Bærekraftig anskaffelse: mye mer enn å krysse av i et spørreskjema | Achilles
Kontaktskjema
Bærekraftig anskaffelse: mye mer enn å krysse av i et spørreskjema

Bransjeinnsikt

Bærekraftig anskaffelse: mye mer enn å krysse av i et spørreskjema

Ved årtusenskiftet var bærekraft et relativt ukjent begrep. Nå, tjue år senere, har bærekraft en økende påvirkning på beslutningsprosesser på alle nivåer i samfunnet. Forbrukerne ønsker i større grad at selskapene de kjøper varer fra, setter inn synlige og ansvarlige tiltak for å redusere de eventuelle negative konsekvensene av virksomheten de driver.

Det er ikke bare forbrukere som krever at man gjør tiltak i forhold til bærekraft. Regjeringer og bransjeorganer krever i økende grad at selskaper skal oppgi karbonutslipp som en del av sin årlige rapportering og også at de skal sette ambisiøse reduksjonsmål.

Den britiske regjeringens komité for klimaendringer ønsker at landet skal vedta lover for et nettoutslippsmål på null innen 2050, mens Den internasjonale sjøfartsorganisasjonen ønsker å redusere globale utslipp av klimagasser (GHG) med 50 % innen 2050. Nye forskrifter er også innført for å kreve retningslinjer i henhold til moderne slaveri for selskaper med omsetning på over 36 millioner GBP.

Norges forpliktelse i Parisavtalen er å redusere utslippene med minst 40 % sammenlignet med 1990-nivåene innen 2030, og Ministerrådet i Spania har forpliktet seg til at opptil 42 % av det totale energiforbruket skal være fornybar energi innen 2030. Dette vil medføre at Spania reduserer energiavhengigheten sin med 15 %, fra 74 % i dag til 59 %.

Integrering av praksis for bærekraftige anskaffelser i leverandørkjeden

Bærekraftige anskaffelser krever høy grad av åpenhet og ansvarlighet mellom innkjøpere og leverandører. I 2012 var Olympiaparken forut for sin tid. I dag har bærekraft en viktig plass i  leverandørkjedestyringen.

Last ned vår e-bok for å finne tips om hvordan du implementerer bærekraftig anskaffelse som en løsning som også gir vekst. Finn ut hvordan du kan løfte bærekraft i din leverandørkjede til neste nivå for å drive frem innovasjon, redusere utslipp og øke effektiviteten.

Last ned e-bok← Bransjeinnsikt