Kontaktskjema
Kvalitetsstyring og samfunnsansvar – det perfekte samarbeid

Bransjeinnsikt

Kvalitetsstyring og samfunnsansvar – det perfekte samarbeid

En introduksjon til sertifisering, revisjon og den sanne verdien av et kvalitetsstyringssystem mht. samfunnsansvar

Mange bedriftsfunksjoner vi tar for gitt – menneskelige ressurser, HMS, miljøstyring – er relativt nye. Det er først de siste 50 årene at de har blitt veletablerte. Kvalitetsstyring er også et nytt konsept, men har blitt mer sofistikert og komplekst de siste par tiårene.

De grunnleggende prinsippene for kvalitetsstyring er enkle: prioritering av kundens behov, reduksjon av feil samt dokumentering av prosesser for å øke effektiviteten. Imidlertid etterspør kundene stadig oftere åpenhet og pålitelighet i leverandørkjedene, spesielt i lys av bruddene som har oppstått på grunn av koronapandemien.

Uavhengig sertifiserte kvalitetsstyringssystemer kommer mest sannsynlig til å bli standarden i mange forskjellige markeder i løpet av de neste par årene. Ifølge vår statistikk har bare 12,5 % av registrerte leverandører sertifiserte kvalitetsstyringssystemer.

I denne utredningen ser vi på hvorfor det er så viktig å ha kvalitetsstyringssystemer i leverandørkjeden samt hvordan det kan hjelpe dere med å skape vekst i bedriften, sikre konkurransefortrinnet og redusere kostnadene.

Last ned papiret← Bransjeinnsikt