Kontaktskjema
Bærekraft i bygg og anlegg – bare ønskelig eller strengt nødvendig?

Artikkel, Artikkel

Bærekraft i bygg og anlegg – bare ønskelig eller strengt nødvendig?

Blogginnlegg skrevet av Shaun McCarthy OBE, leder av Supply Chain Sustainability School

Dato: 23. mars 2021 | Lesetid: 7 minutter

Bærekraft i bygg- og anleggssektoren har kommet langt de siste årene. Mange store entreprenører fremhever bærekraftretningslinjene sine og konkurrerer på bakgrunn av hva de kan vise til på dette området.

Er bærekraft kommet for å bli, eller er det bare nok en forbigående trend?

Kreftene som fremmer miljømessig bærekraft, blir stadig sterkere. Institusjonelle investorer har sterke meninger om klimaendringene. Larry Fink i Blackrock legger ingenting imellom i sitt åpne brev til administrerende direktører. Han skriver: «Jeg tror at pandemien har utgjort en så stor eksistensiell krise – en så sterk påminnelse om hvor sårbare vi er – at den har fått oss til å konfrontere den globale trusselen om klimaendringer med større kraft og til å vurdere hvordan de, i likhet med pandemien, vil endre livet vårt.» Investorenes syn på bedriftenes evne til å ivareta miljømessige og sosiale forhold samt selskapsstyringen vil påvirke både aksjepriser og lånekostnader.

Ifølge noen av årets mest fremtredende trender for leverandørkjeder, kommer organisasjoner som tar i bruk bærekraftige prosesser, til å oppnå offentlig anerkjennelse og bedre økonomisk avkastning på lang sikt. En internasjonal studie utført av Unilever, som omfattet mer enn 20 000 voksne fra fem forskjellige land, viste at 1/3 av de intervjuede foretrakk bærekraftige merker, og at 21 % foretrakk å kjøpe produkter som tydelig angir dette på etikettene. Dette er en økende trend.

Kundene gjør også sitt for å fremme bærekraft, særlig i offentlig sektor. Ifølge de britiske myndighetenes retningslinjer for innkjøp, PPN 06/20, er sentrale statlige innkjøpere og etater fra 1. januar 2021 pålagt å vekte «sosial verdi» med minst 10 % i anbudsevalueringer. Notatet gir en klar definisjon av myndighetenes forventninger. Ettersom mange statlige etater allerede vekter høyere enn 10 %, kan dette utgjøre forskjellen mellom å vinne og tape et anbud. Spania er det EU-landet som har høyest antall miljøovertredelser. I 2017 hadde landet i alt 30 åpne saker, fire flere enn året før, noe som utgjorde nesten 10 % av alle saker i EU. Spania er det landet som har fått flest bøter for å bryte EUs retningslinjer, et faktum som bør tas til etterretning. Sakene gjelder alle områder, fra dårlig vannbehandling og utelatelse av evalueringer i urbane prosjekter til manglende habitatbeskyttelse og luftforurensning. Av den grunn er det innført en ny oppdatering av det grunnleggende dokumentet om energibesparelser i bygg i den spanske byggeloven (CTE). Dokumentet skal sørge for at gjeldende og fremtidige EU-forskrifter blir overholdt. På den andre siden er Norden kjent for å være gode på bærekraft, og Norge, som anses som det mest bærekraftige landet i verden, legger hele tiden listen enda høyere. For et par måneder siden godkjente Stortinget et forslag om å oppnå klimanøytralitet innen 2030, to tiår tidligere enn planlagt. EU har for eksempel som mål å være klimanøytrale innen 2050.

En respons på alt dette kommer til uttrykk som effektive retningslinjer fra store entreprenører som Balfour Beatty i Storbritannia. I Sverige har Skanskas grønne reise blitt ansett som ledende i mange år. Den spanske giganten Ferrovial er sektorledende i Dow Jones Sustainability Index.

Samarbeid er det nye konkurransefortrinnet. Virksomheter kommer sammen for å gjøre det enda bedre på bærekraftfronten. I februar 2021 slo elleve entreprenører seg sammen for å levere Highways Englands regionale utviklingsprogram til en verdi av mange milliarder pund – med en felles tilnærming til leverandørutvikling, bærekraftsmål og prestasjonsindikatorer.

Men finner alle de gode hensiktene veien nedover i leverandørkjeden?

Det finnes både gode og dårlige nyheter. En undersøkelse av over 1000 mindre virksomheter utført av Supply Chain Sustainability School i Storbritannia i 2020, indikerte at 74 % har en bedre forståelse av bærekraft, 51 % har økt samfunnsengasjementet og 45 % vinner nye oppdrag ved å være mer bærekraftige. Men bare 37 % oppgir at de har redusert karbonutslippene, og 32 % oppgir at de har redusert utslipp som reduserer luftkvaliteten. Det er klart at det må gjøres mer.

Å satse på bærekraftig innkjøp betyr høyere lønnsomhet og lavere eksponering for risiko. Det er mye å hente på å gjennomføre kvalifiserende spørreundersøkelser blant leverandører. Slike undersøkelser gir omfattende innsikt og detaljerte analyser. Dermed kan selskaper identifisere potensiell risiko og velge samarbeidspartnere som oppfyller bærekraftstandardene deres. I Achilles har vi utnyttet data fra over 175 000 leverandører globalt i over 30 år. Med Achilles Insights, dataanalyseverktøyet vårt, kan dere enkelt identifisere hvilke leverandører som leder an, og hvilke som sakker akterut. Dere kan også sikre at leverandørene dere samarbeider med, overholder organisasjonens bærekraftstandarder og -kriterier. Insights hjelper dere med å forstå leverandørenes overordnede profiler ut fra visse kriterier, slik som samfunnsansvar. Det er også viktig å passe på at alle involverte parter forstår betydningen av bærekraft, noe det støttende miljøet ved Supply Chain School bistår med. Sist, men ikke minst kan det også hende vi innfører en systematisk tilnærming, som den beskrevet i ISO 20400.

Bærekraft i bygg og anlegg er ikke en forbigående trend, men tvert imot et område som krever øyeblikkelig handling. Bygg- og anleggssektoren har som kjent lange og brede leverandørkjeder som er vanskelige å nå, og det krever en systematisk anvendelse av verktøy og teknikker for å oppnå varige resultater.

← Artikkel