Komma i kontakt
Faran med ”social tvättning”

Artikel

Faran med ”social tvättning”

Faran med ”social tvättning”: Agera med uppriktigt intresse och integritet för att undvika risk, spara pengar och locka till dig kunder och kompetens

Företag och konsumenter blir alltmer uppmärksamma på vilseledande, falska eller övermodiga anspråk som organisationer gör om sitt miljöarbete och sociala engagemang.

Den tid då företag kunde göra allmänna uttalanden om vad de gör för att skydda människor och natur utan att ifrågasättas är förbi.

För flera årtionden sedan började vi höra ordet ”gröntvättning” – där företag överdrev eller till och med ljög om sitt miljöarbete, som hållbara inköp, avskogning och minskade koldioxidutsläpp. Idag finns det många typer av ”tvättning”, men ofta samlas de under begreppet ”social tvättning”.

Vad är social tvättning?

Det här samlingsnamnet täcker alla typer av etisk verksamhet – eller snarare overksamhet – och sträcker sig bortom miljövård för att även omfatta arbetsrätt och mänskliga rättigheter, jämställdhet, nutida slaveri med mera.

Trots ökad medvetenhet inom upphandlingsyrket och hos allmänheten finns det fortfarande gott om företag som försöker framstå som bättre än de är .

Gröntvättning

Olje- och gassektorn har till exempel anklagats för att ”gröntvätta” sina miljöresultat genom att använda reklam som är mer klimatpositiv än sektorn i själva verket är. Då det är ett vanligt problem i samtliga sektorer har Storbritanniens regering nyligen tillkännagett att de ska slå ner på ”gröntvättning” med implementeringen av en ”grön taxonomi” under 2021 – ett gemensamt ramverk som sätter gränser för vilka investeringar som kan definieras som miljömässigt hållbara.

Rosatvättning

Bilindustrin har anklagats för ”rosatvättning” genom att visa stöd för välgörenhetsorganisationer som arbetar med bröstcancer trots länkar mellan sjukdomen och bilutsläpp. Den USA-baserade välgörenhetsorganisationen ”think before you pink” lanserade en kampanj mot Ford Motor Company 2018 där välgörenhetsorganisationen hävdade att Fords kampanj ”Put the brakes on breast cancer” var hycklande rosatvättning.

Regnbågstvättning

2018 anklagades välgörenhetsorganisationen Stonewall och återförsäljaren Primark för ”regnbågstvättning” när de tillverkade Pride-t-shirtar i Turkiet, ett land där HBTQ-rättigheter fortfarande är begränsade.

Blåtvättning

Andra har beskyllts för ”blåtvättning” när de har utnyttjat kopplingar till FNs Global Compact, världens kanske största företagshållbarhetsinitiativ, för att göra ogrundade påståenden om rättvisa arbetsvillkor och mänskliga rättigheter.

I vissa fall handlar det om avsiktliga försök att vilseleda, men ibland sker det på grund av bristande medvetenheten eller ren självgodhet. Hur det än ligger till så kan det innebära irreparabel skada för företagets rykte och ekonomi om allmänheten, affärskunder eller välgörenhetsrganisationer anser att de fuskat.

Ställ rätt frågor, undvik risker

Det här kan enkelt undvikas. En liten investering i tid och pengar för att kontrollera det egna företagets och leveranskedjans arbete kan leda till stor avkastning – för att inte tala om de outsägliga belopp man sparar genom riskhantering.

Genom att ställa rätt frågor till er själva, era partners eller leverantörer kan ni säkerställa att ni tar bättre och mer välgrundade beslut.

Vi samlar in och validerar leverantörsdata för att hjälpa dig att minska dessa typer av risker. Våra frågor kan avgöra vilka åtgärder leverantörer vidtar vad gäller minskade koldioxidutsläpp, hälsa och säkerhet samt arbete inom miljö, samhällsansvar och bolagsstyrning (Environmental, Social and Governance – ESG).

Vi kontrollerar till exempel vilka certifikat leverantörerna har, var det finns luckor och eventuella risker och ger rekommendationer. Om vi föreslår en granskning besöker en granskare leverantören och genomför en utredning där de ser till att inget tas för givet utan bevis.

Hantera risk för att spara pengar

Det är en process som handlar om kontinuerlig förbättring – att hantera risk genom leverantörskedjan och hjälpa leverantörer att förbättra sina arbetsmetoder.

Noggrannare undersökningar kan leda till större besparingar. Anglian Water sparar till exempel 2 miljoner pund om året och har minskat koldioxidutsläppen från sin verksamhet med över 60 % genom att proaktivt mäta och hantera sina koldioxidutsläpp det senaste årtiondet.

Oavsett om motivationen är människor, vinst eller miljö så är priset högt om det blir fel – men det kan även avkastningen bli om det blir rätt.

Kontakta oss idag för mer information om hur du skyddat ditt företag.

← Artikel