Komma i kontakt
Achilles fallstudie: AchillesLive skapar varaktigt, produktiva relationer

Artikel, Artikel

Achilles fallstudie: AchillesLive skapar varaktigt, produktiva relationer

AchillesLive utgör en mötesplats för inköpare och leverantörer från energibranschen i norra Europa. Här utbyter de kunskap och bygger produktiva relationer. Teknisk utveckling, digitalisering och hållbarhet skapar stora förändringar i hanteringen av energimarknadens leverantörskedjor. Det utbyte av idéer och möjligheter som sker på evenemanget är ofta ovärderligt för både inköpare och leverantör.

Utmaningen

För små och nya leverantörer är det ofta svårt att få kontakt med just de inköpare som de tror har störst nytta av deras produkter eller tjänster.

Ett exempel är UBConnect som specialiserar sig på att leverera innovativa lösningar och kunskap till energiföretag i hela Norden. Trots företagets goda rykte på marknaden tar det lång tid och det krävs stora resurser för att bygga nya relationer och hitta nya jobb.

Företaget behöver en plats där viktiga branschaktörer från hela Norden träffas, diskuterar nya projekt och söker nya, duktiga samarbetspartners.Och det är precis vad de hittade på AchillesLive.

Processen

UBConnect är en kvalificerad leverantör i Achilles Utilities NCE och TransQ och fick en inbjudan att delta på AchillesLive 2016 i Oslo. Evenemanget samlar leverantörer inom den nordiska el- och energibranschen och underlättar utbytet av strategiska kunskaper och information om de närmaste årens planerade projekt och investeringar.

För teamet på UBConnect framstod det som en intressant möjlighet att träffa branschkollegor och berätta om sin expertis. Så i september 2016 landade teamet i Oslo.

”Fördelen för oss är att AchillesLive samlar olika människor från hela branschen på ett naturligt sätt”, säger Sebastian Myrseth, konsultchef UBConnect. ”Jag har besökt många evenemang där man hela tiden försöker sälja till varandra och det känns inte särskilt produktivt.”

”AchillesLive är annorlunda eftersom det är mer fokuserat på inköparnas behov och leverantörernas kapacitet. Det gör det lättare för rätt människor att hitta varandra.” Sebastian Myrseth, konsultchef på UBConnect

Resultatet

UBConnects medverkan på evenemanget ledde till spännande möjligheter hos ett par väletablerade företag på den nordiska marknaden. Givetvis krävdes fortfarande konkurrensutsatta anbudsförfaranden, men genom att tala med upphandlande företag på AchillesLive fick UBConnect en bättre uppfattning om vad företagen var ute efter och kunde därmed skräddarsy sitt anbud.

Två företag som UBConnect fick möjlighet att tala med på evenemanget var Skagerak Energi och Statnett. Skagerak är ett norskt energibolag som producerar och distribuerar elenergi i hela landet. Statnett är det största energibolaget i Norge med ansvar för att utveckla och driva landets elnät.

”Vi har deltagit på AchillesLive sedan starten 2012”, berättar Mads Norberg, upphandlingschef på Skagerak Energi. ”Och av en enda anledning: Det är det bästa exemplet vi har sett på en produktiv mötesplats för relevanta leverantörer och inköpare. Eftersom vi har flera pågående elnätsprojekt i hela regionen söker vi alltid innovativa och duktiga leverantörer. AchillesLive gör det lättare för oss att hitta dem.

 

← Artikel