Komma i kontakt
Energiomställning: skapa tillväxt genom diversifiering

Artikel, Artikel

Energiomställning: skapa tillväxt genom diversifiering

Energiomställning handlar om att påskynda den transformativa förändringen av framtidens mix av oljefält och energi.  Tillväxten stimuleras genom diversifiering samtidigt som avkastning maximeras och branschens kostnader minskar.

Men det handlar inte bara om kostnader utan utgör även ett viktigt steg mot att uppnå FN:s globala mål för hållbar utveckling genom att minska de negativa effekter som borrning efter fossila bränslen har på planeten och säkerställa en koldioxidsnål och ren energi för framtida generationer.

Risker och möjligheter inom förnybar energi

Energiomställningen bort från olja och gas till grön förnybar energi samt skapande av en hållbar energistrategi medför flera risker. Från att säkerställa att leverantörskedjan är tillräckligt smidig till att hantera störningar eller arbetsmiljörisker när man arbetar med nya och potentiellt oerfarna leverantörer.

Men det finns också möjligheter. Den globala marknaden för förnybar energi uppskattades till 928 miljarder dollar 2017 och förväntas vara värd 1 512,3 miljarder dollar 2025. För att leverantörskedjan ska kunna anpassa sig till möjligheterna har vi infört nya varukoder i nätverken Oil and Gas Europe  och Utilities North and Central Europe (UNCE) som omfattar varor och tjänster inom förnybar energiproduktion.

Detta innebär att inköpsorganisationer inom nätverken nu har tillgång till en pool med leverantörer som har erfarenhet av högriskverksamheter offshore och som har breddat verksamheten från olja och gas till att även inkludera förnybar energi.

För leverantörer skapas möjligheter att visa upp sin kapacitet för över 160 inköpsorganisationer som vill ta sig in på marknaden och fokusera på upphandling av förnybar energi. Därmed minskar behovet av dubbla kvalificeringsprocessor i sektorn och konkurrensen stimulerar till innovation i hela leverantörskedjan.

Skapa en leverantörskedja för förnybar energi

Den 24 februari 2021 höll vi en presentation om att ”skapa en leverantörskedja för förnybar energi” på Energy Voice’s Virtual Tech Showcase där vi diskuterade hur leverantörskedjan anpassar sig till energiomställning.

Genom att fylla i formuläret får du tillgång till fem 15-minuters videopresentationer från evenemanget som omfattar:

  • Gå över till förnybar energi
  • Förstärka leverantörskedjor med teknik
  • Skapa en leverantörskedja för förnybar energi
  • Risker och möjligheter inom förnybar energi
  • Vad händer härnäst inom Achilles Oil and Gas Europe?

 Titta på presentationerna← Artikel