Kontaktskjema
Reviderer nissen: kontrollerer arbeidsrutiner i nisseverkstedet

Artikkel, Artikkel

Reviderer nissen: kontrollerer arbeidsrutiner i nisseverkstedet

Det å skulle lage og levere julegaver til barn i 500 millioner hjem over hele verden, er uten tvil en logistikkutfordring som ville fått ethvert innkjøpsteam til å svette. Men for julenissen er dette en vanlig arbeidsdag, selv om den selvsagt er ekstremt lang. Den starter ved solnedgang på julaften på den ene siden av den internasjonale tidslinjen i Russland og slutter rett før soloppgang første juledag i Alaska.

I fjor gransket vi julenissens arbeidsmetoder og fant ut at han er den ultimate direktøren for en global leverandørkjede. Men hvordan ville hans arbeidsmetodikk og driftsrutiner ha klart seg dersom han måtte gjennomgå en arbeidspraksisrevisjon (LPA) i regi av Achilles? Hvilke viktige problemstillinger står denne arktiske arbeidsgiveren ovenfor?

Hvis vi tar utgangspunkt i at julenissen har sin base i Lappland, er han regulert av EU-arbeidspraksis, altså et sikringsrammeverk. Men god ansettelsespraksis er universell, og vi er sikre på at julenissen er en snill og hensynsfull arbeidsgiver.

Det er et par problemstillinger som nissen står overfor som vi umiddelbart tenker på. Et spørsmål som alltid stilles arbeidstakere i en LPA, er om arbeidsgiveren står for arbeidstakernes losji. Hvis vi skal tro disse videobevisene, ser det ut til å være trangt om plassen i nissens lokaliteter i Lappland. Men rykter og ikke dokumenterte tilbakemeldinger  antyder at alvene kan komme og gå som de vil. Det sies også at de har reisedokumentene i egen besittelse, som er en viktig indikator på bevegelsesfrihet.

Å jobbe i ekstreme temperaturer og under farlige forhold i tiden før jul, og på selve julaften, er krevende for alle involverte. En revisor som har ansvar for en så komplisert revisjon, vil stille spørsmål om arbeidsgiveren gir de ansatte verneutstyret som trengs for jobben. Disse bevisene viser at julenissen følger EU-forskrifter for personlig verneutstyr, men han må virkelig vurdere nøye hvordan han skal sikre de ansatte mot covid-19 når de reiser jorda rundt denne spesielle julaftenen.

Mener vi at julenissen er en inkluderende arbeidsgiver? Videoer vi har sett, antyder at han kan snakke tegnspråk. Og siden han har erfaring fra globale markeder, kan vi anta at han er flerspråklig. Dette er viktig fordi det betyr at han kan gi informasjon og opplæring om viktige emner – som helse og sikkerhet og hvordan unngå farer – til de ansatte alvene som snakker diverse  språk.

Det mest åpenbare å spørre julenissen og alvene om, er kanskje arbeidsforholdene. Tiden før jul er travel for mange kommersielle aktører, men med tanke på skalaen på dette globale prosjektet er det lite trolig at alvene får nok pauser, ferie og overtidsbetaling. Dette er et punkt en Achilles-revisor gjerne vil finne ut mer om. Men er det mulig at innsikt i akkurat dette spesielle tilfellet ødelegger julemagien? Det finner vi nok aldri ut.

← Artikkel