Komma i kontakt
Hur Achilles Global Energy Network stöder och hjälper olje- och gasindustrin att uppfylla IOGP-riktlinjerna

Artikel, Branschinsikter

Hur Achilles Global Energy Network stöder och hjälper olje- och gasindustrin att uppfylla IOGP-riktlinjerna

Achilles Global Energy-nätverket erbjuder ett kraftfullt och mycket effektivt sätt för olje- och gasföretag att hantera hälsa, säkerhet och miljöexcellens i enlighet med riktlinjerna i IOGP 423.

IOGP 423 HSE Management Guidelines for Working Together in a Contract Environment, presenterar en uppsättning rekommendationer och krav som syftar till att främja excellens inom hälsa, säkerhet och miljö (HSE) inom olje- och gasindustrin. Detta är särskilt relevant i situationer där flera parter samarbetar inom en kontraktsmiljö.

De specifika detaljerna i IOGP-riktlinjerna kan variera, men de generella förväntningarna och åtgärderna som krävs av företag som väljer att följa dem förblir desamma. Dessa inkluderar områden som:

 • Riskbedömning
 • HSE-hantering
 • Processer som stöder robust urval av entreprenörer
 • Regelbundna revisioner och verifieringar för att bedöma överensstämmelse med HSE-riktlinjer och standarder
 • Kontinuerlig förbättring

IOGP 423-riktlinjen inkluderar också ett självbedömningsmoment (IOGP 423-01) för att hjälpa företag att utvärdera entreprenörer som en del av sin upphandlings- och leverantörshantering.

Achilles stöder HSE-hanteringsexcellens

Achilles Global Energy Network har specifikt utformats för att stödja och möjliggöra att olje- och gassektorn följer riktlinjerna i IOGP 423, inklusive entreprenörs-självbedömning, entreprenörsrevision och entreprenör / leverantörskedjehanteringsrisk på följande sätt:

 • Självbedömning av entreprenörer – Achilles Global Energy Network inkluderar en dedikerad IOGP Self-assessment-modul som är fullt anpassad till IOGP 423-riktlinjerna och gör att entreprenörsorganisationer kan utvärdera och mäta sina egna HSE-hanteringssystem, metoder och prestanda.
 • Omfattande utvärdering – Achilles Global Energy Network inkluderar riskhantering, entreprenörshantering, kommunikation, händelserapportering, beredskap för nödsituationer, utbildning och överensstämmelse med regelverk.
 • Kontinuerlig förbättring – Achilles Global Energy innehåller en poängmekanism som gör det enklare för entreprenörer att identifiera områden där de kan förbättra sina HSE-hanteringssystem och metoder.
 • Datavalidering – Achilles oberoende validering av entreprenörsinformation förbättrar köparens förtroende ytterligare.
 • Riskbedömning – MyAchilles-plattformen ger köpare en tydlig översikt över entreprenörsrisken över deras uppströms- och nedströmsvärdekedja i en lättanalysbar instrumentpanel.
 • Skrivbords- och platsrevisioner – Achilles revisorer bedömer överensstämmelse med HSE-riktlinjer och standarder. Detta hjälper till att säkerställa objektivitet vid utvärdering av HSE-prestanda – särskilt för produktkategorier som klassificeras som högrisk av IOGP.
 • Övervakning och hantering – Årliga bedömningar möjliggör övervakning av entreprenörsprestanda under hela kontraktsperioden.

Dessutom ger Achilles Global Energy Network olje- och gasföretag tillgång till en direkt tillgänglig uppsättning förkvalificerade entreprenörer – inklusive resultaten av entreprenörs-självbedömningar och oberoende revisioner för att stödja effektivare upphandling enligt höga standarder.

För att lära dig mer om hur Achilles Global Energy Network kan stödja din efterlevnad av IOGP-riktlinjerna och göra det enklare att uppnå HSE-standarder och förbättringar, begär en återuppringning från någon av våra expertteam.

Begär ett återuppringning för att diskutera hur Achilles kan stödja dina krav enligt IOGP 423.