Article

”Inkluderande inköp”: En tom fras eller viktig strategisk princip?

99 % av företagen i Storbritannien är små och medelstora företag, som alla vill växa och expandera. Trots det verkar mindre företag ofta vara utestängda från leverantörskedjorna som de vill bidra till.

Under 2012 genomförde vi en undersökning i samarbete med det oberoende brittiska undersökningsföretaget, IFF Research, och upptäckte att endast 25 procent av kontrakten gick till små och medelstora företag samt att 80 procent av de stora företagen i Storbritannien inte hade några planer på att öka antalet små och medelstora företag som de samarbetade med. Dessa oroväckande siffror fick den brittiska regeringen att öka sitt intresse för små och medelstora företags svåra situation och att starta initiativ för att främja mångfald inom leverantörskedjor.

Trots ett ökat fokus och ett tydligt mål att 33 procent av offentliga utgifter ska riktas direkt mot små och medelstora företag har offentliga utgifter till små och medelstora företag endast ökat med en procentenhet från 10 procent till 11 procent.

En parlamentarisk granskning av sena betalningar till små och medelstora företag 2018 visade att dessa fortfarande möter unika svårigheter i leverantörskedjan. Nästan hälften av småföretagsledare säger att försenade betalningar innebär en risk för deras verksamhet.

Vad kan vi dra för slutsatser av den här statistiken? Siffrorna visar att det finns strukturella hinder för små och medelstora företag i leverantörskedjan och att en stor potential för närvarande går förlorad. Små och nystartade företag är ofta den innovationskälla som går vidare till att utmana etablerade marknader.

Hur ska vi förändra hur leverantörskedjor fungerar? Det finns flera olika strategier. Till exempel erbjuder vi en revisionstjänst som vissa inköpare accepterar istället för en viss ackreditering och som ger ytterligare försäkringar om leverantörens kapacitet. Vi anser att det hjälper mindre företag att bli aktuella för större företag som kan tjäna på deras tjänster.

Men vilka åtgärder kan inköpare vidta för att ingjuta lite produktiv mångfald i sina leverantörskedjor? Enligt en teori utgör upphandling kärnan i att främja mångfald.

Vad är inkluderandeinköp?

Inkluderande inköpär processen att diversifiera ett företags leverantörskedja genom att välja att göra affärer med nyare, mindre eller innovativa leverantörer. Förespråkarna menar att företag därmed kan skapa en blandning av leverantörer som är mer innovativ, framåttänkande och tålig. Det är särskilt viktigt för företag som vill utmärka sig med specialanpassningar, vilket är något som små och medelstora företag har unika förutsättningar att leverera.

Begreppet ”inkluderandeinköp” myntades av den brittiska icke-vinstdrivande organisationen MSDUK, som anser att underrepresentationen av små företag inte bara begränsar omfattningen av ekonomisk tillväxt utan även dämpar den entreprenörsanda och flexibilitet som krävs för banbrytande innovation.

 

Den här uppfattningen har fått stöd från flera företag, som vill öka sina utgifter till små och medelstora företag som en del av deras bidrag till lokalsamhällen. Följdriktigheten i rapporteringen av målen är dock blandad och det verkar vara en bra bit kvar innan det finns äkta inkluderande leverantörskedjor.

Men varför är det så svårt att uppnå meningsfull förändring inom det här området? Är tanken på inkluderande inköp ett tomt modeord som inte har något värde för företagen? Eller är ökad mångfald en bra strategi för att skapa värdetillväxt?

Fördelarna med leverantörsmångfald

På en grundläggande nivå innebär en större mångfald i leverantörsbasen att organisationen blir bättre på att återspegla sina kunder. Vi anser att det medför en mängd fördelar att ta sig tid och skapa en mer inkluderande leverantörskedja.

Stora företag har ofta bättre förutsättningar att erbjuda globala tjänster, mer konkurrenskraftiga priser och visst rättsligt skydd. Små och medelstora företag tenderar å andra sidan att vara flexiblare, effektivare, snabbare och bättre positionerade än sina större motsvarigheter.

Genom att skapa en leverantörskedja med både stora och små företag kan organisationer utnyttja de bästa aspekterna från båda grupperna för att förbättra sin tålighet.

Riskerna med utestängning

Företag som inte har en inkluderande inställning till inköp kan få en stel leverantörskedja full av ineffektivitet, höga kostnader, reaktiva affärsstrategier och avsaknad av konkurrens och innovation.

Organisationerna kanske också upptäcker att de inte vet vad deras kunder faktiskt vill, vilket är en farlig situation för alla företag.

Det är inte heller rättvist. Beslutsfattare ställer sig allt oftare bakom leverantörsmångfald. Det kan därmed innebära efterlevnadsrisker att inte inkludera fler små och medelstora företag i leverantörskedjan. Till exempel kräver EU-regler nu att offentlig sektor och reglerade företag, som energiföretag, endast specificerar leverantörer som har en lägsta omsättning på upp till två gånger värdet av kontraktet.

Det finns dock en tendens bland inköpare att endast arbeta med större företag eftersom de känner sig trygga i dessa relationer och ofta anser att små och medelstora företag medför en större risk. Här kan vi hjälpa mindre leverantörer genom att erbjuda en revision så att inköpare kan vara säkra på deras potential.

Att uppnå leverantörsmångfald

Att främja mångfalden i leverantörskedjan kräver en upphandlingsprocess som är öppen för alla. En stor del handlar om att ta bort hinder för anbud – till exempel för mycket pappersarbete eller krav på en lägsta omsättning.

Här kommer vi in i bilden. Vi tar bort hinder genom att ge alla företag samma möjligheter, oavsett storlek.

För att delta i våra nätverk fyller företag i ett kvalificeringsformulär, som vi sedan validerar. När vi sedan gör den här informationen tillgänglig för relevanta inköpsorganisationer får små leverantörer möjlighet att interagera med företag de annars inte hade kommit i kontakt med.

Många inköpare delar även upp kontrakt i mindre delar för att göra det möjligt för mindre leverantörer att delta. Dessutom innebär vår revisionstjänst att mindre företag lämnar ytterligare en försäkran om sin kapacitet som leverantörer till större företag. Detta hjälper små innovatörer och banbrytande företag att göra sina erbjudanden synligare, och det blir lättare för inköpare att välja det bästa sättet att skapa mångfald i sina leverantörskedjor.


Få insikter i din inkorg varje månad

Prenumerera