Komma i kontakt
AchillesLive – kopplar samman leverantörer och inköpare inom den nordiska el- och energisektorn

Artikel, Artikel

AchillesLive – kopplar samman leverantörer och inköpare inom den nordiska el- och energisektorn

Under nästan 30 år har vi hjälpt inköpare och energileverantörer att samarbeta bättre. Evenemang som AchillesLive är ett effektivt sätt att göra upphandling mer rättvist och se till att inköpare kan bygga så effektiva leverantörskedjor som möjligt.

Framgångsrika leverantörskedjor bygger på tillit, kommunikation och delade värderingar och det är precis vad AchillesLive också handlar om. Sist vi organiserade evenemanget, år 2016, hade vi en bra bit över 1 000 deltagare.

I september i år återvänder evenemanget till Oslo och är större och bättre än någonsin tidigare. Själva konferensen har över 40 talare från några av Nordens största energiinköpare, medan alla möjliga slags inköpare och leverantörer kan lära känna varandra i utställningsområdet.

Målet med AchillesLive är alltid detsamma – att hjälpa företag att bygga den typ av affärsrelationer som leder till de bästa resultaten för inköpare, leverantörer och de samhällen som är beroende av nätverken.

Här följer fyra saker du behöver veta om årets evenemang:

Möt inköpsansvariga och beslutsfattare

AchillesLive är en enastående möjlighet för energileverantörer att få direktkontakt med inköpare, och kan vara ett ovärderligt sätt att vinna nya affärskontrakt och utveckla existerande affärsrelationer.

Evenemanget handlar om att dela insikter och utveckla nätverk. Till skillnad från många andra konferenser och industrievenemang är målet inte att sälja något. Vi har funnit att en strikt försäljningsstyrd taktik ofta innebär att deltagare inte är lika villiga att dela sina kunskaper och insikter.AchillesLive organiseras för att främja samarbete istället för att skapa konkurrens.

Inköpare finns representerade på alla nivåer, inklusive inköpschefer och kategoriansvariga. Det betyder att du i konversationer och nätverkande alltid kan gå rakt på sak. Eftersom många av talarna representerar de största inköparna och talar direkt om förändringar och möjligheter inom regionen, finns det alltid något intressant och relevant att ta upp.

Få en omfattande insyn i den europeiska energisektorn

En viktig skillnad från andra evenemang är att AchillesLive är fokuserat på hela den europeiska energisektorn. Det innebär att alla som deltar alltid är på samma sida.

Inte nog med att du lär dig vad som driver regionala inköpare, du får dessutom tillgång till information om utbudet av investeringsprojekt värda flera miljarder euro som för närvarande planeras över hela Europa.

Den europeiska energisektorn står inför en mängd olika svåra utmaningar, och samtidigt som det finns många möjligheter finns det också ett behov av debatt, innovation och samarbete. Vi tror att bästa sättet att hjälpa både inköpare och energileverantörer att inta en position som gör det möjligt för dem att ta vara på dessa möjligheter, är att få yrkesverksamma inom inköpssektorn att tala öppet och ärligt om miljön de arbetar i varje dag.

Du kan ta en titt på vilka inköpare som redan är anmälda här.

Förstå efterfrågan och kraven i branschen bättre

Efterfrågan och kraven från branschens inköpare förändras ständigt och evenemang som AchillesLive hjälper leverantörer att förstå exakt vad som behövs för att komma i fråga. I den nordeuropeiska energisektorn är framför allt hälsa och säkerhet (HSE) och företagens samhällsansvar (CSR) mycket viktigt.

Nordeuropeiska företag har visat sig vara föregångare när det gäller CSR och de kräver alltmer att leverantörer arbetar på ett visst sätt för att inköpare ska ta dem i beaktande.Men regionen är inte enhetlig när det gäller hur man ser på CSR  . I Norge och Sverige ses det traditionellt som en del av global styrning, medan Finland och Danmark ser det mer som en företagspolitik för att öka innovation och konkurrenskraft.

AchillesLive hjälper energileverantörer att se till att de arbetar på ett sätt som gör dem till attraktiva och passande samarbetspartner.

Upprätthålla och utveckla existerande och nya affärsrelationer

Medan det definitivt finns möjligheter för leverantörer att skapa nya affärskontakter, så kan chansen att stärka och upprätthålla existerande relationer ofta vara precis lika värdefull. Vi finner ofta att lite ny inblick och kunskap kan ge mångåriga affärsrelationer förnyad energi.

Genom att samla inköpare och leverantörer från samma industri och region på samma plats för att tala om de utmaningar och möjligheter de står inför, blir AchillesLive ett fantastiskt sätt att helt organiskt sammanföra rätt företag.

Boka en monter idag.

Det finns inte många möjligheter för leverantörer i norra Europa att möta inköpare som är lika bra som AchillesLive. Evenemanget ger alla slags leverantörer samma tillgång och hjälper hela industrin att samarbeta mer effektivt och produktivt.

Boka din plats på det här årets evenemang idag.

← Artikel