Kontaktskjema
AchillesLive – Fører sammen leverandører og innkjøpere i forsynings- og strømsektoren i Nord-Europa

Artikkel, Artikkel, Rapport

AchillesLive – Fører sammen leverandører og innkjøpere i forsynings- og strømsektoren i Nord-Europa

Vi har hjulpet innkjøpere og forsyningsleverandører med å samarbeide bedre i nesten 30 år. Arrangementer som AchillesLive er en effektiv måte å gjøre innkjøp mer rettferdige på og sikre at innkjøpere kan skape de mest effektive leverandørkjedene.

Vellykkede leverandørkjeder er bygget på tillit, kommunikasjon og delte verdier – det er det AchillesLive handler om. Forrige gang vi gjennomførte dette arrangementet, i 2016, deltok over 1000 personer.

Årets arrangement, som går av stabelen i september, finner nok en gang sted i Oslo og er større og bedre enn noensinne. Selve konferansen byr på over 40 foredragsholdere fra noen av Nord-Europas største innkjøpere av forsyningstjenester, mens utstillingsområdet lar små og store innkjøpere og leverandører bli kjent med hverandre.

Målet med AchillesLive er alltid det samme – å hjelpe selskaper med å bygge relasjoner som gir innkjøpere, leverandører og samfunnene som er avhengige av disse nettverkene, best mulig resultater.

Her er fire ting du må vite om årets arrangement:

Møt innkjøpere og beslutningstakere

AchillesLive er en sjelden mulighet for forsyningsleverandører til å møte innkjøpere, og kan være et uvurderlig verktøy for å få mer arbeid og styrke eksisterende forbindelser.

Arrangementet handler om å dele innsikt og skape forbindelser. I motsetning til andre konferanser eller bransjearrangementer, er ikke målet å selge noe. Vi har erfart at en salgsrettet tilnærmingsmåte ofte fører til at deltakerne ikke er like villige til å dele kunnskap og innsikt. AchillesLive er beregnet på å fremme samarbeid i stedet for konkurranse.

Innkjøpere er representert på alle nivåer, inkludert innkjøpssjefer og kategoriledere. Det betyr at samtaler og nettverksbygging kan komme i gang umiddelbart. Mange av foredragsholderne representerer de største innkjøperne og snakker direkte om regionale utfordringer og muligheter, så det er alltid noe interessant og relevant å snakke om.

Få innsikt i den europeiske forsyningssektoren

En viktig forskjell fra andre arrangementer er at AchillesLive fokuserer på hele den europeiske forsyningssektoren. Det betyr at alle som deltar, er på samme bølgelengde.

Du lærer ikke bare om hva som motiverer regionens innkjøpere – du får også tilgang til informasjon om investeringsprosjektene til mange milliarder euro, som er planlagt over hele Europa.

Den europeiske forsyningssektoren står overfor komplekse utfordringer, og selv om det finnes mange muligheter, er det et behov for debatt, innovasjon og samarbeid. For å få både innkjøpere og forsyningsleverandører til å posisjonere seg slik at de kan gripe disse mulighetene, mener vi det er smart å få fagfolk fra innkjøpssektoren til å snakke åpent og ærlig om miljøet de jobber i hver dag.

Du kan se hvilke innkjøpere som allerede er registrert, her.

Få en bedre forståelse av etterspørselen og kravene i sektoren

Etterspørselen og kravene til innkjøperne i sektoren er alltid under utvikling, og et arrangement som AchillesLive kan hjelpe leverandører med å forstå akkurat hva de må gjøre for å få tilgang. HMS og samfunnsansvar er svært viktig for forsyningssektoren i Nord-Europa.

Selskap i Nord-Europa har vist seg å være pionerer innen samfunnsansvar, og leverandører bes oftere og oftere om å drive på en spesifikk måte for at innkjøpere skal vurdere å samarbeide med dem. Men regionen er ikke helt lik hva gjelder syn på samfunnsansvar : Norge og Sverige ser på det som en del av globalt tilsyn, mens Finland og Danmark ser på det som bedriftsretningslinjer for å øke innovasjon og konkurransedyktighet.

AchillesLive hjelper forsyningsleverandører med å sørge for at de alltid driver forretning på en måte som gjør dem til attraktive samarbeidspartnere som etterlever krav fra innkjøpere.

Vedlikeholde og utvikle eksisterende og ny forretningsaktivitet

Muligheten til å skape ny forretningsaktivitet er alltid der, men muligheten til å styrke og vedlikeholde eksisterende forbindelser er minst like viktig. Vi ser ofte at ny innsikt og kunnskap kan fornye langvarige forbindelser.

AchillesLive samler innkjøpere og leverandører fra samme bransje og region i samme rom, slik at de kan snakke om utfordringene og mulighetene de står overfor – en utmerket måte å føre de rette selskapene sammen på.

Bestill stand i dag

For leverandører i Nord-Europa er AchillesLive en unik måte å møte innkjøpere på. Arrangementet gir tilgang til leverandører i alle størrelser, og hjelper bransjen med å samarbeide mer effektivt og produktivt.

Bestill plass på arrangementet i dag.

← Artikkel