Kontaktskjema
Viktige leverandørkjedetrender å være oppmerksom på i 2021 – er du forberedt?

Artikkel, Artikkel

Viktige leverandørkjedetrender å være oppmerksom på i 2021 – er du forberedt?

Ingen kan benekte at 2020 vil gå inn i historien som et av de mest utfordrende årene for menneskeheten noensinne. En periode der hele verden ga seg over for et nådeløst virus. Og det nye året er ikke immunt mot virkningene av virusplagene. 2021 kommer derfor til å bli ekstremt utfordrende.

For fagfolk i leverandørkjeden har covid-19 betydd intenst press og stadige utfordringer, men dette har også mer enn noen gang fremhevet hvor viktig rollen deres er for organisasjonen og for verden som helhet.

Hovedutfordringene går ut på å sikre kontinuitet i forretningsdriften, i et miljø som er både fiendtlig og usikkert, og som har kastet innkjøpsteamene ut i en storstilt digital transformasjon. De som har taklet dette, fortsetter å holde seg flytende, mens de som ikke reagerte i tide, virkelig har kjent på problemene.

Så hva kan leverandørkjeden og fagfolkene der vente seg av det kommende året? Hva må vi vurdere når vi forbereder oss på et usikkert 2021? Nedenfor er noen av trendene å være oppmerksom på.

Risikosikring av fremtiden

Hvis det er noe dette året har lært oss, er det at vi må være forberedt på at alt kan skje, spesielt i en verden som er i stadig endring. Covid-19 har vist oss mer enn noen gang at det å ha klare og effektive risikostyringsretningslinjer er nøkkelen til å tilpasse seg de aktuelle utfordringene.

I fjor havnet noen fremtredende organisasjoner i en vanskelig situasjon. Toyota måtte for eksempel stoppe driften i områdene som ble mest berørt av viruset, og begrense ansattes reiser. Det samme gjaldt hundrevis av organisasjoner som ikke var forberedt.

Å ha en risikomodell som er på linje med juridiske standarder og som oppfyller sektorens behov, er en god plan B i tider som dette, for å bidra til å minimere trusler og tilhørende konsekvenser.

I denne sammenhengen er synlighet avgjørende. Du kan ikke håndtere det ukjente. Hvor komplisert leverandørkjeden enn er, er det å ha et tydelig kart som peker på potensielle problemer eller svakheter, og som bidrar til å utarbeide adekvate beredskapsplaner, ofte forskjellen mellom suksess og fiasko.

«Organisasjoner som er i stand til å reagere på endringer i leverandørkjedene, både oppstrøms og nedstrøms, og fortsetter å levere til kundene, kommer til å overvinne utfordringene ved covid-19-krisen og kommende kriser», forklarer Kaplan, direktør og vareanalytiker i Commodity Analysis and Insight Ltd, i Global Crisis and the importance of Procurement Agility.

Er teamet ditt forberedt?

Med mer komplekse og lengre leverandørkjeder – en studie viste at rundt 80 % av produsentene har avdelinger i flere land – har det blitt viktig å ha fagpersoner som dekker dine behov. Mens prioriteten for senior anskaffelsesteam er å fokusere på å tilegne seg ferdigheter for å reagere på en ny digital æra som inkluderer implementering av datahåndtering i stor skala for prognoser og markedsanalyse (big data analytics), Tingenes internett og automatisering i leverandørkjeden, vil fagfolk som forener krefter og allerede har kunnskaper på området, være meget etterspurt.

Digitalisering av leverandørkjeder fører med seg et stort datavolum som må analyseres slik at det kan brukes riktig. Dette øker effektiviteten i prosesser og operasjoner, og letter beslutningstaking. De som er mer teknologisk kunnskapsrike og kan tilpasse seg denne etterspørselen, vil utvilsomt være de som lykkes i å transformere organisasjonen til det bedre.

Det må understrekes at det å ha verktøy som gjør denne oppgaven enklere, for eksempel rapporter om leverandørinnsikt og kartlegging av leverandørkjeden, vil gjøre det mulig å få tilgang til relevant og klar informasjon med bare ett klikk.

