Kontaktskjema
Leverandørmuligheter ved Energy Exports Conference 2021

Artikkel, Artikkel

Leverandørmuligheter ved Energy Exports Conference 2021

Vi var stolte sponsorer under EICs (Energy Industries Council) Energy Exports Conference 2021 fra 14. til 17. juni. Dette virtuelle arrangementet fremhevet potensielle prosjektmuligheter i viktige globale energimarkeder og dekket bransjens krav til mål om ren teknologi og netto nullutslipp.

Hovedtemaer under Energy Exports Conference 2021 var energiovergang, karbonfangst og -lagring samt avvikling.

Energiovergang og fornybar energi

Satsing på energiovergang og -diversifisering fra fossilt brensel til fornybar energi mens man beveger seg mot mål om netto nullutslipp, er et hett tema innen global olje og gass. Den britiske regjeringen har bekreftet at skattebetalerne ikke lenger kommer til å støtte sektoren for fossilt brensel i utlandet etter den 31. mars 2021, og at det «vil bli gitt hjelp til bransjen for å gjennomføre overgangen fra fossile brensler med en felles investering gjort av regjeringen og olje- og gassektoren på opptil 16 milliarder britiske pund innen 2030 for å redusere karbonutslipp.»

Vi er Storbritannias eneste akkrediterte ordning for klimagassertifisering, og selskaper reduserer allerede klimagassutslippene sine gjennom karbonreduksjonsprogrammet vårt, men det er mer som må gjøres på tvers av de globale energi- og kraftproduksjonssektorene.

Energiovergang og vekst gjennom diversifisering handler om å iverksette tiltak nå for å sikre en fremtid med ren energi for den tredelte bunnlinjen: mennesker, miljøvern og profitt. Vårt europeiske olje- og gassfellesskap muliggjør leverandørkjedens overgang til en fremtid med grønn energi. Gjennom utvidelse av produktkoder innen sektoren for fornybar energi kan innkjøpere av olje og gass nå søke etter leverandører som tilbyr fornybare produkter og tjenester, som land- og havvind, solenergi og andre fornybare energikilder, for å bygge bro mellom sektorene. Leverandører må sørge for at de oppdaterer kapasiteten sin, slik at de ikke går glipp av disse mulighetene.

Våre produktkoder for fornybar energi inkluderer: Fornybart genererings- og anleggsutstyr og fornybare genereringstjenester som dekker vindkraft, solenergi, vannkraft, bølgeenergi, bioenergi og tilhørende tjenester.

Karbonfangst og -lagring (CCS)

I følge EIC «økte antall land, byer og selskaper som forpliktet seg til klimamål om netto nullutslipp, i 2020 til tross for motgang, og akselererte utviklingen av CCS. Til tross for betydelige fremskritt: For å oppnå netto nullutslipp må CCS-kapasiteten økes mer enn hundre ganger innen 2050.»

Storbritannias statsfinansiering vil også omfatte «opptil 3 milliarder britiske pund for å erstatte kraftforsyninger basert på fossilt brensel på olje- og gassplattformer med fornybar energi, opptil 3 milliarder kroner til karbonfangst og -lagring og opptil 10 milliarder kroner til hydrogenproduksjon.»

Leverandører med karbonfangst- og -lagringsfunksjoner bør oppdatere Achilles-profilen slik at de inkluderer disse kodene, hvis de skal vurderes for arbeid på et voksende område.

Våre CCS-produktkoder inkluderer: utstyr og materialer, ingeniørtjenester, FoU-tjenester, konsulenttjenester, tjenester og systempakker.

Avvikling

Avvikling er ikke et nytt tema, men blir stadig mer relevant, ikke bare på grunn av energiovergangen fra olje og gass til fornybar energi, men på grunn av miljøhensynet med ansvarlig gjenvinning og etisk kassering av offshore-materialer.

Avviklingsmulighetene for leverandører er flere enn noen gang, og leverandører bør sørge for at de er synlige for Achilles-innkjøpere under nøyaktige produkt- og tjenestekoder for avvikling.

Våre produktkoder for avvikling inkluderer: Rådgivning om avvikling og oppgivelse, Avvikling og oppgivelse av tjenester, Anlegg for avvikling på land og Strukturtjenester før avvikling.

Tre tips til leverandører

  1. Oppdater produktkodene dine for å sikre at du er fullt synlig for innkjøpsnettverket og er klar til å støtte deres energiomstillingsoperasjoner.
  2. Få nye kontraktsmuligheter over hele Storbritannia og Europa med Achilles NOTiCE-verktøyet og fremtidige arbeidsplaner. Omtrent 2500 anbudsmuligheter publiseres i Official European Journal (OJEU) og Find A Tender Service (FTS) hver uke – motta relevante varsler direkte i innboksen din.
  3. Utvid rekkevidden din gratis med Achilles-nettverket. Med vår raske registrering kan du på bare 10 minutter forbedre selskapets synlighet for alle sektorer globalt. Kom i gang her.

Ta kontakt hvis du vil vite mer.

← Artikkel