Komma i kontakt
AchillesLive 2019: Hur delad kunskap kan hjälpa leverantörer att förstå deras sektor bättre

Artikel, Artikel

AchillesLive 2019: Hur delad kunskap kan hjälpa leverantörer att förstå deras sektor bättre

Målet med AchillesLive har alltid varit detsamma – att hjälpa leverantörer och inköpare inom el- och energisektorn att bygga den typ av affärsrelationer som leder till de bästa resultaten för hela leverantörskedjan och de samhällen som är beroende av nätverken. Vi tror att delad kunskap och öppen kommunikation är nyckeln till att uppnå detta.

AchillesLive 2019 i Oslo är fokuserat på hela den europeiska energisektorn, vilket betyder att alla deltagare troligen kommer att hitta något av värde.Inte nog med att leverantörer lär sig vad som driver regionala inköpare och vad de behöver från sina leverantörer, de får dessutom information om utbudet av investeringsprojekt värda flera miljarder euro som för närvarande planeras i hela Europa.

Den europeiska energisektorn står inför svåra utmaningar, men det finns många möjligheter för tillväxt, innovation och samarbete. Vi tror att det bästa sättet att dra nytta av dessa utmaningar är att samla inköpsspecialister på samma plats för att prata om miljön de arbetar i varje dag.Våra talare och panelmedlemmar kommer att dela med sig av sina tankar och erfarenheter rörande hur man bäst navigerar övergången till en hållbar framtid. Planering för ett nytt ekosystem kommer att kräva samarbete och innovation.Vår dagordning täcker alla dessa nyckelteman från viktiga aktörer inom industrin. Hör direkt från dem om vägen till digitalisering, förnybar energi och överföringssystem.

Bättre förståelse, bättre resultat

Det kan vara svårt för leverantörer att skapa sig en tydlig bild av inköpares krav på den föränderliga europeiska energimarknaden. AchillesLive hjälper inköpare att ange exakt vad de behöver och förväntar sig från de företag de samarbetar med, och leverantörer att se till att de driver sin verksamhet på ett sätt som gör dem till attraktiva samarbetspartner.

El- och energisektorn är dynamisk, eftersom industristandarder och lagstiftning ständigt ändras. Genom att göra det lättare för leverantörer och inköpare att komma överens, borde evenemanget innebära att leverantörer aldrig får problem och alltid följer alla regler.

Registreringen kommer att vara öppen till början av september.

← Artikel