Kontaktskjema
AchillesLive 2019: Hvordan delt innsikt kan hjelpe leverandører med å forstå sektoren sin bedre

Artikkel, Artikkel, Rapport

AchillesLive 2019: Hvordan delt innsikt kan hjelpe leverandører med å forstå sektoren sin bedre

AchillesLive har alltid hatt samme mål – å hjelpe leverandører og innkjøpere i forsynings- og strømsektoren med å skape forbindelser som gir bedre resultater for hele leverandørkjeden og lokalsamfunnene som er avhengige av dem. Vi mener at å dele innsikt og kommunisere åpent er nøkkelen til å oppnå dette.

AchillesLive 2019 i Oslo fokuserer på hele forsyningssektoren i Europa, så alle som deltar, finner noe av verdi. Leverandører lærer ikke bare om hva innkjøperne i regionen prøver å oppnå og hva de ser etter fra leverandørene – du får også tilgang til informasjon om investeringsprosjektene til mange milliarder euro, som er planlagt over hele Europa.

Den europeiske forsyningssektoren står overfor komplekse utfordringer, men det finnes mange muligheter for vekst, innovasjon og samarbeid. Vi mener at den beste måten å dra nytte av disse mulighetene på, er å samle innkjøpere i samme rom og snakke om miljøet de jobber i hver dag. Talerne og paneldeltakerne som deltar, deler tanker og erfaringer om hvordan man best kan navigere overgangen til en bærekraftig fremtid. Å planlegge et nytt strømøkosystem krever samarbeid og innovasjon. Programmet dekker alle disse emnene fra viktige aktører i bransjen. Hør om veien til digitalisering, fornybar strømproduksjon og transmisjonssystemer.

Bedre forståelse gir bedre resultater

For leverandører kan det være vanskelig å få en tydelig forståelse av behovene til innkjøpere i den europeiske forsyningssektoren. AchillesLive hjelper innkjøpere med å formidle hva de trenger og forventer fra selskapene de jobber med, og hjelper forsyningsleverandører med å sikre at de alltid driver forretning på en måte som gjør dem til attraktive samarbeidspartnere.

Forsynings- og strømsektoren er en dynamisk sektor, fordi bransjestandarder og forskrifter hele tiden endres. Ved å gjøre det enkelt for leverandører og innkjøpere å komme på samme bølgelengde sørger arrangementet for at leverandører alltid overholder forskriftene.

Registreringen er åpen frem til begynnelsen av september.

← Artikkel