Kontaktskjema
Overgang til nye energikilder: vekst gjennom diversifisering

Artikkel, Artikkel

Overgang til nye energikilder: vekst gjennom diversifisering

Overgang til nye energikilder handler om å fremskynde overgangen til det som skal bli fremtidens oljefelt- og energimiks.  Det handler om å fremme vekst gjennom diversifisering, og samtidig maksimere avkastningen og redusere kostnadene i bransjen.

Dette dreier seg imidlertid ikke bare om kostnader – det er også et viktig skritt for å nå FNs bærekraftsmål, redusere den negative påvirkningen som boring etter fossilt drivstoff har på planeten, og sikre en lavutslippsfremtid med ren energi for kommende generasjoner.

Risiko og muligheter innen fornybar energi

Det er mye risiko knyttet til overgangen fra olje og gass til fornybare energikilder og utarbeidingen av en bærekraftig energistrategi. Risikoen omfatter alt fra leverandørkjeder som mangler smidigheten til å håndtere avbrudd, til de helse- og sikkerhetsmessige konsekvensene ved å jobbe med nye og potensielt uerfarne leverandører.

Men det er også muligheter. Det globale markedet for fornybar energi ble verdsatt til USD 928,0 milliarder i 2017 og forventes å nå USD 1512,3 milliarder innen 2025. For å sette leverandørkjeden i stand til å tilpasse seg disse mulighetene har vi nå inkludert nye varenumre i Oil and Gas Europe- og Utilities North and Central Europe-nettverkene (UNCE). Disse dekker produkter og tjenester som genererer fornybar energi.

Dette betyr at innkjøpsorganisasjoner i nettverkene nå har tilgang til et utvalg av leverandører som har erfaring med høyrisiko-offshoretjenester som har diversifisert energikildene sine: Tidligere var de olje- og gassbaserte, nå er de også fornybare.

Det gir leverandørene en mulighet til å vise seg frem for over 160 innkjøpsorganisasjoner som kan være i ferd med å gå over til fornybare energikilder, og som har rettet fokuset mot kjøp av fornybar energi. Dette vil kunne redusere sektorens behov for gjentatte kvalifiseringsprosesser og gjøre hele leverandørkjeden mer innovativ og konkurransedyktig.

Slik kan vi skape en leverandørkjede basert på fornybar energi

Den 24. februar 2021 la vi frem en presentasjon om hvordan man kan skape en leverandørkjede basert på fornybar energi, i Energy Voice’s Virtual Tech Showcase. Målet var å diskutere hvordan leverandørkjeden tilpasser seg overgangen til fornybare energikilder.

Fyll ut skjemaet for å få tilgang til fem korte 15-minutters videopresentasjoner fra arrangementet, som blant annet handler om:

  • overgangen til fornybar energi
  • å styrke leverandørkjeden med teknologi
  • å skape en leverandørkjede basert på fornybar energi
  • risikoer og muligheter innen fornybar energi
  • hva Achilles Oil and Gas Europe har i vente

Se presentasjonene← Artikkel