Komma i kontakt
Fem riskområden i leverantörskedjan

Branschinsikter, Branschinsikter

Fem riskområden i leverantörskedjan

Väder, politik, ekonomi, efterlevnad och anseende är fem viktiga riskområden i leverantörskedjan som måste hanteras ansvarsfullt

2014 FM Global Resilience Index pekade nyligen ut Haiti, Burma, Guinea, Bangladesh och Demokratiska republiken Kongo som de fem mest riskabla länderna för leverantörskedjor.

Länderna är utsatta för naturkatastrofer, kännetecknas av politisk risk som ligger över genomsnittet och har ekonomiska svårigheter. Följaktligen är deras motståndskraft svag, och företag med leverantörsnätverk som förgrenar sig i dessa länder riskerar störningar och ekonomiska förluster.

För inköpare är det viktigt att veta vem som finns i leverantörskedjan och identifiera riskområden. Det kan vi på Achilles bidra med genom våra lösningar för leverantörshantering och kartläggning av leverantörskedjan. I dag finns fem viktiga hot som måste hanteras ansvarsfullt för att öka motståndskraften i leverantörskedjan.

Väder

Naturkatastrofer utgör ett stort hot mot leverantörskedjor. Utsätts produktionscenter för brand, översvämningar och jordbävningar kan hela branscher fullständigt förstöras. Det lärde sig bilindustrin när Japan drabbades av jordbävning och tsunami. Eftersom produktionen av bildelar till stor del är koncentrerad till Japan drabbades vissa bilmärken tillverkade i USA av leveransstopp, medan företag som Toyota och Honda fick avbrott i produktionen. Dynamiken ändrades inom bilindustrin eftersom konsumenterna vände sig till andra märken.

Utmaningen består i att naturkatastrofer är svåra att förutse. Även om vissa länder har högre riskprofiler än andra har globala händelser de senare årens visat att ingen plats på jorden är helt immun. Det är viktigt att inköpare begränsar risken genom att sprida inköpsaktiviteterna. Så om ett område drabbas ska man kunna omdirigera leverantörskedjan via en annan plats.

Politik

Politisk instabilitet är ett stort hot mot leverantörskedjan ‒ där det ena dagen råder bra samarbetsförhållanden kan handel helt upphöra nästa dag. Krisen i Ukraina och den arabiska våren visade hur politiska system plötsligt kan hotas eller lösas upp. Effekterna märks direkt i leverantörskedjan. Det blir inte bara svårare att bedriva handel över landsgränser. Ett land präglat av politiska spänningar störs även av strejker och protester som påverkar handeln.

När inköpare väljer leverantörer bör de bedöma om och på vilket sätt de är utsatta för politisk risk. De bör också tänka igenom hur den politiska dynamiken kan utvecklas på lång sikt. Finns det risk för en större politisk revolution, eller en ideologisk svängning, till exempel från vänster till höger? Vilken handelspolitik kan man förvänta sig nästa mandatperiod?

Ekonomi

Finanskrisen och olika sätt runt om i världen att få ekonomin på fötter igen visade det oupplösliga sambandet mellan ekonomi och leverantörskedjor. Tom Teixeira, chef för integrerad riskstyrning på Willis Group, säger till tidskriften Risk Management: ”Ekonomiska problem i en region kan innebära konkurs för en viktig leverantör, eller ännu värre, för en ensamleverantör. Det kan till exempel vara ett litet företag som tillhandahåller en väsentlig aktiv ingrediens som används i en mängd olika läkemedel.”

”Om det företaget plötsligt går omkull kan effekterna bli enorma. Man kanske kan vända sig till en annan leverantör, men bara om den är godkänd av FDA. Om inte, kan det ta 18 månader att hitta ett alternativ.”

Ränta och växelkurser påverkar också risknivåer. Företag behöver känna till ett lands långsiktiga penningpolitik.

4. Efterlevnad

Bestämmelser som gäller leverantörskedjor blir allt hårdare och mer omfattande, och då särskilt när det gäller globala nätverk. Företag måste ofta navigera genom lagar i flera jurisdiktioner och se till att alla leverantörer i kedjan bedriver sin verksamhet på ett öppet och ärligt sätt. Om det visar sig att någon inte följer lagen kan konsekvenserna bli allvarliga. Efterlevnad handlar inte bara om handel. Hållbarhetsmål fastställda av organ som EU betyder att inköpare måste försäkra sig om att deras affärspartner bedriver grön verksamhet.

5. Anseende

Om det skulle visa sig att leverantörer inte följer reglerna, särskilt när det gäller hållbarhet och mänskliga rättigheter, riskerar inköpare att få sitt anseende skadat. De måste sätta upp en rad strikta värdegrunder och se till att alla organisationer de har anknytning till håller sig till dem. Det kan vara svårt när en leverantör befinner sig tusentals kilometer bort. Därför är det viktigt att göra en företagsbedömning innan man går in i ett samarbetsförhållande. Om ett företag inte bedriver verksamhet på ett sätt som man känner sig bekväm med är det inte värt att ta risken.

← Branschinsikter

Get great insights in your inbox every month

Subscribe