Komma i kontakt
Förnybar energi och hållbarhet som strategiska koncept

Artikel, Artikel

Förnybar energi och hållbarhet som strategiska koncept

Konceptet med förnybar energi som alternativ till traditionella energikällor växte fram under 1970-talet och hade som mål att säkerställa framtida tillgång och minska miljöpåverkan. Sedan dess har användningen växt exponentiellt över hela världen.

Enligt publikationen Fundación Naturgys Rapport för 2019: Den spanska energisektorn i siffror, sammanställd av Miguel Ángel Lasheras, ekonom specialiserad på energimarknader, ”växte den förnybara kapaciteten på den spanska halvön, om man bortser från vatten, med 20 procent förra året, vilket innebär att vi är närmare årsrekordet på 40 procent förnybar kapacitet”.

I den latinamerikanska regionen förväntas betydande tillväxt under de kommande åren. Latinamerika har en imponerande tillgång på naturresurser som kan producera ren energi som vind- och solkraft. I Moody’s Investors Services studie fastställs att ”samtidigt som sol- och vindenergikällor står för en allt större del av energitillgångarna förlorar energikällor som kol och olja popularitet och efterfrågan på dessa kommer att minska i regionen”. Ett exempel är Costa Rica som i maj 2018 tillkännagav att landet ska sluta använda fossila bränslen 2021. Under fyra år i rad har landet producerat över 98 procent av sin elektricitet från förnybara källor.

Även i andra regioner från Sydostasien till Nordafrika räknar man med att produktionen av förnybar energi ska öka och att de får stora investeringar för att kunna möta den växande energiefterfrågan som skapas av snabb industrialisering.

Hållbarhet i näringslivet

Utöver energisektorn blir företag inom alla industrisektorer alltmer medvetna om vikten av att skydda planeten från överhängande klimatförändringar och att skapa en bättre livskvalitet åt framtida generationer. Konsumenter kräver dessutom att företag tar sitt ansvar för att bromsa den globala uppvärmningen och de fattar inköpsbeslut utifrån detta, vilket i sin tur återspeglas i förändringar i affärsmålen. Enligt en undersökning från Schneider Electric har 70 procent av storföretagen satt upp offentliga energi- eller hållbarhetsmål i år. Det är 25 procent fler än under 2019.

Även covid-19-pandemin har uppenbarat hur viktigt det är med hållbarhet och dess ekonomiska fördelar. Enligt officiella data gav 94 procent av hållbarhetsindexen bättre avkastning än sina ”traditionella” motsvarigheter och hållbara investeringsfonder växte snabbt under årets första kvartal samtidigt som flöden till mer traditionella fonder föll.

En växande efterfråga på hållbarhet inom näringslivet innebär att allt fler företag prioriterar hållbarhet inom verksamheten och har särskilda team som hanterar frågan.

Hållbarhet som ett strategiskt koncept

Vi blir alltmer medvetna om fördelarna för företag som driver sin verksamhet på ett hållbart sätt. I många fall har därför hållbarhet uppgraderats från ”ett extra plus” till att bli en integrerad del i företagets strategiska plan. Byggföretag som intresserar sig för samhället och använder bästa praxis i sina produktionssystem klarar av att uppfylla sina kunders krav, upprätthålla dem över tiden och skapa välstånd.

Men era insatser för att uppnå hållbar utveckling kan påverkas av leverantörer som inte lever upp till ert företags mål. Därför är det viktigt att era leverantörer känner till ert företags mål och vidtar åtgärder för att uppnå fastställda standarder. Ert företag kan mycket väl upprätthålla bra hållbara affärsmetoder, men eventuella bristfälliga metoder från någon av era affärspartners kan ha en negativ inverkan på ert rykte och därmed omintetgöra allt ert arbete och alla era investeringar.

Achilles använder kvalificeringsformulär för att godkänna leverantörer. Dessa formulär granskas noga av våra interna team för att kunna ge enkel och korrekt information om vilka leverantörer som lever upp till era standarder och vilka som behöver förbättra sina hållbarhetsmetoder och andra viktiga områden i verksamheten. Leverantörer som bedöms som kritiska kräver större uppmärksamhet och kan behöva en revision.

← Artikel