Komma i kontakt
Att skapa transparenta leverantörskedjor i Brasilien

Artikel, Artikel, Branschinsikter

Att skapa transparenta leverantörskedjor i Brasilien

Inköpare och leverantörer från hela Brasilien träffades på årets Forum de Compras & Sourcing som fokuserade på strategier för leverantörskedjor, vilket omfattade att skapa transparenta leverantörskedjor, bästa praxis och spännande innovationer.

Under evenemanget betonade representanter från olika branscher att de alla mötte samma möjligheter och utmaningar inom upphandling. Nedan följer tre högaktuella frågor som diskuterades.

Plattformar blir allt viktigare

Digitalisering påverkar hanteringen av leverantörskedjor i hela världen på flera sätt. Företag använder digitala verktyg för att göra sina verksamheter snabbare och flexiblare – och Brasilien är inget undantag.

Upphandlingsplattformar ser ut att bli ett område med hög tillväxt bland brasilianska inköpare under de kommande åren. Alltfler företag vill ha en central plats med alla uppgifter om sin leverantörskedja, tillgång till viktiga program och möjlighet att kommunicera med leverantörerna. Företagen var mycket intresserade av de fördelar som skapas av upphandlingsplattformar och då framför allt integrationen med andra funktioner som leverantörskvalificering.

Framväxten av strategisk upphandling

En annan viktig genomgående fördel med plattformar och digitalisering är att när man samlar alla uppgifter på en central plats kan inköpare väsentligt öka insynen i sina leverantörskedjor. Många inköpare vill få en tydlig blid av hur deras leverantörskedjor fungerar bortom det första ledet. Det är ofta svårt att ta reda på var alla komponenter och delar man använder har sitt ursprung. Den här bristen på insyn gör riskbedömning och riskhantering svårare.

För upphandlingsteam innebär möjligheten att lätt hitta, hantera och kommunicera uppgifter att de kan fokusera mer på strategi. Den här rörelsen mot strategisk upphandling var ett viktigt tema under föredragen i årets Forum de Compras & Sourcing, som hölls av representanter från Coty, Logicalis, Procurement Garage och Nortel, och återkom ofta i våra samtal.

Ett deltagande företag, Cargill, definierar strategisk upphandling som ”en strukturerad och samarbetsinriktad strategi där verksamheter, funktioner och samriskföretag” hjälper företaget att ”analysera, förstå, planera, utveckla, meddela och implementera försörjningsstrategier som omfattar mer än priser för produkter och tjänster”.

Nyckeln till att kunna arbeta på det här sättet är att ha högkvalitativ och lätthanterlig data lätt till hands.

Enklare rykteshantering

Flera företag kom till evenemanget för att hitta sätt att förbättra sina metoder för att utvärdera leverantörsrisken. Högt på listan stod att förhindra ryktesmässig skada.

I kölvattnet av den pågående Odebrecht-skandalen, där hittills 200 personer har blivit dömda, blev aktiv hantering av leverantörsrisk en viktig fråga under årets evenemang. Många samtal handlade om vikten av noggrann och pålitlig leverantörskvalificering, men många ville också ta reda på hur de kunde förbättra sina egna företagsbesiktningar.

Det kanske viktigaste målet med etablerade regionala evenemang som Forum de Compras & Sourcing är att visa upp den stora mängd lokala leverantörer och experter som Brasilien har att erbjuda. Trender som digitalisering, noggrannare företagsgranskning och mer strategiskt beslutsfattande skapar möjligheter för lokala leverantörer och vi är stolta över att hjälpa dem nu och i framtiden.

Upphandlingssektorn förändras snabbt både i Brasilien och globalt. Kontakta en av våra medarbetare idag för att diskutera hur ni kan hantera era utmaningar inom upphandling.

← Artikel