ut og skaffe den nødvendige dokumentasjonen. Når selskapene har blitt godkjent og satt opp, kan det også være en utfordring å holde leverandørinformasjonen oppdatert.

Løsning

Achilles Oil and Gas Europe-fellesskapet bringer sammen over 5000 leverandører over hele Europa. Som en av fellesskapets 133 innkjøpere drar Prosafe fordel av å ha tilgang til en gruppe granskede og forhåndskvalifiserte leverandører. Dette sparer ikke bare tid og penger når selskapet skal finne leveransene de trenger, men det gjør det også mulig å være smidig og fleksibel ved forstyrrelser i leverandørkjeden.

Forespørsler om nye leverandører kommer som oftest fra selve fartøyet, enten på grunn av deler som kun har én leverandør, eller at en ny leverandør er en betydelig fordel for virksomheten. «Det første jeg gjør, er å gå til Achilles for å se om produktet er tilgjengelig fra en registrert leverandør», forteller Emma. «Hvis det er det, kan jeg med en gang se alle sertifiseringene og opplysningene jeg trenger.» Prosafe kan også se om en leverandør har et kvalitetsstyringssystem på plass og gjennomgå kredittvurderinger, ISO-akkrediteringer og informasjon om miljømessig, sosialt og ledelsesmessig ansvar (ESG). Tilgang til denne informasjonen og visshet om at leverandøren har blitt verifisert av Prosafe, kan i noen tilfeller gjøre at Prosafe ikke behøver å utføre en gransking.

Resultater

Siden Prosafe begynte å bruke Achilles Oil and Gas Europe-fellesskapet i 2009, har det britiske kontoret registrert en rekke driftsfordeler:

En bedre anbudsprosess

Prosafe fortsetter å bruke en rekke selskaper som ikke finnes i Achilles ennå. Men for større anbud av stor verdi foretrekker de å minimere risikoen ved å søke etter godkjente leverandører. «Forhåndsgodkjente leverandører står i en mer fordelaktig posisjon, spesielt siden Achilles gjør det raskt og enkelt å be om tilleggsinformasjon», sier Emma.

Tidsbesparelser

Siden Prosafe migrerte til den nye plattformen i slutten av februar, har de gjennomført totalt 52 leverandørsøk, inkludert 21 søk bare i april. Når Prosafe-teamet slipper å sende ut et langt skjema for forhåndsgodkjenning til nye leverandører og deretter vente på at de fyller dem ut og sender dem tilbake, kan de reagere mye raskere på forespørsler fra fartøyer. «Hvis det aktuelle selskapet er en godkjent leverandør i Achilles, er oppstartsprosessen mer eller mindre umiddelbar», fortsetter Emma. «Jeg kan få satt opp en ny leverandør samme dag – i stedet for at det tar uker eller til og med måneder.» Disse tidsbesparelsene gjør at Emma og teamet hennes kan fokusere på leverandørstyring og systemutvikling.

Forbedret ESG-rapportering

Prosafe er forpliktet til å innlemme ESG-faktorer i strategien, beslutningsprosessen og driften sin. Dette omfatter også standardene og verdiene som selskapet krever fra leverandørene sine. «Det er en stor fordel for oss å ha denne informasjonen i Achilles», sier Emma, «og det kommer til å bli enda mer relevant i årene fremover.»

← Case Studier