Komma i kontakt
Global Energy: Desktop-revision, On-site-revision eller Ingen revision – vilket alternativ är rätt för dig?

Artikel, Branschinsikter, Branschinsikter

Global Energy: Desktop-revision, On-site-revision eller Ingen revision – vilket alternativ är rätt för dig?

Achilles Global Energy Network möter ett brett utbud av krav från energibranschen, från specifika kriterier från stora energimärken till branschspecifika riktlinjer och standarder som IOGP-423. Som en del av det inkluderar nätverket också olika revisionsalternativ, men vilket alternativ är rätt för dig?

Genom vårt samarbete med ledande energiföretag som EDF, Equinor, Exxon Mobile, INEOS, Pemex och Total har Achilles etablerat en överenskommen uppsättning kriterier och krav för leverantörer som är utformade för att höja standarderna för hälsa, säkerhet, cybersäkerhet, finansiell och hållbarhet över hela branschen.

För att ytterligare stödja stora köpares krav tillhandahåller Achilles också verktyg för att möjliggöra för leverantörer att uppfylla branschriktlinjer (som IOGP-423) och standarder samt nationell lagstiftning som Apenhetsloven, Lieferkettengesetz och EU CSDDD.

Achilles granskar kontinuerligt branschkrav, köpares krav samt nationella och internationella standarder för att behålla en noggrant utformad uppsättning frågor och kriterier som minskar kvalifikationsbördan för leverantörer samtidigt som de maximera kommersiella möjligheter.

Ett område där detta är mest tydligt är förmodligen när det gäller Achilles högt ansedda revisionsprogram. Här förklarar vi de olika typerna av revisionsalternativ, när och var de tillämpas samt fördelarna för både köpare och leverantörer.

Revisionsalternativ

Achilles erbjuder två typer av revisioner; Skrivbordsrevision och På-plats-revision enligt följande:

  • En Skrivbordsrevision innebär en genomgång av ledningssystemen där revisorn letar efter dokumentation som kan visa överensstämmelse med gällande krav. Levererad av kvalificerade IRCA Lead Auditors är Achilles Skrivbordsrevisionsprotokoll anpassade till internationell lagstiftning, rapporteringsramar och standarder och utvärderar ett företags hälso-, säkerhets-, miljö- och kvalitetsprocesser.
  • En På-plats-revision går längre än en Skrivbordsrevision. Achilles På-plats-revisioner går längre och djupare än en Skrivbordsrevision. På-plats-revisioner genomförs vid företagets adress, inkluderar utvärdering av ledningssystem och intervjuer med intressenter, inklusive intervjuer med arbetskraften, och levereras av certifierade revisorer stationerade över hela världen.

När krävs en revision?

Kravet på en revision beror på ett företags affärsområde/tjänster och riskprofil. I samarbete med operatörsföretag har Achilles skapat en riskmatris och produktkodstruktur. Dessa två element utgör grunden för en potentiell revision.

Globala energileverantörer som inte väljer kritiska produktkoder som en del av sitt produktutbud och tjänster när de slutför MyAchilles-registreringsprocessen kommer inte att behöva en revision. Global Energy-abonnemanget för denna nivå av tjänster är ’SILVER’.

Om du väljer produktkoder i MyAchilles-plattformen som är klassificerade som kritiska av den globala energiinköpsgemenskapen och har ett europeiskt handelsland valt, kommer ditt prenumeration att uppgraderas till ”GULD” i enlighet med kraven i IOGP-423 och automatiskt inkludera en skrivbordsgranskning för att säkerställa att du uppfyller både IOGP- och köparkriterierna.

Vilka produktkoder klassificeras som ”kritiska”?

MyAchilles produktkoder och riskmatris identifierade som kritiska av köparsamhället och därmed kräver, som ett minimum, en Skrivbordsrevision som en del av leverantörsverifieringsprocessen, är följande:

  • Kodserie 3.04 (tjänster för borrning efter utforskning och produktion)
  • Vissa koder i serie 3.05 (tjänster för konstruktion/modifikation/reparation/underhåll/renovering) – 3.05.01, 3.05.02, 3.05.07, 3.05.08, 3.05.09, 3.05.10, 3.05.13, 3.05.14, 3.05.16, 3.05.18, 3.05.20, 3.05.30, 3.05.31
  • Kodserie 3.06 (installations-/marinkontrakttjänster), utom 3.06.04
  • Kodserie 3.15 (tjänster för avveckling (decommissioning)), utom 3.15.01, 3.15.08, 3.15.99
  • Kodserie 4.05 (integrerade tjänster)

När ska du välja en På-plats-revision?

När som helst har du också möjligheten att uppgradera till en Achilles På-plats-revision för att tydligare visa dina kvalifikationer. Om du väljer en På-plats-revision behöver du inte en Skrivbordsrevision.

Achilles På-plats-revisioner går betydligt längre än Skrivbordsrevisioner och är utformade för att ge ovärderliga fördelar för leverantörer och kunder.

För leverantörer ger en På-plats-revision en oberoende bedömning av företagets risk, samt rekommendationer för att förbättra prestanda, minska avfall, öka effektiviteten och förbättra kontrollerna. Det ger också ett sätt att höja ditt företag och visa dina kvalifikationer för befintliga och potentiella kunder, både inom och utanför Achilles-plattformen.

Inköpsorganisationer erkänner värdet av en oberoende revision och drar nytta av den extra säkerhet en revision ger. En oberoende Achilles-revision ger förtroende för att en leverantör uppfyller och går till och med utöver köpkrav och standarder över en bred uppsättning kriterier, inklusive hälsa, säkerhet, miljö, kvalitet och etisk källa och bidrar till att förenkla beslutet om inköp.

Så sammanfattas allt

Achilles Global Energy erbjuder företag en fullständig uppsättning av oberoende verifierings- och revisions tjänster för att stödja bättre inköpsbeslut, uppfylla branschstandarder och stödja kontinuerlig förbättring.

Att välja rätt alternativ beror på faktorer som produktkodernas kritikalitet, den nivå av försäkran du vill erbjuda och din vilja att genomgå en mer omfattande utvärdering. Beslutet bör vara i linje med dina affärsmål och det värde du lägger på att visa kvalifikationer för klienter och potentiella kunder.

Frågan för ditt företag är hur viktigt det är för dig att visa dina kvalifikationer jämfört med dina konkurrenter och maximera nya affärsmöjligheter?

Läs mer om hur Achilles stödjer företag att arbeta enligt riktlinjerna för IOGP 423.

Begär en förpliktelsefri HSE-konsultation