Komma i kontakt
Leverantörsmöjligheter på Energy Exports Conference 2021

Artikel, Artikel

Leverantörsmöjligheter på Energy Exports Conference 2021

Vi var stolta sponsorer av Energy Industries Councils (EIC) Energy Exports Conference 2021 den 14–17 juni 2021. På det här virtuella evenemanget lyfte man fram projektmöjligheter på viktiga globala energimarknader och diskuterade branschens krav på ren teknik och nettonollmål.

Viktiga teman från Energy Exports Conference 2021 var energiomställning, avskiljning och lagring av koldioxid samt avveckling.

Energiomställning och förnybar energi

Energiomställning och diversifiering bort från fossila bränslen mot förnybar energi samtidigt som man avancerar mot nettonollmål är ett hett ämne inom global olja och gas. Den brittiska regeringen har bekräftat att skattebetalarna inte längre ska bidra till sektorn för fossila bränslen utomlands efter den 31 mars 2021, och att ”hjälp kommer att ges till industrin för omställning från fossila bränslen genom en gemensam investering av regeringen och olje- och gassektorn på upp till 16 miljarder pund fram till 2030 för att minska koldioxidutsläppen.”

Vi är det enda godkända certifieringssystemet för växthusgaser i Storbritannien, och företag minskar redan sina växthusgasutsläpp genom vårt program för koldioxidminskning, men det finns mer att göra i de globala energi- och elproduktionssektorerna.

Energiomställning och tillväxt genom diversifiering handlar om att vidta åtgärder nu för att säkra en framtid med ren energi för det trefaldiga slutresultatet: människor, miljö och vinst. Vår Oil and Gas Europe-plattform bidrar till leverantörskedjans omställning till en framtid med grön energi. Genom produktkodexpansion inom sektorn för förnybar energi kan inköpare av olja och gas nu söka efter leverantörer som tillhandahåller förnybara produkter och tjänster, som vindkraftpark på land och till havs, solenergi och andra förnybara energikällor för att slå en bro mellan sektorerna. Leverantörer måste se till att de uppdaterar sina produkter och tjänster så att de inte missar de här möjligheterna.

Våra produktkoder för förnybar energi omfattar: Utrustning för produktion av och anläggningar för förnybar energi samt förnybar energiproduktion som vind-, sol-, vatten-, våg- och bioenergi samt associerade tjänster.

Avskiljning och lagring av koldioxid (Carbon Capture and Storage – CCS)

Enligt EIC ”ökade antalet länder, städer och företag som antog nettonollklimatmål under 2020 trots de svårigheter de brottades med, vilket accelererade CCS-utvecklingen. Trots avsevärda framsteg måste CCS-kapaciteten öka mer än hundrafalt fram till 2050 för att vi ska uppnå nettonollutsläppsmålet”.

Den brittiska regeringens finansiering kommer även att bestå av ”upp till 3 miljarder pund för att ersätta kraftförsörjning som är baserad på fossila bränslen på olje- och gasplattformar med förnybar energi, upp till 3 miljarder för avskiljning och lagring av koldioxid och upp till 10 miljarder för vätgasproduktion.”

Leverantörer som kan avskilja och lagra koldioxid bör uppdatera sina Achilles-profiler med dessa koder så att de kan beaktas för arbete inom ett växande område.

Våra CCS-produktkoder omfattar: utrustning och material, tekniktjänster, forsknings- och utvecklingstjänster, konsulttjänster, tjänst- och systempaket.

Avveckling

Avveckling är inte ett nytt ämne, men det blir allt mer relevant. Inte bara på grund av energiomställningen bort från olja och gas till förnybara energikällor, utan även på grund av miljöbeaktanden som ansvarsfull återvinning och etiskt bortskaffande av material från olje- och gasplattformar.

Avvecklingsmöjligheter för leverantörer är fler än någonsin och leverantörer bör se till att de är synliga för Achilles inköpare under rätt avvecklingsprodukt- och tjänstekoder.

Våra produktkoder för avveckling omfattar: Avvecklings- och överlåtelsekonsultering, avvecklings- och överlåtelsetjänster, avvecklingsanläggningar på land och strukturella tjänster för föravveckling.

Tre tips för leverantörer

  1. Uppdatera dina produktkoder och se till att du är fullt synlig för inköpare och redo att hjälpa dem med deras energiomställningsåtgärder.
  2. Hitta nya kontraktsmöjligheter i Storbritannien och övriga Europa med Achilles NOTiCE-verktyg och planerade arbeten. Runt 2 500 anbudsmöjligheter publiceras varje vecka i Official European Journal (OJEU) och Find A Tender Service (FTS) – få relevanta meddelanden direkt till din inkorg.
  3. Utöka din räckvidd med Achilles Network kostnadsfritt. På bara tio minuter kan du förbättra ditt företags visibilitet för alla sektorer över hela världen med vår snabba registrering. Kom igång här.

Kontakta oss och ta reda på mer.

← Artikel