Kontaktskjema
Fornybar energi og bærekraft som strategiske prinsipper

Artikkel, Artikkel

Fornybar energi og bærekraft som strategiske prinsipper

Ideen om å bruke fornybar energi som et alternativ til tradisjonell energi dukket opp i 1970-årene. Målet var å sikre fremtidige forsyninger og samtidig redusere den negative påvirkningen på miljøet. Siden den gang har det vært en eksplosiv økning på verdensbasis.

I henhold til Fundación Naturgy-rapporten «2019 Report. The Spanish power sector in numbers» som er skrevet av Miguel Ángel Lasheras, en økonom som spesialiserer seg på energimarkeder, «vokste fornybarkapasiteten i kraftforsyningen på den spanske halvøyen, uten å ta hensyn til vann, med 20 % i fjor. Det betyr at vi er nærmere den årlige rekorden på fornybarkapasitet og nærmer oss 40 %».

I den latinamerikanske regionen forventer man å oppleve en betydelig vekst i de kommende årene. Latin-Amerika har store mengder av naturressurser som kan generere ren energi som vind- eller solenergi. I studien Moody’s Investors Service går det frem at sol- og vindenergikilder vil utgjøre en stadig større andel av energiforsyningen i regionen, mens kilder som kull og olje blir stadig mindre populære med synkende etterspørsel. Costa Rica kunngjorde for eksempel i mai 2018 at landet vil avskaffe bruken av fossile drivstoff innen 2021. I fire år på rad har landet dessuten generert mer enn 98 % av elektrisiteten fra fornybare energikilder.

Det antas at andre regioner fra Sørøst-Asia til Nord-Afrika også vil trappe opp produksjonen av fornybar energi, og at de vil få økte investeringer som gjør det mulig for dem å imøtekomme den voksende energietterspørselen som følger med den raske industrialiseringen.

Bærekraft i næringslivet

Også selskaper i andre sektorer enn energisektoren blir stadig mer bevisst på hvor viktig det er å beskytte planeten mot de negative klimaendringene og sørge for at fremtidige generasjoner får bedre livskvalitet. Også forbrukerne krever nå at selskapene gjør sin del for å redusere den globale oppvarmingen. De baserer kjøpsbeslutningene sine på dette, noe som i sin tur gjenspeiles i endringer i forretningsmålene. I henhold til en undersøkelse utført av Schneider Electric har 70 % av de store selskapene satt seg mål knyttet til bærekraft og energiforbruk i år. Dette er en oppgang på 25 % fra 2019.

Covid-19-pandemien har også fått frem hvor viktig det er med bærekraft og de økonomiske fordelene som følger med. Ifølge offisielle data har 94 % av bærekraftindeksene gjort det bedre økonomisk enn sine «tradisjonelle» motstykker. Bærekraftige investeringsfond vokste betydelig i årets første kvartal, mens de mer tradisjonelle fondene gikk ned.

Som følge av det stadig sterkere kravet om bærekraft i næringslivet har flere og flere selskaper egne team som administrerer og prioriterer bærekraft i driften.

Bærekraft som et strategisk prinsipp

Vi blir stadig mer bevisst på de mange fordelene som er forbundet med bærekraftig drift. I mange tilfeller har bærekraft gått fra å være en «ekstra bonus» til å bli en integrert del av et selskaps strategiske plan. Selskaper som er samfunnsbevisste og bruker beste praksis i produksjonssystemet, kan fremstille produkter i samsvar med kundenes krav, opprettholde fremgangen over tid og generere fortjeneste.

Men ønsket om å oppnå en bærekraftig utvikling kan bli påvirket av leverandører som ikke etterlever selskapets standarder. Derfor er det viktig at leverandørene er bevisst på selskapets målsettinger og setter i verk tiltak som lever opp til disse standardene. Selskapet kan godt følge en god bærekraftspraksis, men dersom praksisen til en av selskapets samarbeidspartnere er dårlig, kan det påvirke selskapets omdømme negativt og ødelegge all innsatsen og alle investeringene.

I Achilles bruker vi kvalifiseringsspørreskjemaer for å godkjenne leverandører. Disse spørreskjemaene valideres grundig av vårt interne team, slik at vi på en enkel og presis måte kan presentere hvilke leverandører som imøtekommer selskapets krav, og hvilke leverandører som må forbedre bærekraftspraksisen og andre kritiske områder i virksomheten. Leverandørene som anses å være kritiske, og som krever ytterligere oppmerksomhet, kan også bli gjenstand for en revisjon.

← Artikkel