Kontaktskjema
Hvordan Achilles Global Energy Network hjelper olje- og gassindustrien med å følge IOGP-retningslinjene

Artikkel, Bransjeinnsikt

Hvordan Achilles Global Energy Network hjelper olje- og gassindustrien med å følge IOGP-retningslinjene

IOGP 423 HSE Management Guidelines for Working Together in a Contract Environment» gir anbefalinger og krav som har som mål å fremme helse-, sikkerhets- og miljø (HSE)-utmerkelse i olje- og gassindustrien, spesielt når flere parter samarbeider i en kontraktsmessig sammenheng.

Selv om detaljene kan variere, inkluderer de generelle forventningene og handlingene som kreves av selskaper som velger å følge retningslinjen, områder som risikovurdering og -styring, prosesser som støtter solid utvelgelse av entreprenører basert på HSE-ytelse og evner, kontinuerlig forbedring, og regelmessige revisjoner og verifikasjoner for å vurdere samsvar med HSE-retningslinjer og standarder. IOGP 423-retningslinjen inkluderer også et selvassesseringsmoment (IOGP 423-01).

Achilles Global Energy Network er spesifikt utformet for å støtte og muliggjøre olje- og gasssektoren i å overholde IOGP 423-retningslinjene, inkludert entreprenørers selvassessering, entreprenørrevisjon og entreprenør-/leverandørkjederisikostyring, som følger:

Selvassessering av entreprenører – Achilles Global Energy Network inkluderer en dedikert IOGP selvassesseringsmodul som gjør det mulig for entreprenørsorganisasjoner å evaluere og måle sine egne HSE-styringssystemer, praksiser og ytelse mot retningslinjene i IOGP 423, som risikostyring, entreprenørstyring, kommunikasjon, hendelsesrapportering, beredskap, opplæring og samsvar med forskrifter.

Kontinuerlig forbedring – Achilles Global Energy inneholder en svært effektiv poengsystem som gjør det enklere for entreprenører å identifisere områder der de kan forbedre sine HSE-styringssystemer og praksiser.

Datavalidering – Achilles sin grundige uavhengige validering av entreprenørinformasjon styrker ytterligere kjøperens tillit.

Risikovurdering – Plattformen gir kjøpeorganisasjoner en tydelig oversikt over entreprenørrisiko på tvers av deres opp- og nedstrøms verdikjede i et enkelt dashboard som er enkelt å analysere.

Desk-top og on-site revisjoner – Achilles-revisjoner vurderer samsvar med HSE-retningslinjer og standarder og hjelper til med å sikre objektivitet i vurderingen av HSE-ytelse – spesielt for produktkategorier som er klassifisert som høy risiko av IOGP.

Overvåking og styring – Årlige vurderinger gjør det mulig å overvåke entreprenørprestasjonen gjennom hele kontraktsvarigheten.

I tillegg gir Achilles Global Energy Network olje- og gasskjøps-/kontraktsselskaper tilgang til et klart tilgjengelig sett med forhåndskvalifiserte entreprenører, som inkluderer resultatene av entreprenørenes selvassesseringer, for å støtte mer effektiv anskaffelse til høye standarder.

For å lære mer om hvordan Achilles Global Energy Network kan støtte dine mål innen HSE og anskaffelser, be om en tilbakeringing fra et av våre eksperthold.

Be om en tilbakeringing for å diskutere hvordan Achilles kan støtte dine IOGP 423-krav.