Komma i kontakt
En inköpares guide till betydande information om leverantörskedjan

Artikel, Artikel

En inköpares guide till betydande information om leverantörskedjan

För många inköpare är det högsta prioritet att säkerställa att man har högkvalitativ information om leverantörskedjan. Men det är lättare sagt än gjort. För moderna, globala företag med leverantörer i hela världen kan det vara svårt att få en tydlig bild av vad som pågår.

Efterhand som allt fler inköpare börjar digitalisera sina leverantörskedjor blir stordata och analys två viktiga fokusområden. 64 procent av leverantörskedjeansvariga som deltog i SCM:s globala undersökning 2016 uppgav att stordataanalys är viktigt för dem. Men endast 17 procent av deltagarna i en liknande undersökning av Accenture hade infört tekniken.

Bättre kvalitet och mer tillförlitlig information om leverantörskedjor handlar inte bara om att ta mer ansvar. För företag som vill växa eller utveckla nya produkter och tjänster kan brister i stordata innebära att risknivåerna helt enkelt blir för höga.

Fördelarna med bra information

Bra information gör att man fattar bättre beslut snabbare. Så enkelt är det. Men det är viktigt att all ekonomi- och inköpspersonal arbetar mot samma mål när det gäller informationshantering.

Genom att vara öppen för teknik och ha ett nära samarbete med IT-avdelningar kan inköpspersonal skapa mervärde och inhämta de bästa möjliga insikterna från sin leverantörsinformation.

Här är några exempel på förbättringar för inköpare när de får kontroll över informationen:

Planering och tidshantering

Genom att få en bättre uppfattning av hur material och produkter förflyttar sig genom leverantörskedjan kan man identifiera flaskhalsar och orsaker till förseningar. Man får också bättre förutsättningar att planera för politiska, ekonomiska och sociala förändringar.

Många leverantörskedjor inom bygg- och anläggning, olja och gas samt bilindustrin i Storbritannien är optimerade och hanteras med just-in-time-metoden. Det innebär att förseningar kan bli mycket dyra. Undersökningar visar exempelvis att Brexit kan innebära att tiden det tar för lastbilar att passera till kanaltunneln i Doverområdet ökar från två till närmare 40 minuter. Inköpare kan behöva lagerhålla viktiga material eller göra ändringar i sin befintliga leverantörsbas.

Beställningsoptimering och lagerplanering

Genom att beställa det man behöver när man behöver det kan man minska kostnader och processtider.

Uppgifter av god kvalitet ger bättre prognoser. Och med bättre prognoser kan man planera och utveckla lager för att skapa värdetillväxt. 80 procent av inköparna och leverantörerna i våra nätverk påverkades av tullsatserna på 25 procent för stålimport och 10 procent för aluminiumimport som infördes av USA:s regering 2018. Dessutom rapporterar 75 procent av leverantörer att de har en marginal som är lägre än den potentiella ökningen på 10 procent, vilket innebär att inköpare kan stå inför stora störningar i leverantörskedjorna. Genom att känna till detta i förväg kan företag hitta alternativa leverantörer, anpassa sina kontrakt och ompröva projekttider och affärsplaner.

Beredskap

En verksamhet måste vara så smidig och flexibel som möjlig för att kunna hantera förändringar i leverantörskedjan på ett effektivt sätt. Med hjälp av tillförlitlig information kan man lättare ta vara på nya möjligheter som infinner sig samtidigt som man håller koll på operativa risker. En bra källa till högkvalitativ information om företaget och leverantörskedjan bidrar till att man kan skapa en större mångfald bland leverantörerna, vilket ger verksamheten nya idéer och dynamik.

Utmaningarna

Vad vet du som inköpare om dina leverantörer? Vet du var i världen varje led i leverantörskedjan finns? Känner du till leverantörernas ekonomi, hälso- och säkerhetsrapporter och deras tidigare regelefterlevnad?

En gång i tiden tog det lång tid att samla in den här informationen. Varje företag på varje nivå i leverantörskedja kontaktades innan informationen lades in i ett kalkylblad, som bara ett par personer i organisationen kunde förstå.

Det behövs inte längre nu när vi har stordata och konstant uppkoppling. Stora mängder information skapas och lagras på varje steg i leverantörskedjan eftersom företag övervakar sin egen verksamhet. Utmaningen är inte avsaknad av information utan att sammanställa och förstå den.

Så vilka är de största utmaningar inköpare ställs inför?

Öppenhet

Vissa företag vill helst dölja information eftersom de tror att det ger dem en konkurrensfördel. Varför ska man dela viktig information med andra företag i leverantörskedjan om 95 procent av beställningarna kommer dit de ska i tid? Problemet är att resterande 5 procent utgör en risk i leverantörskedjan. Genom att öppna upp och dela hittar man sätt att samarbeta och kan minimera ineffektivitet.

Delade plattformar

Alla företag har egna system för att dela och samla in information. Det kan göra det svårt att samarbeta i en leverantörskedja. Vi har märkt att företag ofta vill ha större öppenhet gentemot varandra, men kostnaden och tiden det tar att skapa en harmoniserad informationsinfrastruktur utgör ett alltför stort hinder.

Kvalitet och kvantitet

Det finns mycket information att tillgå, men inte all information ger insikter som leder till handling. Informationsförlamning kan sakta ner beslutsprocessen.

Det är viktigt att utbilda personal och bygga upp kompetens. Mer information fyller ingen funktion om personalen inte kan använda den.

Ställ rätt frågor

Det här är inte de enda utmaningarna som företag stöter på, men genom att hantera dessa kan du väsentligt förbättra kvaliteten på informationen om leverantörskedjan.

Här kommer vi in i bilden.

Våra kvalificeringsformulär för leverantörer samlar in avgörande affärsinformation som inköpare behöver och vi ser till att den är aktuell, korrekt och validerad. Du kan vara säker på att informationen du får om leverantörskedjan i ditt nätverk alltid är rätt och användbar.

Du kan också använda vår lösning för informationsutbyte, som skapar spårbar information om varje leverantör som sedan kan exporteras, tillsammans med tillhörande leverantörsdata, till din egen kostnadsanalys, ePurchasing, Enterprise Resource Planning (ERP) eller annat administrationssystem. Det innebär att information om din leverantörskedja blir tillgänglig för alla teammedlemmar.

← Artikel