Komma i kontakt
Trender att hålla ögonen på 2021 – är ni förberedda?

Artikel, Artikel

Trender att hålla ögonen på 2021 – är ni förberedda?

Ingen kan förneka att 2020 kommer att gå till historien som ett av mänsklighetens mest utmanade år. En tid då hela världen fick ge vika inför hemsökelsen av ett obevekligt virus. Och det nya året är inte immunt mot konsekvenserna. 2021 ser ut att bli extremt utmanande.

Covid-19 har skapat stora påfrestningar och konstanta utmaningar för alla som jobbar med inköp, men har också tydligare än någonsin tidigare visat hur viktiga deras jobb är inom organisationer och för världen som helhet.

De viktigaste utmaningarna handlar om verksamhetskontinuitet i ett klimat som är både ogynnsamt och osäkert. Upphandlingsteam har kastats in i en storskalig digital transformation där de som handlade snabbt har lyckats hålla sig kvar, medan de som agerade för sent råkade illa ut.

Så vad har det här året i beredskap åt leveranskedjor och inköpare? Vad måste man tänka på när man förbereder sig för ett osäkert 2021? Nedan finns några trender att hålla ögonen på.

Risksäkra framtiden

Om vi har lärt oss något under det här året så är det att man måste vara beredd på allt i en värld som hela tiden förändras. Covid-19 har mer än något annat visat hur viktigt det är att ha tydliga och effektiva policyer för riskhantering om man ska kunna anpassa sig till aktuella utmaningar.

Under fjolåret kom en del framstående organisationer i kläm. Till exempel tvingades Toyota att stoppa verksamheten på de platser som drabbades värst av viruset och begränsa de anställdas resor. Hundratals andra organisationer som inte hade förberett sig råkade ut för samma sak.

I tider som dessa är en riskmodell, som följer gällande standarder och uppfyller sektorns behov, en bra reservplan för att kunna minimera hot och medföljande konsekvenser.

I detta sammanhang är insyn avgörande. Det går inte hantera det okända. En tydlig kartläggning som pekar på potentiella problem eller svagheter kan hjälpa till att skapa bra beredskapsplaner, oavsett leveranskedjans komplexitet, och kan utgöra skillnaden mellan framgång och misslyckande.

”Organisationer som klarar av att möta förändringar i båda riktningarna i leveranskedjan och fortsätter att leverera till sina kunder besegrar covid-19-krisen och framtida kriser”, förklarar Kaplan, direktör och råvaruanalytiker på Commodity Analysis and Insight Ltd, i Global Crisis and the importance of Procurement Agility.

Är teamet förberett?

Leveranskedjor blir alltmer invecklade och allt längre – en undersökning visade att runt 80 procent av tillverkare har avdelningar i flera länder. Därför är det nödvändigt att ha professionella inköpare som klarar era behov. Samtidigt som erfarna inköpsteam prioriterar att utveckla kompetens för att hantera en ny digital tid, vilket omfattar att införa storskalig datahantering för prognoser och marknadsanalyser (stordataanalys), sakernas internet och automatisering i leveranskedjan, blir efterfrågan på att nyanställa inköpare som redan har den här kunskapen enormt stor.

Digitaliseringen av leveranskedjor innebär att stora volymer data ska analyseras så att den kan användas på rätt sätt. Detta gör processer och verksamheter mer effektivita och underlättar beslutsfattande. Personer som är teknikkunniga och anpassar sig till dessa krav blir onekligen avgörande när det gäller att omvandla organisationer och göra dem bättre.

Betoningen måste ligga på att man har verktyg som underlättar uppgiften. Det kan vara insiktsrapporter om leverantörer och kartläggning av leveranskedjor som ger tillgång till relevant och tydlig information med ett enkelt klick.

