Kontaktskjema
Innkjøperens guide til gode data om leverandørkjeden

Artikkel, Artikkel

Innkjøperens guide til gode data om leverandørkjeden

For mange innkjøpere er det viktig å sikre leverandørkjededata av høy kvalitet, og det er noe de setter høyt på prioriteringslisten. Det er imidlertid enklere sagt enn gjort. For moderne, globale selskaper med leverandører basert over hele verden kan det være vanskelig å opprettholde et nøyaktig bilde av det som skjer.

Flere innkjøpere begynner å innføre digitalisering i leverandørkjedene, og stordata og analyse er følgelig to områder som får stadig mer oppmerksomhet. 64% av leverandørkjedelederne som deltok i den globale SCM-undersøkelsen i 2016, oppga at analyser av stordata var en viktig teknologi for dem. Bare 17% av de som deltok i en tilsvarende studie av Accenture, hadde imidlertid implementert denne teknologien.

Å få bedre og mer pålitelige leverandørkjededata handler ikke bare om å bli mer ansvarlig. For selskaper som ønsker å vokse eller utvikle nye produkter og tjenester, kan hull i stordataene bety at risikonivåene er for høye.

Fordelene ved gode data

Med gode data kan du ta bedre beslutninger raskere. Så enkelt er det faktisk. Men det er viktig at alle økonomi- og innkjøpsmedarbeidere jobber mot det samme målet når det gjelder dataprosesser.

Ved å ta i bruk teknologi og samarbeide tett med IT-avdelinger kan innkjøpsavdelingen få mye mer ut av – og best mulig innsikt i – leverandørdataene.

Her er et par eksempler på forbedringene innkjøpere kan oppnå hvis de får dataene under kontroll:

Planlegging

Ved å få et klart bilde av hvordan materialer og produkter beveger seg gjennom leverandørkjeden, kan du identifisere flaskehalser og kilder til forsinkelser. Du vil også kunne ta hensyn til politiske, økonomiske og sosiale endringer på en mer nøyaktig måte i planleggingen.

Mange britiske leverandørkjeder innenfor bygg og anlegg, olje og gass samt bilbransjen baserer for en stor del samarbeidet med de europeiske leverandørene på en lean- og just-in-time-modell. Dette gjør logistikkrelaterte forsinkelser svært kostbare. Undersøkelser har for eksempel vist at Brexit kan føre til at tiden det tar å tollbehandle lastebiler i Eurotunnel- og Dover-området, øker fra 2 minutter til nærmere 40. Innkjøpere må kanskje begynne å forhåndslagre essensielle materialer og komponenter eller undersøke om de må gjøre endringer i den nåværende leverandørbasen.

Ordreoptimalisering og lagerplanlegging

Ved å bare bestille det du trenger, når du trenger det, kan du redusere kostnader og produksjonstid.

Kvalitetsdata betyr bedre prognoser, og bedre prognoser betyr at du kan planlegge og utvikle lagerbeholdningen for å fremme verdiøkningen. De amerikanske myndighetenes innføring av 25% toll på importert stål og 10% på importert aluminium i 2018 påvirket 80% av innkjøperne og leverandørene i nettverkene våre. Siden 75% av leverandørene rapporterte en margin som er lavere enn den potensielle økningen på 10%, stod innkjøpere overfor potensielt omfattende forstyrrelser av leverandørkjedene. Selskaper som har visst dette på forhånd, har kunnet finne alternative forsyningskilder, justere kontraktene og revurdere prosjektrelaterte tidsberegninger og forretningsmuligheter.

Reaksjonsevne

Virksomheten din må være våken og ha evnen til å reagere så raskt som mulig for å håndtere endringer i leverandørkjeden på en effektiv måte. Med kvalitetsdata blir du bedre i stand til å dra fordel av nye muligheter som dukker opp, samtidig som du holder driftsrisikoen under kontroll. Hvis du har en god kilde til kvalitetsdata om selskapet og leverandørkjeden, kan du også få hjelp til å innarbeide et bredere spekter av leverandører, noe som kan tilføre driften litt nye tanker og ny dynamikk.

Utfordringene

Hva vet du som innkjøper om leverandørene dine? Vet du hvor i verden hvert ledd i leverandørkjeden er basert? Er du kjent med leverandørens økonomiske bakgrunn, helse- og sikkerhetsrapportene deres og om de har tradisjon for å overholde lover og forskrifter?

En gang var det å hente inn disse dataene en lang og møysommelig prosess. Man måtte kontakte virksomhetene i hvert ledd av leverandørkjeden, for så å føre dataene inn i et regneark som bare et fåtall personer i organisasjonen forstod.

Dette er unødvendig i stordataenes tidsalder, når vi hele tiden er påkoblet. Enorme mengder data genereres og lagres i hvert ledd av leverandørkjeden når selskapene overvåker sin egen drift. Dagens utfordring er ikke mangel på data, men å skape mening av dem.

Så hva er de største utfordringene innkjøpere støter på?

Åpne opp

Noen selskaper liker å hamstre dataene – de føler at det gir dem et konkurransefortrinn. Hvis 95% av bestillingene kommer dit de skal, i tide, hvorfor trenger du da å dele de dyrebare dataene dine med selskapene i leverandørkjeden? Problemet her er at de resterende 5% utgjør en risiko i leverandørkjeden. Skal man finne en måte å samarbeide på for å minimere ineffektiviteten, må man åpne opp og dele.

Delte plattformer

Hvert selskap har sine egne systemer for innhenting og deling av data. Dette kan hemme samarbeidet i en leverandørkjede. Ofte opplever vi at selskaper ønsker å være mer åpne med hverandre, men kostnadene og tiden det ville ta å skape en harmonisk datainfrastruktur, utgjør en altfor stor barriere.

Kvalitet og kvantitet

Det er masse data der ute, og ikke alle vil gi deg innsikt som kan settes ut i livet. Dataparalyse kan virkelig sette ned farten på beslutningsprosessen.

Opplæring av medarbeidere og kompetansebygging er en viktig bit i puslespillet. Det er lite poeng i å få mer data hvis medarbeiderne dine ikke kan bruke dem.

Å stille de riktige spørsmålene

Dette er ikke de eneste utfordringene selskaper møter, men får man et grep om disse tre, vil kvaliteten på dataene i leverandørkjeden øke betraktelig.

Det er der vi kommer inn.

Med kvalifiseringsskjemaene som vi har utarbeidet til leverandørene, henter vi inn all den forretningskritiske informasjonen innkjøperne trenger, og vi sørger for at den er oppdatert, nøyaktig og gyldig. Så du kan være sikker på at dataene du får som en del av nettverkene våre, alltid er nøyaktige og verdifulle.

Du kan også dra fordel av datautvekslingsløsningen vår, som skaper sporbare data for hver leverandør. Disse kan deretter eksporteres, sammen med de tilhørende leverandørdataene, inn i kostnadsanalysen, e-innkjøp, ERP (Enterprise Resource Planning) eller andre bakkontorsystemer. Dette betyr at leverandørkjededataene er tilgjengelige for alle team som trenger dem, i stedet for å være silobasert.

← Artikkel