Kontaktskjema
Bygge åpne leverandørkjeder i Brasil

Artikkel, Artikkel, Bransjeinnsikt

Bygge åpne leverandørkjeder i Brasil

Årets Forum de Compras and Sourcing brakte innkjøpere og leverandører fra hele Brasil sammen. Fokuset var på strategier for leverandørkjeder, inkludert å bygge opp åpne leverandørkjeder, beste praksis og spennende innovasjoner.

Mange av de samme anskaffelsesmulighetene og -utfordringene ble fremhevet av representanter fra forskjellige bransjer løpet av arrangementet. Her er tre av de aller mest aktuelle temaene som ble diskutert.

Plattformers økende viktighet

Digitalisering har alvorlige følger for hvordan leverandørkjeder håndteres på verden over. Firmaer bruker digitale verktøy for å gjøre driften raskere og mer fleksibel. Brasil er intet unntak.

Anskaffelsesplattformer ser ut til å bli et høyvekstområde blant brasilianske innkjøpere i løpet av de neste årene. Firmaer ønsker i økende grad å ha et sentralisert sted hvor de kan ha oversikt over alle leverandørkjededata, ha tilgang til viktige applikasjoner og legge til rette for kommunikasjon med leverandører. Firmaer viste stor interesse for fordelene anskaffelsesplattformer kan gi, ikke minst med hensyn til integrering av andre funksjoner, slik som prekvalifisering av leverandører.

Økning av strategisk sourcing

En annen viktig fordel med plattformer og digitalisering generelt er at ved å ha dataene på ett sentralt sted, kan kjøpere øke åpenhetsgraden i leverandørkjedene sine betydelig. Mange kjøpere ønsker å ha et klart bilde av hvordan leverandørene lengre nede i kjeden opererer. Det kan ofte være vanskelig å vite akkurat hvor alle komponentene og produktene de bruker, kommer fra. Den manglende åpenheten kan gjøre det vanskelig å få til en nøyaktig risikovurdering og -håndtering.

For anskaffelsesteam betyr evnen til å finne, administrere og kommunisere data enklere, at de kan fokusere mye mer på strategi. Denne tendensen i retning strategisk sourcing var et viktig tema på årets Forum de Compras and Sourcing, med foredrag av representanter fra Coty, Logicalis, Procurement Garage og Nortel. I tillegg dukket temaet stadig opp i samtalene våre.

Én delegat, Cargill, definerer strategisk sourcing som «en strukturert og samarbeidsbasert tilnærming, sammen med forretningene, funksjonene og fellesforetakene våre» som hjelper selskapet med å «analysere, forstå, planlegge, utvikle, kommunisere og gjennomføre strategier for materialanskaffelse utoverprisene på produkter og tjenester.»

Nøkkelen til å kunne operere på denne måten er å ha pålitelige data av høy kvalitet som er lett å håndtere, innen umiddelbar rekkevidde.

Enklere omdømmestyring

Mange selskaper kom til arrangementet på jakt etter måter å forbedre vurderingsprosedyrene for leverandørrisiko på. Spesielt høyt på listen stod det å forhindre omdømmeskade.

I lys av den pågående Odebrecht-skandalen, hvor så langt mer enn 200 personer er domfelt, var aktiv håndtering av leverandørrisiko en bekymring som stod sentralt for mange på årets arrangement. Mange av samtalene dreiet seg om hvor viktig det er med grundig og pålitelig prekvalifisering av leverandører. Men mange var også på utkikk etter måter å forbedre aktsomhetsprosedyrene sine på.

Det aller viktigste målet med veletablerte regionale arrangementer som Forum de Compras and Sourcing er kanskje å vise frem alle de lokale leverandørene og ekspertisen som Brasil har å by på. Trender som digitalisering har økt aktsomhetsgraden, og en mer strategisk tenkning bak hvilke avgjørelser som tas, har betydd større muligheter for disse lokale leverandørene. Vi er stolte av å kunne støtte dem nå og i fremtiden.

Anskaffelsessektoren er i rask endring, både i Brasil og globalt. Slå av en prat med et medlem i teamet vårt i dag om hvordan din organisasjon kan håndtere utfordringer i forbindelse med anskaffelser.

 

← Artikkel