Dette understrekes av Frederic Girardeau-Montaut, administrerende direktør og global SAP Ariba-leder Deloitte Consulting LLP., i webinaret What’s Ahead: A Perspective on the Future of Procurement. ”Mange av innovasjonene vi arbeider med, er fokusert på å bringe mer intelligens til source-to-pay- og leverandørkjedeprosessene. De skaper mening fra de store datavolumene som behandles […] for å bidra til bedre omfangsrelaterte beslutninger”.

Leverandørkjeder blir grønne

Samfunnet vil fortsette å kreve miljøvennlige leverandørkjeder.  Selv om mange virksomheter har integrert prosesser i tråd med denne etterspørselen, blir levering i sektorer som elektrisitet og transport fortsatt sett på som en betydelig kilde til karbonutslipp og forurensning. I lys av dette har mange organisasjoner for eksempel begynt å gå over til fornybare energikilder og implementere sporbarhetssystemer for karbonavtrykk.

Den karbonfrie leverandørkjeden er en økende trend. Sterke merker som Apple – som har forpliktet seg til å bli et karbonfritt selskap innen 2030 – står overfor store utfordringer for å lykkes. Et godt utgangspunkt vil være operativ og teknologisk restrukturering som involverer hvert nivå i leverandørkjeden for å sikre at handlingene deres gir resultater og er målbare.

Revisjoner på dette området og teamarbeid med alle involverte i leverandørkjeden er nøkkelen.

Organisasjonene som bruker bærekraftige prosesser, vil oppnå offentlig anerkjennelse og bedre økonomisk avkastning på lang sikt. En internasjonal studie utført av Unilever, som involverte mer enn 20 000 voksne fra 5 forskjellige land, kom til at 1/3 av de intervjuede foretrakk bærekraftige merker, og at 21 % av dem foretrakk å kjøpe produkter som tydelig angir dette på etikettene. Og dette er en økende trend.

Cybersikkerhet: Den store utfordringen

Som Carlos Sáiz, partner i ECIX Group, forklarer: «Det er et enormt regulatorisk press for å identifisere og forhindre cybersikkerhetstrusler før leverandører engasjeres og under kontraktsforholdet. Covid-19 har fremhevet hvor avhengige selskaper er av tredjepartstjenester og infrastrukturer, noe som inkluderer oss (skyplattformer, kundesentre, videokonferanseverktøy). Cybersikkerhetsrisikoen i store selskaper er eksponentiell med tanke på at vi har et stort antall leverandører.»

Det er et faktum at ledelsen i leverandørsystemer i økende grad er bekymret for cybersikkerhet, og spesielt det høye risikonivået de siste månedene. Trenden med å investere i cybersikkerhet vokser, og det er økende bekymring for leverandørers høye avhengighet av dette.

Et eksempel som forårsaket uro i bransjen, og som utvilsomt er et tydelig eksempel på den negative effekten av nettangrep, er British Airways. Flyselskapet ble ilagt en bot på 20 millioner pund av ICO (Information Commissioner’s Office) etter at kundenes personlige og økonomiske opplysninger ble utsatt for brudd. Mangel på sikkerhetstiltak og databehandlingsprotokoller uten tilstrekkelige tiltak var faktorene som førte til denne boten, som er blant de høyeste vi har sett i bransjen.

Det er en økende trend, og i en digital æra som er i stadig utvikling, vil organisasjonens sårbarheter være enda mer utsatt, spesielt i så avhengige avdelinger som leverandørsystemer. Hva kan gjøres? Å skaffe seg verktøyene for å bidra til å redusere risiko vil være avgjørende i året som kommer. Plattformer for å kontrollere risikoen ved hjelp av data i sanntid, for eksempel styring av cybersikkerhet, kan vise seg å være en avgjørende alliert i 2021.

For fagfolk i leverandørkjeden vil det nye året være en periode med store utfordringer og endringer – en kontinuerlig tilpasning til den digitale revolusjonen og alle fordelene og mulighetene som er involvert, men også til risikokontroll. Miljøet vil fortsette å angi tonen, og usikkerheten vi lever i nå, vil presse teamene til å ha risikoplaner og større synlighet i leverandørkjeden.

Hvis du trenger støtte for å lykkes med å administrere leverandørkjeden din det kommende året, kan du kontakte oss. Vi kan bidra til å gjøre 2021 til et vellykket år for organisasjonen din.

← Artikkel