Detta framhålls av Frederic Girardeau-Montaut, verkställande direktör och global chef för SAP Ariba Deloitte Consulting LLP., i webbseminariet What’s Ahead: A Perspective on the Future of Procurement. ”Vi arbetar med flera innovationer som riktar in sig på att skapa bättre uppgifter om processerna inom inköp-till-betalning och leveranskedjor. Genom att göra den stora mängd data som behandlas begriplig […] hjälper vi företag att fatta bättre långsiktiga beslut.”

Leverantörskedjor blir gröna

Samhället fortsätter att kräva miljövänliga leveranskedjor.  Trots att många företag har infört processer för att uppfylla kraven anses leveranskedjan i vissa sektorer, som elektricitet och transport, fortfarande stå för stora delar av koldioxidutsläppen och miljöförstöringen. Många organisationer har därför börjat gå över till förnybara energikällor och inför system som spårar koldioxidutsläppen.

Koldioxidfria leveranskedjor är en växande trend. Stora varumärken som Apple – som har lovat att vara koldioxidfria 2030 – står inför stora utmaningar om de ska lyckas. En bra utgångspunkt är att omstrukturera verksamhet och teknik i varje led i leveranskedjan för att säkerställa att åtgärder ger resultat och att de är mätbara.

Revisioner inom området och samarbeten mellan alla inblandade i leveranskedjan är avgörande.

Organisationer som inför hållbara processer uppskattas av allmänheten och får bättre avkastning på lång sikt. I en internationell studie utförd av Unilever intervjuades 20 000 vuxna i fem olika länder. En tredjedel av deltagarna föredrog hållbara varumärken och bland dem köpte 21 procent helst produkter som i sin märkning tydligt visar att de är hållbara. Och detta är en växande trend.

Cybersäkerhet: den stora utmaningen

Carlos Sáiz, partner på ECIX Group förklarar: ”Det finns en enorm påtryckning i form av lagstiftning för att identifiera och förhindra cybersäkerhetshot innan man anlitar leverantörer och under hela avtalsförhållandet. Covid-19 har visat hur beroende företag är av tjänster och infrastrukturer som tillhandahålls av tredje part. Detta inkluderar oss (molnplattformar, callcenter, videokonferens-verktyg). Cyberrisken i stora företag blir exponentiell givet att man arbetar med ett stort antal leverantörer.”

Det är allmänt känt att man inom leverantörshantering blir allt mer oroad över cybersäkerhet och framförallt de ökade riskerna under de senaste månaderna. Trenden att investera i cybersäkerhet växer och det finns en ökad oro över leverantörerna givet det höga beroendet.

Ett fall som skakade om branschen och som onekligen är ett tydligt exempel på de negativa konsekvenserna av cyberattacker är British Airways: Flygbolaget fick böter på 20 miljoner pund av ICO (Information Commissioner’s Office) efter att kunders betalnings- och personuppgifter hade läckt. Faktorer som ledde till straffet, ett av de högsta i branschen, var avsaknad av säkerhetsåtgärder och otillräckliga protokoll för datahantering.

Detta är en växande trend och i en föränderlig digital tid blir organisationers svagheter allt mer framträdande och framförallt inom avdelningar som leverantörshantering, som är beroende av tredje parter. Vad kan man göra? Det blir viktigt under året som kommer att ha rätt redskap för att minska risken. Plattformar som kontrollerar riskerna med hjälp av data i realtid som cybersäkerhetshantering kan visa sig vara en fantastisk bundsförvant under 2021.

För alla som arbetar med inköp blir året som kommer en tid med stora utmaningar och förändringar där det pågår en anpassning till den digitala revolutionen med alla fördelar och möjligheter som detta innebär, men det finns också risk att hantera. Omvärlden fortsätter att ange tonen och den osäkerhet vi lever i för tillfället kommer att tvinga team till att ha riskplaner och större insyn i leveranskedjor.

Om ni behöver hjälp med er leveranskedja under året får ni gärna kontakta oss. Vi kan hjälpa er att se till att 2021 blir ett lyckat år för er organisation.

← Artikel