Komma i kontakt
Hållbarhet inom bygg- och anläggning – trevligt att ha eller extremt angeläget?

Artikel, Artikel

Hållbarhet inom bygg- och anläggning – trevligt att ha eller extremt angeläget?

Blogginlägg av Shaun McCarthy OBE, ordförande för Supply Chain Sustainability School

Datum: 23 mars 2021 | Lästid: 7 min

Hållbarhet inom bygg- och anläggningssektorn har kommit långt under de senaste åren. Många stora entreprenörer visar upp sina hållbarhetspolicyer och konkurrerar med sina meriter inom hållbarhet.

Är hållbarhet här för att stanna eller bara en fluga?

Drivkrafterna för hållbar miljö blir allt starkare. Institutionella investerare har starka åsikter i frågor som klimatförändringar. Larry Fink på Blackrock skräder inte med orden i sitt öppna brev till vd:ar. Han skriver: ”Jag tror att pandemin har inneburit en existentiell kris – en så   skarp  påminnelse om hur sårbara vi är att vi tvingas till att ta kraftfullare tag mot miljöförändringar och fundera på hur de, precis som pandemin, kommer att förändra våra liv.” Investerares syn på miljö och socialt ansvar (ESG) kommer att påverka aktiepriser och lånekostnader.

Trender inom leverantörskedjan att hålla ögonen på i år tyder på att organisationer som inför hållbara processer uppskattas av allmänheten och får bättre avkastning på lång sikt. I en internationell studie utförd av Unilever intervjuades över 20 000 vuxna i fem olika länder. En tredjedel av deltagarna föredrog hållbara varumärken och bland dem köpte 21 procent helst produkter som i sin märkning tydligt visar att de är hållbara, och detta är en växande trend.

Även kunder, framförallt inom offentlig sektor, driver denna agenda ännu hårdare. Den brittiska regeringens upphandlingsmeddelande PPN 06/20 ålägger statliga upphandlare och statliga myndigheter att från den 1 januari 2021 tilldela ”socialt värde” en viktningsfaktor på 10 procent i upphandlingsbedömningar. Meddelandet ger en tydlig definition på förväntningarna. Eftersom flera statliga myndigheter redan kräver över 10 procent kan detta utgöra skillnaden mellan att vinna och förlora ett anbud. Spanien är EU-landet med flest antal miljöbrott. Under 2017 samlade landet på sig 30 öppna fall, fyra fler än föregående år, vilket motsvarar nästan 10 procent av alla fall i EU. Spanien ligger överst på listan av länder med flest böter för brott mot EU:s politik. Detta är ett faktum som bör ge upphov till eftertanke. Fallen omfattar alla områden från bristande vattenvård till utelämnade bedömningar i urbana projekt, skydd av habitat och luftföroreningar, bland andra. Därför har en ny uppdatering av det grundläggande dokumentet om energibesparing i byggnader DB-HE i den spanska byggkoden (CTE) införts som ska följa nuvarande och framtida EU-förordningar. Samtidigt är de nordiska länderna kända för att vara framstående inom hållbarhet. Norge anses vara det hållbaraste landet i världen – och landet fortsätter att höja ribban. För bara några månader sedan godkände det norska stortinget en proposition om att uppnå  klimatneutralitet till 2030, två decennier tidigare än planerat. Till exempel är EU:s  mål att bli klimatneutralt till 2050.

Detta har lett till kraftfulla policyer från stora entreprenörer som Balfour Beatty i Storbritannien och i Sverige har Skanskas ”journey to deep green” betraktats som ledande i flera år. Spanska Ferrovial är sektorledande på Dow Jones Sustainability Index.

Samarbete är den nya konkurrensen. Vi ser företag som samverkar för att uppnå högre hållbarhetsnivåer. I februari 2021 samverkade elva entreprenörer för att leverera Highways Englands multimiljardprojekt Regional Development Programme med hjälp av en gemensam metod för leverantörsutveckling, hållbarhetsmål och viktiga nyckeltal.

Men letar sig goda avsikter ner i leverantörskedjan?

Här finns goda och dåliga nyheter. En enkät till över 1 000 mindre företag utförd av Supply Chain Sustainability School i Storbritannien 2020 visar att över 74 procent har en bättre förståelse av hållbarhet, 51 procent har ökat sitt samhällsengagemang och 45 procent vinner nya kontrakt genom att vara mer hållbara. Men endast 37 procent säger att de har minskat sina koldioxidutsläpp och 32 procent att de har minskat sina luftföroreningar. Det finns uppenbart mer att göra.

Hållbar upphandling innebär högre lönsamhet och lägre riskexponering. Det finns ett stort värde i att införa kvalificeringsenkäter med omfattande kunskap och detaljerad analys som ger företag möjlighet att identifiera potentiella risker och arbeta med leverantörer så att de kan uppnå sina hållbarhetsstandarder. På Achilles har vi samlat in uppgifter från över 175 000 leverantörer i hela världen i över 30 år. Med vårt analysverktyg Achilles Insights kan man enkelt identifiera ledande leverantörer och leverantörer som halkar efter och säkerställa att leverantörerna man arbetar med följer hållbarhetsstandarder och hållbarhetskriterier. Insights hjälper dig att förstå leverantörernas övergripande profiler utifrån vissa kriterier som exempelvis företagets samhällsansvar (CSR). Det är också viktigt att se till att alla berörda parter förstår vikten av hållbarhet och detta uppnår man med stöd från Supply Chain School. Sist men inte minst bör man också fundera på att införa en systematisk metod som den som fastställs i ISO 20400.

Hållbarhet inom bygg och anläggning är inte en fluga – det är extremt angeläget. Den globala bygg- och anläggningssektorn har notoriskt djupa och breda leverantörskedjor som är svåra att nå, vilket kräver en systematisk tillämpning av verktyg och teknik för att uppnå konsekventa resultat.

← Artikel