Kontaktskjema
Vi møter globale anskaffelsesutfordringer ved å fremme innovasjon

Artikkel, Artikkel, Bransjeinnsikt

Vi møter globale anskaffelsesutfordringer ved å fremme innovasjon

Årets Sourcing Outlook-konferanse brakte sammen folk innenfor innkjøp og sourcing fra hele den nordiske regionen for å diskutere globale anskaffelsesutfordringer som digitalisering, bærekraft og samarbeid.

Sourcing Outlook er regionens største anskaffelsesarrangement og handler om å legge til rette for samtaler som fremmer innovasjon, bedre arbeidsmetoder og mer effektiv styring av den globale leverandørkjeden. Vi var selvsagt også der.

Vi ledet to rundebordsdiskusjoner og deltok også i andre samtaler og diskusjoner. Til tross for det store mangfoldet blant sektorene og arbeidsmetodene som var representert, stod selskapene vi snakket med, overfor de samme globale anskaffelsesutfordringene. Det var noen temaer som utpekte seg og gikk igjen gjennom hele arrangementet.

Synligheten i den globale leverandørkjeden

Et utsagn som gikk igjen, var ønsket om full synlighet i den globale leverandørkjeden. Det er et økende behov for å ha fullt innsyn i leverandørene i hvert ledd av leverandørkjeden. Mange selskaper ga uttrykk for at de hadde behov for å vite akkurat hvor alle komponentene og produktene de er avhengige av, kommer fra, og hvordan leverandørene lengre nede i kjeden opererer. Det er umulig gjøre en nøyaktig risikovurdering uten denne kunnskapen.

Synligheten i den globale leverandørkjeden er knyttet til det økende behovet for innsyn i leverandørenes kvalifikasjoner når det gjelder bærekraft. For dagens virksomheter er det avgjørende å ha fullstendig og nøyaktig informasjon ikke bare om hvor leverandørene befinner seg, men også om den etiske praksisen deres.

Tillit til underleverandørene

Et felles smertepunkt var det økende behovet for bedre mekanismer for å styre risiko og sikkerhet når de handler med underleverandører. For innkjøpere og leverandører som bruker arbeidskraft som hovedsakelig består av leverandører snarere enn arbeidstakere, er det viktig å vite at menneskene på anleggene er kvalifiserte, sertifiserte og kompetente. Nye reguleringer, som IR35 i Storbritannia, krever at operatørene av leverandørkjedene har bedre oversikt over menneskene som jobber for dem.

I disse tilfellene er tredjeparts vurderinger én løsning, men noen ganger er en mer robust tilnærming, som våre arbeidspraksisrevisjoner, nødvendig for å sørge for at hvert ledd i leverandørkjeden er sikkert og overholder lover og regler.

 Digitalisering av anskaffelser

Arrangementet åpnet med et foredrag av Volvo om den store effekten som digitaliseringen av anskaffelser har på driften. Bruken av Power BI-instrumentbord gjør det mulig for innkjøpssjefer å få tilgang til enorme mengder data, men også til å skape innsikt som kan få praktisk nytte, mye raskere.

Effekten den nye tilnærmingen har på styringen av den globale leverandørkjeden er, for å sitere Volvo, med på å «gi frontlinjen handlekraft». Digitalisering av leverandørkjeden betyr raskere dataanalyse, som i sin tur betyr at man får innsikt og kan handle mye raskere. Den viktigste fordelen med dette er at det gjør senior innkjøpssjefer i stand til å handle mye mer strategisk. Når mindre tid går med til å samle inn og verifisere data, frigjøres mye verdifull energi. Da kan man i større grad konsentrere seg om å bygge opp under de videre målene til en organisasjon.

Vi fremmer samarbeid

Innkjøpere over hele verden er ute etter metoder som lar dem samarbeide med leverandørene på en smidigere, mer fleksibel måte. Selskapenes utfordringer varierer og er basert på deres individuelle risiko, størrelse og beliggenhet, men det er mye å hente gjennom samarbeid og utveksling av kunnskap. Det er definitivt fordeler å høste for innkjøpere og leverandører som samarbeider om å håndtere felles utfordringer ved hjelp av verktøy som Achilles-nettverkene.

Arrangementer som Sourcing Outlook-konferansen fremhever også verdien av kunnskapsdeling mellom ulike bransjer. Denne formen for samarbeid skaper bedre, mer effektive globale leverandørkjeder.

Det er et klart bevis på at anskaffelsessektoren er i rask endring i et globalt omfang. Snakk med et medlem i teamet vårt om hvordan organisasjonen kan møte globale anskaffelsesutfordringer, i dag.

← Artikkel