Komma i kontakt

Finansiell risk i leverantörskedjor

Verksamhetens framgång vilar på leverantörernas lönsamhet och ekonomiska stabilitet. Det är viktigt att ha full insyn i leverantörernas finansiella risk i hela leverantörskedjan.

INSIKTSSTYRD

Sluta spekulera om finansiell risk

Back to all products

Vi ger inköpare den översikt de behöver för att upptäcka potentiella problem, skapa beredskapsplaner och undvika kostsamma störningar.

Effektiv riskhantering är omöjlig utan tydlig insyn i leverantörskedjan. Uppgifterna vi samlar in och verifierar ger en fullständig bild.

Vi samlar in finansiella uppgifter från era leverantörer och gör det enkelt för er att hantera allt från en och samma plats. Våra expertteam verifierar uppgifterna, förenklar hanteringen av finansiell risk och hjälper er att skapa starkare och effektivare leverantörskedjor.

0%

företag har fallit offer för falska fakturor i Storbritannien

Action Fraud – 2018

FÖRDELAR

Höjer standarder inom finansiell risk

Vi hjälper er att få en bättre bild av finansiell risk och affärskontinuitet i leverantörskedjan

Se hur det fungerar

Be om en demonstration

FUNKTIONER

Så här fungerar det

Våra tjänster bidrar till att minska extern risk och förbättra regelefterlevnaden i alla stadier, från upphandling och urval till kontinuerliga relationer.

Är era leverantörer tillräckligt förberedda? Våra granskningar hjälper er och leverantörerna att förstå var riskerna finns.

Mer information

PAKET

Välj det paket som passar bäst

Want to understand how we can help your business?
Request a call back from our team of experts

Fields marked with * are mandatory.

Eftersom du är intresserad av finansiell risk och affärskontinuitet: