Ta kontakt
Fem måter innkjøpere straks kan gjøre bedriftene sine mer verdifulle på

Artikkel, Artikkel

Fem måter innkjøpere straks kan gjøre bedriftene sine mer verdifulle på

Kjøp handler ikke bare om å anskaffe produkter og tjenester. Den viktigste rollen til en innkjøper er å sørge for at virksomheten blir drevet så lett som mulig året rundt. Dette betyr at vedkommende må etablere krav, undersøke markedet og vurdere selgere, og også forhandle kontrakter og kontrollere risikoer.

Hva betyr det, sett bort fra alt ansvaret? Det betyr at det er mange måter innkjøpere aktivt kan tilføre verdi i virksomheten på.

Kolleger og forretningsledere utenfor innkjøpssektoren er ikke alltid klar over hvilke daglige aktiviteter funksjonen utfører, eller om bedriftsprioritetene den kan støtte. Det betyr ofte at mange muligheter for å øke produktiviteten og effektiviteten går tapt.

Her er fem ting innkjøpere kan gjøre for å fremme vekst og innovasjon.

1. Kutte kostnader

99,9 % av alle selskaper ønsker å kutte ned på kostnadene uten at det går ut over lønnsomheten. Det er gode virksomheters hellige gral. Effektiv kostnadsstyring er en viktig del av å kjøpe varer og administrere leverandørkjeden.

Ved å finne de riktige leverandørene bidrar innkjøpsavdelingen til å aktivt redusere selskapets utgifter og driftsrisikoer. Men å finne pålitelige data og innsikt om potensielle leverandører – som gir et nøyaktig bilde av hvilke risikoer og muligheter som er involvert – er ofte kostbart og tidskrevende.

Våre nettverk bidrar til å redusere disse kostnadene ved å gi innkjøpere oppdaterte leverandørdata for innkjøpsorganisasjoner.

2. Fremme innovasjon

Innkjøpere har en viktig posisjon i virksomheten. Siden de velger hvilke forhandlere de jobber med, definerer valgene deres hva slags leverandørkjeder virksomheten bruker.

Ved å velge leverandører som tilfører verdier og er innovative, kan innkjøpsteam aktivt sette bedriften sin i en mer konkurransedyktig posisjon. Du kan oppfordre til forandringene du ønsker deg, ved å velge leverandører som bruker det nyeste av utstyr, teknologi og prosesser.

3. Bruke gode data

Det er forskjell på å samle så mye data som du kan, og basere beslutningene dine på leverandørkjededata av høy kvalitet. For en kompleks leverandørkjede med produktutvikling, ingeniørarbeid, emballering, levering, salg, prognostisering og mer, vil riktig bruk av data skape innsikt som gir mer inntekter og økt effektivitet.

Dette blir vanskelig hvis du har et hav av komplekse, dårlig verifiserte data. Det føles kanskje som du sitter hele dagen og ser over tallene, uten å lære noe mer om hvordan leverandørkjeden fungerer.

Vi hjelper våre nettverk med å lage et helhetlig bilde av leverandørpraksiser og risikoutsettelse, ikke bare ved å tilby data, men ved å validere dem også. Dette sikrer at alle i en leverandørkjede har det beste grunnlaget å basere beslutningene sine på.

Data er der for å gjøre ting lettere og mindre komplekst. Hvis du føler deg hindret av en rekke kompliserte inndata og analytiske prosesser, kan en portal som vår umiddelbart spare deg for tid.

4. Drive vekst i nye markeder

De beste mulighetene for verdivekst finner du noen ganger utenfor de etablerte markeds- og leverandørkjedene. Tidligere urørte markeder er ofte fulle av selskaper som er ivrige etter å innovere og utvikle seg hurtig.

Men å begi seg ut i det ukjente krever mye forskning, kunnskap og sikkerhet. Mange av våre nettverk er globale, noe som betyr at innkjøpere raskt kan identifisere, vurdere og kontakte leverandører som har vist at de har erfaring i et spesifikt marked.

Ved å skape en sentral portal for informasjon hjelper våre nettverk innkjøpere med å ta informerte valg om leverandører, uansett hvor de befinner seg.

5. Hjelp med å overholde CSR-standardene

Retningslinjene for samfunnsansvar (CSR) er viktige i forretningsverden. Hvis CSR ikke blir overholdt – for eksempel hvis FNs bærekraftsmål blir brutt et sted i bedriftens leverandørkjede – kan skaden på omdømmet være uopprettelig.

Derfor er det avgjørende for innkjøpere å ha en detaljert prosess for prekvalifisering. Det handler ikke bare om å stille spørsmål, men også om å utføre revisjoner der det er nødvendig. Å innhente og validere leverandørinformasjon effektivt legger til rette for bedre og smidigere beslutningstaking.

Våre nettverk skaper gode samarbeidsforhold mellom innkjøpere og leverandører. Aktørene jobber sammen for å skape forbedringer i leverandørenes ytelse og overholdelse av CSR-retningslinjene, inkludert de som omhandler bærekraft, helse, sikkerhet og miljø.

← Artikkel