Komma i kontakt
5 sätt som inköpare kan göra för att skapa mervärde i verksamheten

Artikel, Artikel

5 sätt som inköpare kan göra för att skapa mervärde i verksamheten

Inköp handlar inte enbart om att köpa in produkter och tjänster. Själva kärnan i inköparens roll är att se till att verksamheten flyter så smidigt som möjligt året runt. Det handlar om att fastställa krav, undersöka marknaden och utvärdera leverantörer samt förhandla kontrakt och hantera risk.

Vad innebär detta förutom ett betydande ansvar? Jo, det skapar en mängd olika sätt för inköpare att aktivt skapa mervärde i verksamheten.

Kollegor och företagsledare utanför inköpsavdelningen känner inte alltid till vad avdelningen gör eller vilka affärsprioriteringar som den kan stötta. Det innebär att det ofta finns många missade möjligheter som kunde ha bidragit till ökad effektivitet och produktivitet.

Här är fem saker som inköpare kan göra för att stimulera tillväxt och innovation.

1. Sänka kostnaderna

99,9 procent av alla företag vill minska sina kostnader utan att påverka lönsamheten. Det är målet för god företagsamhet, och effektiv kostnadshantering utgör en viktig del vid inköp av varor och leverantörshantering.

Genom att använda rätt leverantörer kan inköpspersonal aktivt bidra till att minska företagets utgående kostnader och operativa risker. Men det kan vara svårt att hitta pålitlig information och kunskap om potentiella leverantörer – så att skapa en korrekt uppfattning om risker och möjligheter är ofta dyrt och tidskrävande.

Våra nätverk hjälper till att minska dessa kostnader genom att ge inköpare aktuell information utformad för inköpsorganisationer.

2. Stimulera innovation

Inköpare har stort inflytande i företag. Eftersom de bestämmer vilka leverantörer företaget ska arbeta med definierar deras val vilken typ av leverantörskedja man arbetar med.

Genom att välja leverantörer som skapar mervärde och stimulerar innovation kan inköpsteam aktivt placera sitt företag i en mer konkurrenskraftig position. Genom att välja leverantörer som har den senaste utrustningen, tekniken och processerna kan man uppmuntra de förändringar man vill uppnå.

3. Använda bra information

Det finns en skillnad mellan att samla in så mycket information som möjligt och att basera sina beslut på högkvalitativ leverantörsinformation. För en komplex leverantörskedja inkluderar informationen produktutveckling, ingenjörskonst, emballage, leverans, försäljning, prognos och mycket mer. Genom att använda informationen korrekt får man kunskap som driver intäkter och ökar effektiviteten.

Det här blir svårt om man har mängder av invecklad och dåligt verifierad information. Det kanske känns som om du tillbringar hela dagarna med att kolla statistik utan att förstå hur leverantörskedjan faktiskt fungerar.

Vi hjälper våra nätverk att få en fullständig bild av leverantörernas verksamhet och riskexponering – inte enbart genom att tillhandahålla information utan även genom att kontrollera den. Det garanterar att alla i en leverantörskedja har den bästa grunden att basera sina beslut på.

Informationen finns där för att göra saker enklare och mindre invecklade. Om du känner dig osäker på grund av flera komplicerade källor och olika analytiska processer kan en portal som den vi använder genast börja spara tid åt dig.

4. Sätta fart på tillväxt i nya marknader

De bästa möjligheterna för värdetillväxt hittar man ibland utanför sina etablerade marknader och leverantörskedjor. Tidigare outforskade marknader är ofta fulla av energiska företag som strävar efter förnyelse och som utvecklas snabbt.

Men att ge sig in i det okända kräver mycket efterforskning, kunskap och garantier. Flera av våra nätverk är globala vilket innebär att inköpare snabbt kan identifiera, utvärdera och kontakta leverantörer som har erfarenhet inom en viss marknad.

Genom att utgöra ett centralt informationsnav kan våra nätverk hjälpa till att fatta väl underbyggda beslut om leverantörer oavsett var de befinner sig.

5. Hjälp med CSR-efterlevnad

Företagens samhällsansvar (CSR) är viktigt i affärer. Renomméskador som uppstår vid bristande efterlevnad inom vissa CSR-områden – som FN:s mål för global utveckling – på grund av leverantörskedjan kan vara omöjliga att rätta till.

Därför är en detaljerad förkvalificeringsprocess nödvändig för inköpare. Det handlar inte bara om att ställa frågor utan även om att utföra revisioner när så behövs. Leverantörsinformation som samlas in och kontrolleras på ett effektivt sätt ger en bättre och smidigare beslutsfattning.

Våra nätverk skapar samarbetskontakter mellan inköpare och leverantörer. Parterna arbetar tillsammans för att skapa förbättringar i leverantörernas prestation och efterlevnad av CSR-policyer, inklusive de som relaterar till hållbarhet, hälsa och säkerhet samt miljö.

← Artikel