Kontaktskjema
Fem risikoområder i leverandørkjeden

Bransjeinnsikt, Bransjeinnsikt

Fem risikoområder i leverandørkjeden

Vær, politikk, økonomi, samsvar og omdømme er fem viktige risikoområder som må håndteres på en tilfredsstillende måte når det gjelder leverandørkjeden.

2017 FM Global Resilience Index pekte nylig ut Haiti, Myanmar, Guinea, Bangladesh og Den demokratiske republikken Kongo som de fem mest risikofylte landene for leverandørkjeder.

Alle disse nasjonene er utsatt for naturkatastrofer, kjennetegnes av politisk risiko som er over gjennomsnittet høy, og sliter økonomisk. Følgelig er motstandsdyktigheten dårlig, og virksomheter som har leverandørnettverk med forgreninger i disse nasjonene, er sårbare for avbrudd og økonomisk tap.

For innkjøperne er det viktig å vite hvem som er i leverandørkjeden og identifisere risikoområder, noe vi i Achilles kan bidra med via våre løsninger for leverandørstyring og kartlegging av leverandørkjeden. I dagens situasjon er det fem viktige trusler som må håndteres på en tilfredsstillende måte for å øke motstandsdyktigheten i leverandørkjeden.

1. Vær

Naturkatastrofer utgjør en massiv trussel mot leverandørkjedene, og når produksjonssentre utsettes for brann, flom og jordskjelv, kan hele sektorer bli fullstendig ødelagt. Bilbransjen fikk seg virkelig en lærepenge da Japan ble rammet av jordskjelv og tsunami. Ettersom produksjonen av bildeler for en stor del er konsentrert i Japan, ble enkelte merker som produseres i USA, rammet av stans i forsyningen, mens selskaper som Toyota og Honda opplevde stans i produksjonen. Dette endret dynamikken i bilbransjen, og forbrukerne vendte seg mot andre merker.

Utfordringen med naturkatastrofer er at de er vanskelige å forutse. Enkelte land har riktignok høyere risikoprofiler enn andre, men nyere globale hendelser har vist at ingen steder er helt immune. Det som er viktig, er at innkjøperne begrenser denne risikoen ved å spre sourcingaktivitetene. Dette betyr at hvis ett område rammes, kan leverandørkjeden omdirigeres gjennom et annet senter.

2. Politikk

Politisk ustabilitet er en stor trussel mot leverandørkjeden. Der det den ene dagen er gode samarbeidsforhold, kan handelen opphøre den neste. Krisen i Ukraina og den arabiske våren viste hvordan politiske systemer plutselig kan trues eller oppløses. Når dette skjer, merkes effektene i leverandørkjeden. Ikke bare blir det vanskeligere å drive handel over landegrensene, men når et land preges av politiske spenninger, kan handelen også bli forstyrret av streik.

Når innkjøpere velger leverandører, bør de vurdere om og hvordan de er utsatt for politisk risiko. De bør også tenke gjennom hvordan det er rimelig at den politiske dynamikken vil spille ut på lang sikt. Er det for eksempel en sjanse for en større politisk revolusjon eller en dreining fra venstre mot høyre? Hvilken handelspolitikk kan man forvente den neste politiske perioden?

3. Økonomi

Finanskrisen og de ulike fremgangsmåtene for å få økonomien på fote igjen rundt om i verden har demonstrert den uløselige tilknytningen mellom økonomien og leverandørkjedene. Tom Teixeira, praksisleder for integrert risikostyring i Willis Group, uttalte følgende til magasinet Risk Management: «Økonomiske problemer i en region kan bety at en viktig eneleverandør går konkurs, eller enda verre: Det kan bety konkurs for en unik leverandør, for eksempel et lite selskap som leverer det ene nødvendige virkestoffet som brukes i en rekke legemidler.»

«Hvis et slikt selskap går under over natten, kan effektene være enorme. Dere kan kanskje henvende dere til en annen leverandør, men bare hvis den er godkjent av FDA. Hvis ikke, kan det ta 18 måneder å komme opp med et alternativ.»

Rente og valutakurser har også noe å si for risikonivåene, og virksomheter må være oppmerksom på en nasjons langsiktige pengepolitikk.

4. Samsvar

Bestemmelsene som gjelder leverandørkjedene, blir stadig mer robuste og komplekse, særlig når det gjelder globale nettverk. Selskaper må ofte navigere seg gjennom lovene i flere jurisdiksjoner og sørge for at alle leverandørene i kjeden driver virksomhet på en åpen og ærlig måte. Hvis det viser seg at en av dem ikke følger loven, kan konsekvensene være alvorlige. Samsvar handler dessuten ikke bare om handel. Bærekraftmål fastsatt av organer som EU, betyr at innkjøperne må forsikre seg om at forretningspartnere deres driver grønt.

5. Omdømme

Hvis det kommer for en dag at det finnes leverandører som ikke følger reglene, særlig når det gjelder bærekraft og menneskerettigheter, risikerer innkjøperne å skade omdømmet sitt. De må fastsette en rekke strenge verdier og sørge for at alle organisasjoner de har forbindelser med, følger dem. Dette kan være vanskelig når en leverandør befinner seg tusenvis av mil unna, så det er viktig å foreta en selskapsgjennomgang før man inngår et samarbeidsforhold. Hvis et selskap ikke driver virksomhet på en måte som dere er komfortable med, er det ikke verdt å ta risikoen.

← Bransjeinnsikt

Get great insights in your inbox every month

Subscribe