Kontaktskjema
AchillesLive 2019: Vi skaper forbindelser og muligheter for leverandører

Artikkel, Artikkel

AchillesLive 2019: Vi skaper forbindelser og muligheter for leverandører

Målrettet nettverksbygging gir deg et fortrinn over konkurrentene, hjelper deg med å takle endringer i bransjen og med å gjøre endringene som trengs for å bli større. AchillesLive samler leverandører og innkjøpere fra forsyningssektoren og oljeindustrien i samme rom, slik at de kan bygge nettverk og skape forbindelser.

Nøkkelen til vellykket nettverksbygging er fokus. Leverandører vet som regel akkurat hvem de vil snakke med, men å få satt opp et møte kan være en lang og tidkrevende prosess. AchillesLive 2019 finner sted i Oslo fra 18. til 19. september, og er et av de viktigste arrangementene i bransjen. Hvorfor? Arrangementet fokuserer på samarbeid og deling av kunnskap i hele forsynings- og oljeindustrien i Europa.

På samme bølgelengde

På forrige AchillesLive-arrangement ble det holdt over 450 enkeltmøter mellom leverandører og innkjøpere fra forsyningssektoren. For leverandører som ønsker å skape nye forhold og styrke eksisterende forhold, er speed-nettverksbyggingen som tilbys her, vanskelig å slå.

Men det handler ikke bare om å skape mer forretningsaktivitet. Å samle viktige nøkkelpersoner fra bransjen er en god måte å lære mer om fremtidige muligheter i bransjen på, samt å holde tritt med regulerings- eller teknologiske endringer. Forsynings- og oljesektoren er en av de mest dynamiske sektorene i verden, men også en sektor der du fort blir hengende etter konkurrentene.

AchillesLive 2019 kan hjelpe leverandører med å skape forhold som er både produktive og tilfredsstillende over lang tid. Ved å bygge på felles forståelse og samarbeid for å skape forbindelser kan arrangementet hjelpe selskaper i denne sektoren til bedre administrasjon av leverandørkjeder.

Du kan lese mer om AchillesLive 2019 og om hvordan arrangementet i 2016 hjalp UB Connect med å få mer arbeid.

← Artikkel