Komma i kontakt
Innovation för att klara utmaningar inom global upphandling

Artikel, Artikel, Rapportera

Innovation för att klara utmaningar inom global upphandling

På årets Sourcing Outlook-konferens träffades upphandlare och inköpare från hela Norden för att diskutera utmaningar inom global upphandling, som exempelvis digitalisering, hållbarhet och samarbete.

Sourcing Outlook, som är regionens största inköpsevenemang, handlar om att skapa samtal som stimulerar till innovation, bättre arbetsrutiner och effektivare global leverantörshantering och kvalificering. Och givetvis var vi där.

Vi höll två rundabordssamtal och deltog vid andra samtal och diskussioner. Flera olika branscher och arbetsmetoder fanns representerade på konferensen, men alla de företag vi talade med står inför samma utmaningar inom global upphandling. Några tydligt definierade teman återkom under hela evenemanget.

Den globala leverantörskedjans synlighet

En återkommande kommentar var önskan om full synlighet i den globala leverantörskedjan. Det finns ett växande behov av full insyn i varje led i leverantörskedjan. Flera företag uttryckte behovet av att veta exakt var alla komponenter och produkter de behöver kommer från, samt hur leverantörskedjorna fungerar bortom det första ledet. Det är omöjligt att korrekt utvärdera risk utan den här kunskapen.

Synlighet i globala leverantörskedjor hör ihop med den ökande efterfrågan på insyn i leverantörers hållbarhetsmeriter. För dagens företag är det livsviktigt att ha fullständig och korrekt information både om var leverantörerna befinner sig och hur de uppför sig etiskt.

Garanti för underentreprenörer

En stor fråga är det växande behovet av bättre garantimekanismer när man arbetar med underentreprenörer. För inköpare och leverantörer som använder arbetskraft som till stor del består av entreprenörer, istället för anställda, är det viktigt att veta att personalen på arbetsplatserna är kvalificerade, certifierade och kompetenta. Nya bestämmelser som IR35 i Storbritannien kräver att operatörer av leverantörskedjor har bättre kontroll över personer som arbetar för dem.

I de här fallen är tredjepartsbedömningar en lösning, men ibland kan det krävas en mer handfast metod, som till exempel våra arbetskraftsrevisioner, för att säkerställa att varje led i leverantörskedjan är regelrätt och säkert.

 Digitalisering av inköp

Evenemanget startade med att Volvo berättade om den betydande inverkan som digitaliseringen av upphandling har på deras verksamhet. Användningen av Power BI-plattformar innebär att upphandlingschefer har omedelbar tillgång till enorma mängder data, samt att de mycket snabbare kan skaffa sig handlingsbara insikter.

Den här nya snabba metoden för global leverantörshantering och kvalificering skapar för att citera Volvo ”befogenhet i de främsta leden”. Digitaliseringen av leverantörskedjan innebär snabbare dataanalyser och därmed snabbare insyn och handling. Den största fördelen är att rutinerade upphandlingschefer får tid att agera på ett mer strategiskt sätt. Genom att tillbringa mindre tid med att samla in och verifiera data kan de lägga sin värdefulla energi på att fokusera på hur upphandlingen passar in i organisationens större mål.

Främja samarbeten

Inköpare i hela världen söker olika sätt att samarbeta smidigare och flexiblare med sina leverantörer. Utmaningarna företagen ställs inför varierar beroende på risk, storlek och plats, men det finns stora vinster i att samarbeta och dela kunskaper. Både inköpare och leverantörer får tydliga fördelar när man samarbetar, exempelvis via verktyg som Achilles nätverk, för att hantera gemensamma utmaningar.

Evenemang som Sourcing Outlook-konferensen visar tydligt fördelarna med att dela kunskap även mellan olika branscher. Den här typen av samarbeten mellan flera branscher skapar bättre och effektivare globala leverantörskedjor.

Det finns tydliga bevis på att upphandlingssektorn förändras snabbt på den globala nivån. Kontakta en av våra medarbetare idag för att diskutera hur ni kan hantera era utmaningar inom global upphandling.

← Artikel