Komma i kontakt
Granskning av jultomten: undersöker arbetsmetoder i jultomten

Artikel, Artikel

Granskning av jultomten: undersöker arbetsmetoder i jultomten

Den logistiska utmaningen i att köpa in och leverera julklappar till runt 500 miljoner hushåll i hela världen skulle utan tvekan skapa stora bekymmer för de mest rutinerade inköpschefer och deras team. Men jultomten klarar det på en enda dag. Må så vara att arbetet börjar i soluppgången på julafton, på den ena sidan av den internationella datumgränsen i Ryssland, och avslutas precis innan soluppgången på juldagen i Alaska.

Förra året visade vi att jultomten verkligen är den ultimata chefen för en leverantörskedja, men hur står sig hans verksamhet under en Achilles-revision (Achilles’ Labour Practice Audit, LPA)? Vad är de viktigaste frågorna att ta upp med denna arktiska arbetsgivare?

Vi antar att jultomten är baserad i Lappland – då omfattas han av EU:s arbetsplatsrutiner så det krävs ett skyddande ramverk. Men goda anställningsrutiner är globala och vi är övertygade om att jultomten håller sig på den snälla listan genom att vara en fantastisk arbetsgivare.

Ett frågeställningar uppkommer omedelbart. En fråga som man alltid ställer under en LPA är om arbetsgivaren tillhandhåller logi, och om man ska tro videobevisen här, så är trångboddhet ett potentiellt problem. Men den feedback vi har fått tyder på att tomtenissarna får komma och gå som de vill, och att de får behålla sina resedokument – en viktig indikator på rörelsefrihet.

Arbetet är krävande för alla – inför julen utförs det i extrema temperaturer och under själva julnatten är arbetsförhållandena ofta farliga. Varje revisor som gör en så här komplicerad revision frågar om arbetsgivaren kostnadsfritt tillhandahåller den skyddsutrustning som krävs för jobbet. Bevisen här tyder på att trots att jultomten är fullt informerad om EU:s regler när det gäller personlig skyddsutrustning, så måste han noga fundera på hur han ska skydda personalen från covid när de reser jorden runt på julafton.

Anser vi att jultomten är en jämställd och jämlik arbetsgivare? Bilder vi har sett tyder på att han har goda kunskaper i teckenspråk, och givet hans erfarenhet av globala marknader talar han troligen flera språk. Det är viktigt eftersom det innebär att han kan ge information och utbildning i viktiga frågor som hälsa och säkerhet, eller hur man undviker risk, på flera olika språk till sina anställda tomtenissar.

Den kanske mest uppenbara frågan till jultomten och hans tomtenissar handlar om arbetsförhållanden. Fram till jul är en hektisk för många flera kommersiella operationer och den enorma storleken på detta globala projekt innebär troligen att tomtenissarna inte får tillräckligt med rast, ledighet eller övertidsbetalning. Det är något som en revisor från Achilles skulle vilja veta mer om. Men för mycket kunskap om just denna mycket speciella verksamhet kanske skulle förstöra julens magi? Det lär vi aldrig få veta.

← Artikel