Komma i kontakt

Insights

Värdefulla insights och business intelligence är grunden för att uppnå resultat och hitta nya möjligheter. Vi kan ge dig en unik översikt över alla delar av leverantörskedjan och din egen plats i kedjan.

Insikter som främjar affärsresultat

Vi erbjuder produkter som gör att du kan granska prestationerna i hela leverantörskedjan ur olika perspektiv. Insights hjälper dig att förstå leverantörernas övergripande profiler utifrån vissa kriterier, till exempel hälsa och säkerhet, ekonomiskt ansvar och samhällsansvar.

Business intelligence som bidrar till tillväxt

Individuell leverantörskapacitet: Samla in feedback om resultat och använd den för att enklare fatta bättre beslut.

Rangordning: Vi rangordnar varje leverantör med hänsyn till ekonomi, hälsa och säkerhet samt samhällsansvar för att öka transparensen.

Insiktsrapport: Achilles Insights teamutarbetar regelbundet grundliga rapporter om nätverkens prestationer och jämför dessa med branschstandarder.

Varför välja oss?

Vi har en mängd värdefull information om nätverk, inköpare och leverantörer som kan öka prestationerna och resultatet, och som vi gärna delar med dig.

Be om att bli kontaktad av våra expertteam

Kontakta oss