Komma i kontakt
AchillesLive 2019: skapar kontakter och möjligheter för leverantörer

Artikel, Artikel

AchillesLive 2019: skapar kontakter och möjligheter för leverantörer

Målinriktat nätverkande hjälper dig att ligga steget före konkurrenterna, navigera förändringar inom din industri och genomföra de nödvändiga förändringarna för att växa. AchillesLive samlar leverantörer och inköpare från energibranschen och oljeindustrin på samma plats och hjälper dem att skapa kontakter och utveckla affärsrelationer.

Nyckeln till framgångsrikt nätverkande är fokus. Leverantörer vet ofta exakt vem de borde prata med, men att få till stånd ett möte kan vara en lång, tidkrävande process. AchillesLive 2019 äger rum den 18–19 september i Oslo och är ett av årets viktigaste branschevenemang.Varför då? Hela evenemanget är inriktat på att utveckla samarbete och dela kunskap inom hela den europeiska energibranschen och oljeindustrin.

På samma sida

Under det senaste AchillesLive-evenemanget ägde mer än 450 privata möten mellan leverantörer och viktiga uppköpare från energibranschen rum. För leverantörer som vill skapa nya affärsrelationer och stärka de som redan existerar är det svårt att slå de snabba möjligheter till nätverkande som erbjuds här.

Men allt handlar inte om att skapa nya affärskontakter. Att samla alla huvudaktörer inom industrin på samma plats är också ett fantastiskt sätt få veta mer om framtida möjligheter inom sektorn och ligga före ny lagstiftning eller tekniska förändringar.Energi- och oljesektorn är en av de mest dynamiska i världen och en där det är lätt att sacka efter kollegorna.

AchillesLive 2019 kan hjälpa leverantörer att skapa den sorts affärsrelationer som förblir produktiva och lönsamma på lång sikt.Genom att skapa kontakter som bygger på en grund av delad förståelse och samarbete kan evenemanget hjälpa företag inom hela sektorn att driva bättre leverantörskedjor.

Du kan lära dig mer om AchillesLive 2019 och läsa hur evenemanget år 2016 hjälpte UB Connect att vinna fler kontrakt.

← Artikel