Komma i kontakt
Kvalitetsledning och företags samhällsansvar – ett idealiskt partnerskap

Branschinsikter

Kvalitetsledning och företags samhällsansvar – ett idealiskt partnerskap

Introduktion till certifiering, revision och det sanna CSR-värdet av ett kvalitetsledningssystem

Många affärsfunktioner som vi tar för givet – personal, hälsa och säkerhet, miljöledning – är relativt nya. De har etablerats snabbt
under de senaste femtio åren. Även kvalitetsledning tillkom relativt sent och har precis som de andra funktionerna blivit alltmer sofistikerad och komplex under de senaste årtiondena.

De grundläggande principerna i kvalitetsledning är självklara: prioritera kundbehov, minska fel och dokumentera processer för att förbättra effektiviteten. Men kunder ställer allt större krav på insyn och driftsäkerhet när det gäller leverantörskedjor, och då särskilt i skenet av störningar orsakade av corona-pandemin.

Oberoende certifierade kvalitetsledningssystem blir troligen standard på många marknader under de kommande åren. Enligt våra studier har endast 12,5 procent av registrerade leverantörer infört certifierade kvalitetsledningssystem.

I denna vitbok undersöker vi varför det är viktigt att införa kvalitetsledningssystem i hela leverantörskedjan och hur detta kan bidra till att utveckla verksamheten, behålla konkurrensfördelar och sänka kostnader.

Ladda ner vitboken

 


← Branschinsikter